Luuk Wilson

Ik ben Luuk Wilson en echt iemand van Rotterdam Zuid. Lange tijd in Zomerland gewoond en sinds 1996 woon ik Oud-IJsselmonde. Ik wil IJsselmonde graag schoon, heel en veilig hebben en daar wil ik mij ook enorm hard voor inzetten. Er is veel veranderd in de afgelopen jaren, goede zaken maar ook zaken waar je minder gelukkig van wordt. IJsselmonde heeft alles in zich om een fijne leefbare wijk te zijn en te blijven. Daarom moet er op een aantal speerpunten meer dan gemiddelede aandacht komen:

  1. De veiligheid moet omhoog. Een fijne en vertrouwde leefomgeving is de basis voor prettig wonen. In de huidige situatie is er vaak onvoldoende capaciteit om goed te handhaven. Daarin ga ik voor extra inzet waar nodig in IJsselmonde.
  2. De buitenruimte is de afgelopen jaren niet beter op geworden. Wat je van bewoners verwacht moet je ook als gemeente het goede voorbeeld geven. Een nette en schone buitenruimte is een must en draagt bij aan een fijne leefomgeving.
  3. Mobiliteit, je komt IJsselmonde haast niet in of uit. Het onnodig vastzetten komt door beleid van de gemeente. Dat wil ik tegengaan. Ik wil dat er voor de hardwerkende IJsselmondenaren ook goede mobiliteit is. Dat is niet eenvoudig maar ik blijf mij daarvoor inzetten.
  4. Ouderen horen in IJsselmonde fijn van hun oude dag te kunnen genieten. Vaak gaat dat goed maar het toelaten van speciale doelgroepen in senioren en ouderen wooncomplexen draagt totaal niet bij aan het woonplezier van de ouderen. Dat moet echt beter!
  5. Overlast, zowel de buren als de algemene overlast moet harder worden aangepakt. Het niet prettig voelen in je eigen huis is niet toelaatbaar. Ik wil helpen bij overlast om dat te verminderen of helemaal op te lossen.

Annie van Hemert-van Vuuren

Annie van Hemert-van Vuuren is actief in de wijkraad Groot-&Oud-IJsselmonde. Leefbaar Rotterdam wil in IJsselmonde:

Een veilig IJsselmonde
Steek- en schietpartijen zijn helaas aan de orde van de dag. Vrouwen en meisjes voelen zich te vaak onveilig. Daarom wil ik meer wijkagenten en fouilleeracties.

Een schone straat
Afvalcontainers puilen uit en het afval zwerft door de straten. Mijn inzet is om vuilnisbakken vaker te legen en straatvervuilers aan te pakken met hoge boetes.

Een fijne oude dag in IJsselmonde
Ik wil mij inzetten voor de juiste huisvesting en zorg voor onze senioren. Daarnaast moet er extra aandacht komen voor het bestrijden van eenzaamheid.