Ria de Sutter

Mijn naam is Ria de Sutter en ik ben gekozen in de dorpsraad omdat ik vind dat Rozenburg Rozenburg moet blijven. Ik behoor tot de ouderen in ons dorp en wil ervoor zorgen dat de stem van ons ouderen gehoord wordt. De communicatie moet allemaal digitaal, ook het stemmen op bewonersinitiatieven, en dat is voor veel ouderen geen haalbare kaart.

De Ouderenvereniging Rozenburg en ook de biljartvereniging Rozenburg hebben op termijn geen locatie meer, waar zij hun activiteiten uit kunnen voeren. Daarom wil ik samen met Leefbaar strijden om, zowel voor jong als oud, een oplossing te vinden voor het tekort aan zaalruimten.

Betaalbare huur en koopwoningen voor jong en oud, om het vertrek van jongeren tegen te gaan en ouderen een aan hun omstandigheden aangepaste woning te bieden. Hierdoor kunnen grote eengezinswoningen toegewezen worden aan jongeren die jaren ingeschreven staan voor een huurwoning. Hierdoor worden hopelijk ook vrijwilligers behouden voor de vele verenigingen die ons dorp kent. Want zonder verenigingen is Rozenburg, Rozenburg niet meer.

U kunt op Leefbaar rekenen en ik zal mijn best doen om de participatie ook anders dan digitaal te doen. Spreek mij aan! Binnenkort hopen wij als dorpsraad te starten met inloopspreekuren en zal ik als dorpsraadslid proberen samen met mijn collega’s zaken op te lossen of te verbeteren. Wij zoeken nog mogelijkheden om via de maandelijkse marktkraam met u in gesprek te komen.