Robert Storm

Mijn naam is Robert Storm en ben wijkraadslid in Hoogvliet voor Leefbaar Rotterdam. Als geboren Rotterdammer heb ik als credo ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt’; zo sta ik in het leven. In 1983 ben ik, onder de rook van de Shell, in Hoogvliet komen wonen. Hier ben ik mijn liefde van mijn leven tegen het lijf gelopen en ben daarna nooit meer weggegaan.

In het dagelijks leven ben ik bouw project-/procesmanager, mantelzorger, vrijwilliger en BuurtBestuurt-voorzitter van Hoogvliet ‘Centrum-Middengebied’. Tijdens mijn dagelijkse bezigheden praat ik met gemeentes, projectpartners, gemeentewerven. In de wijk zelf onderhoud ik graag contact met de wijkagent(en) en hulpdiensten. Daarnaast praat ik vooral met bewoners om te kijken wat er leeft. Dit doe ik met 100% overtuiging voor mijn wijk.

Hoogvliet spreekt mij aan omdat er veel groenvoorzieningen zijn zoals het ‘Ruigenplaatbos’, de ‘Groene gordel’ maar ook de nostalgische dorpskerk en de karakteristieke arbeiderswoningen.

Wat zou er beter kunnen in Hoogvliet? Er zou wat mij betreft meer mobiliteit moeten zijn tussen de A15 en de Groene Kruisweg. Ook zou er meer herstel van groen moeten zijn. De wijk moet veiliger en er moeten meer vuilcontainers en vuilnisbakken komen. Daarnaast wil ik meer sociale plekken voor kinderen/jongeren en meer pleinen waar gespeeld kan worden. Kortom; een schone, veilige en gezellige wijk.