Jerry van Dorp

Een sterke wijk, daar sta ik voor. Een wijk waar iedereen veilig over straat moet kunnen, zijn of haar auto een beetje ordentelijk moet kunnen parkeren en een wijk waar het schoon is. Voor Bloemhof zie ik een uitdaging qua voorzieningenniveau. De wijk is geen afvoerputje voor mensen met psychische problematiek is. Daarnaast wil ik dat het geld naar projecten gaat die nuttig zijn voor de wijk en niet voor een selecte groep mensen die hier ook nog eens beter van worden.