Project omschrijving

Michel van Elck

Ik ben politiek actief geworden door Pim Fortuyn. Pim bracht naar voren waar op verjaardagen altijd over gesproken werd. Problemen waar in politiek Den Haag niet over gesproken werd – van weggekeken werd – kaartte hij aan. Met verve, met charisma en aansprekend voor zoveel mensen. Hij maakte gehakt van paars. Het was voor mij de inspiratie om me meer in politiek te gaan verdiepen en uiteindelijk ook zelf politiek actief worden. Voor onze mooie stad Rotterdam en de Rotterdammer. En vooral om me in te zetten voor goede zorg voor ouderen die dit land hebben opgebouwd.

Ik span me in voor de menselijke maat. En vooral dat zorg weer draait om liefde, aandacht, maatwerk en warmte.

Ik vind het belangrijk dat er fatsoenlijke salarissen zijn voor de mensen die in de zorg werken. Maar ook dat we het asielbeleid en het gedoogbeleid rondom illegaliteit aanpakken. We moeten luisteren naar Rotterdammers en hun ideeën en problemen in de gemeenteraad kenbaar en bespreekbaar te maken. Ik wil alles in het werk stellen en strijden voor een recht(s)vaardig Rotterdam!