Rob van der Meer

Pernis is letterlijk een prettig leefbaar klein dorpje onder de rook van Rotterdam. Om dat zo te kunnen houden en om ervoor te zorgen dat dit unieke stukje Rotterdam behouden blijft. Betrokken bewoners die zich hiervoor willen inzetten, zijn noodzakelijk! Om Pernis op de kaart te houden bij het bestuur op de Coolsingel heb ik me verkiesbaar gesteld voor de wijkraad. Daarnaast ben ik blij dat ik als voorzitter van de wijkraad Pernis hier de komende tijd hard aan kan werken.

Mart Speelman

Mart Speelman is actief in de wijkraad Pernis. Leefbaar Rotterdam wil in Pernis:

Betaalbare woningen voor Pernissers
Ik wil mij inzetten voor meer en betere woningen voor alle Pernissers. Bovendien moet de verkamering een halt worden toegeroepen.

Een verkeersvriendelijk Pernis
Verkeersaso’s moeten stevig worden aangepakt en parkeeroverlast moet worden aangepakt door meer parkeerplekken in de wijk te realiseren.

Meer voorzieningen in het dorp
Pernissers hebben het recht op fijne en prettige plekken om samen te komen. Daar wil ik mij van harte voor inzetten. Ook wil ik het dorpsgevoel verstevigen.