Project omschrijving

Thomas Roskam

Al ruim 20 jaar woon ik in Rotterdam en heb ik de stad zien veranderen, een verandering ten goede! De komst van Pim in de stad maakte ik vol bewondering mee, de politiek kwam opeens tot leven. Kort daarna werkte ik als notulist en hoorde op een bijeenkomst over slavernij een zekere Sörensen spreken. Hij stond op in de zaal om publiekelijk zijn excuses aan te bieden aan Nederland. Immers als man met Scandinavische wortels was hij Nederland een excuses verschuldigd voor de plundering van Dorestad en de slaven die zijn voorouders de vikingen hadden gemaakt. Schitterend!

Bij Leefbaar zit ik bij een partij die dingen durft te benoemen zoals ze zijn, mensen vooruit helpt in plaats van betuttelt en ook nog eens in staat is dit met zelfspot te doen en anderen een spiegel voor te houden.

Na een periode in de gebiedscommissie Noord mag ik me nu inzetten voor de stad op het gebied van schuldenaanpak en armoedebestrijding en dat zal ik doen op de Leefbaar manier. Wat ik vanuit Noord meeneem is dat we allemaal Rotterdammers zijn in voor- en tegenspoed en we allemaal het beste voor onze kinderen, ouders, vrienden en stad willen.