Johan van den Heuvel

Ommoord moet een wijk zijn waar iedereen rekening met elkaar houdt, maar waar je ook jezelf kunt zijn. Een wijk waar je veilig dag en nacht over een schone straat kunt lopen zonder rattenoverlast. Samen bereik je meer! Verbinding zorgt voor meer daadkracht en dus ook voor een veiligere en schonere wijk. In Ommoord zijn gelukkig al veel mensen actief. Via de wijkraad heb je extra mogelijkheden om nog meer mensen hierbij te betrekken. Daarnaast zijn mijn speerpunten: woonoverlast aanpakken, jongeren motiveren om activiteiten te ontplooien en de ouderen moeten altijd kunnen eten in hun seniorenrestaurant.

Robert van Klaveren

Sinds 2021 ben ik actief lid van Leefbaar Rotterdam en sinds 20 april zet ik mij officieel in als wijkraadslid in de wijk Ommoord. Ik ben getrouwd met Livia en heb 3 kinderen van 26, 16 en 9 jaar oud. Daarnaast woon ik sinds 2005 met veel plezier in Ommoord.

Alhoewel het een prachtige wijk is, zijn er altijd verbeteringen mogelijk en vernieuwingen te realiseren. Graag zet ik me in voor mijn mede-wijkbewoners; of het nu gaat om groenvoorzieningen, verkeer, onderwijs, speeltuinen of bouwprojecten.

Sinds de oprichting van mijn rijschool in 2012 ben ik dagelijks op de weg in Rotterdam en omstreken. Via mijn leerlingen en ouders krijg ik veel te horen wat er in de wijk(en) afspeelt. Graag zie ik een opgeruimde wijk, waar alle nationaliteiten en leeftijden prettig met elkaar omgaan en een bijdrage leveren aan een schone wijk.

Colin van der Wildt

Colin van der Wildt is actief in de wijkraad Ommoord. Leefbaar Rotterdam wil in Ommoord:

Een veilig Ommoord
Steek- en schietpartijen zijn helaas aan de orde van de dag. Vrouwen en meisjes voelen zich te vaak onveilig. Daarom wil ik meer wijkagenten en fouilleeracties.

Een schoon Ommoord
Vuilnisbakken moeten vaker worden geleegd. Daarnaast is goed en regelmatig onderhoud noodzakelijk aan straten en groen in de wijk.

Een verkeersveilig Ommoord
De verkeersafwikkeling in de wijk is slecht. Ook wordt er te hard gereden op de wegen. Ik zet mij in voor een verkeersveilige wijk zonder verkeersaso’s en file.