Project omschrijving

Eline Duijm-Wickerhoff

Bij Leefbaar Rotterdam ben ik begonnen als lid van de Gebiedscommissie Prins Alexander. Helaas merkte ik daar snel op dat er nogal een hiaat zit in de communicatie van en naar de Raad van Rotterdam. Toen de mogelijkheid zich vrij snel voordeed om als lid van Leefbaar Rotterdam in de Raad plaats te nemen greep ik deze kans met beide handen aan.

Samenwerking staat voorop, niet handelen uit eigenbelang maar samen tot een mooi resultaat komen voor alle Rotterdammers.

Ik hoop hier middels een goede samenwerking tot nieuwe plannen te komen waardoor de Raad nog dichter bij de Rotterdammers komt te staan en de term participatie niet alleen een loze kreet is maar dat er daadwerkelijk naar gehandeld gaat worden.