Peter Vermeegen

Mijn naam is Peter Vermeegen en ben gepensioneerd. In mijn werkzame leven ben ik financieel adviseur geweest met als specialisatie Pensioen en Zorg. Sinds 2013 wonen mijn vrouw en ik in het Huis van de wijk, De Kristal. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek, zij het langs de zijlijn, en heb mij nu kandidaat gesteld voor de wijkraad Nesselande.

Voor de bewoners van mijn wijk iets betekenen, dat is wat ik wil. Een veilig Nesselande zodat de bewoners kunnen genieten van een fijne nachtrust in plaats van alert te blijven voor eventuele (auto)inbraken.

Als speciaal punt streef ik naar een seniorvriendelijk Nesselande; want ouderen verdienen fijne en passende zorg dichtbij huis. Onze ouderen moeten weer gezellig kunnen eten in het seniorenrestaurant in De Kristal. Tot slot is het belangrijk dat we de straatvervuilers aanpakken met hoge boetes en bewoners buiten Nesselande onze afvalcontainers met rust laten!

Auke Bergsma

Als betrokken Nesselander probeer ik de wijk steeds een stukje beter te maken, al 17 jaar lang. Voor de kinderen in de wijk heb ik de Scouting in Nesselande gerealiseerd. Voor de veiligheid in de wijk coördineer ik met het buurtpreventieteam het buurtpreventienetwerk. Via de socials van NieuwsNesselande.nl blijft de wijk op de hoogte van wat er speelt in de omgeving.

Als wijkraadslid van Nesselande zal ik mij de komende jaren inzetten om bewoners nog meer te betrekken bij wat er speelt in de wijk en hoe we de wijk veilig, sociaal en leefbaar kunnen houden. We wonen in een prachtige wijk met veel mogelijkheden, maar we vormen ook met elkaar deze wijk. Daarom is het belangrijk om in gesprek te blijven.

Een veilig en leefbaar Nesselande doen we samen!

Pieter van Hoof

Mijn naam is Pieter van Hoof en ben reeds 20jaar woonachtig in een van de mooiste wijken van Rotterdam, te weten Nesselande. Om het ook zo te houden zet ik me in als Wijkraadslid namens Leefbaar Rotterdam en ben ik voor de bewoners van Nesselande een aanspreekpunt als het gaat om het gaat om zaken waar de gemeente een rol in speelt. De volgende zaken vind ik dat prioriteit moeten krijgen in onze wijk:

Veiligheid

Meer preventieve aandacht en Politiecapaciteit voor het tegengaan van de woning- en auto inbraken in onze wijk, en het handhaven van overlast in onze mooie publieke ruimte

Strand

De leefbaarheid van inwoners staat altijd voorop en bezoekers dienen zich als gasten te gedragen. Meer handhaving en controle op strandoverlast zodat Nesselanders weer echt van hun straat en strand kunnen genieten, ook in de zomermaanden.

Verenigingsleven

Meer gemeentelijk budget voor betrokken bewoners die zich inspannen voor hun wijk

Buitenruimte

Een schoon Nesselande begint bij het tegengaan van afvaltoerisme in de wijk