Jeffrey Kruis

Mijn naam is Jeffrey Kruis en ik woon sinds maart 2020 in het mooie Heijplaat. Voorheen woonde ik in een andere kleine kern van Rotterdam, op Rozenburg. Met mijn vrouw en tienerzoon zijn wij verhuisd naar de duurzame wijk “het verborgen geheim” op Heijplaat. Ik ben werkzaam als manager milieutoezicht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Mijn team kwaliteit en duurzaamheid houdt zich dagelijks bezig met de energietransitie opgave in de regio Haaglanden. In maart 2022 ben ik gekozen tot lid van de Wijkraad Heijplaat en ga ik mij voor de Heijplaters inzetten als voorzitter van de Wijkraad.

Leefbaarheid en duurzaamheid in een drukke omgeving als de Rotterdamse haven zijn voor mij belangrijke speerpunten en sinds 2008 de belangrijkste reden om actief te zijn in de lokale politiek. Ook op Heijplaat zijn dit actuele onderwerpen waar met name de zorgpunten liggen op de bereikbaarheid van het dorp in relatie tot Openbaar vervoer over land en over water, Overlast van vliegen en geur van afvalverwerker N+P (voorheen Suez), Verkeerscirculatieplan Heijplaat en de herinrichting van het oude dorp.

De sanering van bestaande waterbus verbindingen van Heijplaat naar St. Jobshaven, Erasmusbrug en Maasboulevard Schiedam hebben de bereikbaarheid van het dorp ernstig versoberd voor zowel bewoners als voor studenten van het Techniek College RDM Rotterdam. De fietsroute “rondje havens Rotterdam” is hierdoor helaas ook niet meer mogelijk. Mindervaliden moeten nu een overtocht met de watertaxi reserveren omdat ze niet onaangekondigd mee kunnen varen. Voor een dorp met slechts één buurtwinkel is een goede verbinding met omliggende wijken cruciaal voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid.

Heijplaat, middenin de Rotterdamse haven leidt onvermijdelijk tot hinder. In de meeste gevallen is de balans redelijk op orde, vergt het oplettendheid bij ontwikkelingen in de haven en is met goed overleg en afstemming de leefbaarheid goed op peil te houden. Het afgelopen decennium hebben bewoners met succes de overlast van geur en met name vliegen onder de aandacht weten te brengen van zowel gemeente als Provincie. De veroorzaker, afvalverwerker N+P (voorheen Suez) aan de Waalhavenweg wordt nauwlettend in de gaten gehouden maar een einde aan de problematiek is nog niet in zicht. Vliegenoverlast blijkt lastig te normeren en het hoog op de bestuurlijke agenda houden van deze problemen vergt continue aandacht van bewoners en Wijkraad.