Project omschrijving

Ehsan Jami

De politiek heeft als functie antwoord te geven op de maatschappelijke vraagstukken in brede zin. En volksvertegenwoordigers hebben tot taak de problemen in de samenleving te benoemen en deze aan te pakken.

Als men verbetering wil zien, moet men er iets aan doen.

Ik heb de stap in de politiek genomen om mij in te zetten voor Rotterdam en Rotterdammers.