Marcel Verhoef

Voor 40 jaar heb ik bij de Koninklijke marine gewerkt en was van 2014 tot 2022 lid van de gebiedscommissie IJsselmonde. Toen ik in 2020 met functioneel leeftijdsontslag ging, wilde ik mij blijven inzetten voor de publieke zaak en vooral voor Rotterdam.

Ik heb de portefeuille bouwen. Bestemmingsplannen, grondexploitatie en bouwplannen zijn allemaal zaken die hierbij komen kijken en hun weerslag hebben op de leefomgeving van de bewoners. Voor een goede balans hierin wil ik mij inzetten, zodat naast wonen er ook genoeg mogelijkheden blijven om te sporten, recreëren en verblijven in een verdichtende stad.

Soms moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt, die wil ik niet uit de weg gaan. Vaak komen bewoners inspreken en maken zij bezwaar tegen bouwprojecten die hun directe omgeving gaan raken, wat heel begrijpelijk is. Hier tegenover staan ook de vele woningzoekenden die in de meeste gevallen niet komen inspreken, maar wel als belanghebbende betrokken zijn en reikhalzend uitkijken naar een nieuw onderkomen.

Het is de taak van de gemeenteraad om alle belangen hierin af te wegen en uiteindelijk voor die goede balans te zorgen. Dat houdt in dat er wel eens nee moet worden verkocht, zowel tegen de bewoners als tegen de plannenmakers.

Wel vind ik dat er in die gevallen een goede uitleg moet zijn naar alle betrokkenen toe en moet er beter uitgelegd worden waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Verder houd ik mij bezig met de grote projecten zoals Feyenoord City en de renovatie van museum Boijmans van Beuningen. Daarnaast ben ik lid van het fractiebestuur, als penningmeester, van de fractie van Leefbaar Rotterdam.