Download ons verkiezingsprogramma hier als PDF

Een veilig Rotterdam


Veiligheid zit verankerd in het DNA van onze partij. Met Leefbaar aan het roer veranderde Rotterdam van de stad vol junks en prostitutie, zoals de Keileweg, in de stad van Law and Order. Wij kijken namelijk niet weg bij overlast, niet bij misstanden, en bij misdaad evenmin. We durven oorzaken te benoemen en pakken problemen aan. Leefbaar Rotterdam ziet consistent toe op de strikte naleving van regels en handhaving van de orde. Wij hebben altijd gehamerd op de noodzakelijke uitbreiding van ons politiekorps. Nee, veiligheid is niet alleen voor op de verkiezingsposter. Veiligheid is een must.

Messengeweld onder jongeren, schietpartijen tussen drugsmaffia, vrouwen die worden lastiggevallen op straat: helaas is het iedere dag raak. Hoe meer geweldsexplosies in de stad (het centrum, Beverwaard, Delfshaven, Zevenkamp en ga zo maar door,) hoe harder het zittende college van burgemeester en wethouders roept dat Rotterdam een veilige stad is. Na vier jaar van deze misplaatste borstklopperij willen wij weer orde op zaken stellen. Oftewel: geen woorden meer, maar daden om Rotterdam echt veilig te maken. 

1. De baas op straat


U  kent  ze  wel: agressieve jonge mannen in veel te dure auto’s die lawaai maken, handelen uit de kofferbak, intensief lachgas gebruiken en hun afval achteloos op straat dumpen. Het zijn de middelvingerjongens die lak hebben aan de samenleving en op het normen- en waardensysteem een eigen interpretatie nahouden. Of jongeren tussen de 12 en 18 jaar die hele woonwijken terroriseren. Ze kijken ons met de nek aan en hebben lak aan de hele wereld. Wie er wat van zegt wordt uitgescholden of erger: fysiek aangevallen. Wij staan voor een felle aanpak van dit straattuig en dat betekent: vaker preventief fouilleren, meer camera’s, meer patsercontroles en meer mosquito’s op overlastplekken en uit voorzorg op hotspots.

2. Fel op wapengeweld


Sleutels, portemonnee, telefoon en een groot mes van meer dan 30 cm: dat is wat veel jongeren tegenwoordig meenemen als ze van huis gaan. Bij de kleinste ruzies komt gelijk dat mes tevoorschijn, soms zelfs met dodelijke gevolgen. Wij willen dan ook zwaardere straffen voor wapenbezit. Ook in dit geval meer preventief fouilleren, meer camera’s, een verkoopverbod van messen aan jongeren onder de 18 en een versterkte controle hierop. Op straat, op school en als er negatieve vermoedens zijn desnoods bij hun ouders thuis. Privacy is een groot goed, maar veiligheid heeft een hogere prioriteit.

3. Wapens onder jongeren is niet normaal


Op straat geldt: hoe groter het mes, hoe belangrijker de messendrager zich voelt. Niveau: de toffe jongen. Met speels gemak beïnvloedbaar door een nog toffere, met een nog groter mes. Dat gedrag moet afgelopen zijn. We moeten wapens onder jongeren uitbannen door goede voorlichting, zowel op scholen als door jongerenwerkers in de wijk. We hoeven ontspoorde pubers daarbij niet zielig te vinden. Ook hoeven we ze niet gratis bokslessen aan te bieden, zoals andere partijen in de gemeenteraad hebben voorgesteld. Want dat is belonen. Goed bedoeld, maar naïef.

Rotterdam moet zorgen voor werk- en woonkansen, en de jeugd moet klaargestoomd worden om die zelf te grijpen. Daarnaast is het zo dat jonge messendragers hun straatmacht ontlenen aan het gebrek aan opvoeding thuis. Er zit voor Leefbaar dus niets anders op dan die achterstand in te halen met een uitgekiend professioneel en gelokaliseerd programma. Daarbij moeten we ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid en beter voorlichten. Hoe we jongeren aanspreken op hun gedrag, moeten we ook bij ouders doen op hun opvoeding. 

4. Stop straatintimidatie


In de metro, op de fiets, tijdens het uitgaan: maar liefst 84% van de Rotterdamse vrouwen is weleens na-getoeterd, na-gesist, beledigd of gevraagd om seks. Leefbaar Rotterdam heeft vanaf dag 1 ingezet op een keiharde aanpak van seksuele straatintimidatie, maar helaas viert dit nog steeds hoogtij. Daarnaast zijn er ouderen die zitbankjes vermijden waaromheen hangjongeren in het park de baas zijn, uit angst voor scheldpartijen en pesterijen. Ook Joodse mensen durven al jaren niet meer met een keppeltje over straat. Veel homo’s en andere LHBTI-personen denken wel twee keer na voordat ze hand in hand door onze stad lopen. Ze zijn bang om uitgescholden of aangevallen te worden. ‘Onacceptabel!’ roepen politici na de zoveelste ophef. Maar oorzaken benoemen? Ho maar. Leefbaar Rotterdam zal nooit wegkijken voor de realiteit en heeft straatintimidatie hoog op de politieke agenda gezet. We willen vol gas doorpakken met de definitieve doorvoering van het sisverbod, met strengere handhaving en hogere straffen.

5. Keiharde aanpak homohaat en antisemitisme


In verschillende onderzoeken geven slachtoffers van homo- en Jodenhaat aan dat deze intimidatie vooral uit niet-Westerse hoek komt. De politiek, en met name linkse partijen, kijken hier al jaren massaal voor weg. Zij vinden dat dit etnisch profileren uitlokt. Wij van Leefbaar Rotterdam kijken niet weg. Wij luisteren naar de noodkreten van de slachtoffers. Wij pleiten voor onderzoek naar de achtergronden en de opvattingen van de daders. Het is namelijk simpel: we moeten de feiten benoemen om de problemen vervolgens te kunnen oplossen.

6. De meldings- en aangiftebereidheid moet omhoog


Ondernemers die slachtoffer zijn van fraude, mannen die zijn belaagd op een homo-ontmoetingsplek, vrouwen die zijn verkracht en ouderen die fysiek niet naar een politiebureau kunnen komen: vaak doen slachtoffers van een misdrijf geen aangifte. Ze denken dat het toch geen zin heeft. Leefbaar Rotterdam wil de dalende trend van de aangiftebereidheid doorbreken door de pakkans te vergroten, meer capaciteit bij de politie en betere persoonlijke communicatie. 

7. Menselijke maat terug op het politiebureau


Veel politiebureaus in de wijken zijn in de afgelopen jaren keihard wegbezuinigd. Om huisvestingskosten te besparen zijn er landelijk in tien jaar tijd van de vijfhonderd politiebureaus zeker tweehonderd gesloten. Het zijn even onbegrijpelijke als duizelingwekkende aantallen. Het doen van aangifte kon wel via internet worden afgehandeld, dacht men in politiek Den Haag. Ouderen en laaggeletterden zijn hiermee overgeleverd aan een ingewikkelde digitale omgeving, terwijl ze juist ondersteuning nodig hebben om wegwijs gemaakt te worden. Leefbaar Rotterdam vindt daarom dat de politiebureaus in de wijken heropend moeten worden en er per direct in leegstaande panden van de gemeente, veiligheidsambtenaren de bewoners persoonlijk moeten ontvangen en helpen bij het oplossen van problemen. Persoonlijke aandacht, bij voorkeur van een vertrouwd politiedepartement, is hard nodig om de mens weer centraal te stellen.

8. Meer wijkagenten


Wijkagenten weten wat er speelt in de wijk. Zij hebben een belangrijke signalerende functie. Zo kunnen zij jongeren op een laagdrempelige manier aanspreken en ontmoedigen om bijvoorbeeld messen bij zich te dragen. Ook zijn ze voor ouderen een belangrijk aanspreekpunt. Zij spelen een cruciale rol voor de veiligheid in de wijk. Nu is het zo dat wijkagenten door het personeelstekort vaak worden ingezet bij reguliere politietaken, zoals demonstraties of diensten op de wagen. Hierdoor kunnen zij niet doen waar ze eigenlijk voor nodig zijn: de wijk ingaan. Dit moet stoppen. Wij willen meer wijkagenten die hun handen vrij hebben voor de wijkbewoners.

Zero-tolerance voor georganiseerde misdaad


Narcostaat Nederland, dat is hoe wij tegenwoordig in het buitenland bekend staan. De drugseconomie is omvangrijker dan de begroting van een stad als Rotterdam. De laatste is zichtbaar. De eerste niet. We zijn als een kind zo blij met elke honderd kilo cocaïne die we in het havengebied kunnen onderscheppen, maar tegelijkertijd beseffen we dat het dweilen is met de kraan open. Goed dat we kleine spelers in de boeien slaan – en dat moeten we ook zeker blijven doen – maar over elke gewapende inval in de stad haalt de georganiseerde misdaad z’n schouders op. De onzichtbare criminele families lijden er niet onder. Sterker nog: ze blijven buiten schot. Leefbaar Rotterdam is daarom een voorstander van een geïntegreerde aanpak van de ondermijning. We willen de structuren in kaart brengen, de familiebedrijven ontmaskeren en in de kop breken. De politie en douane hebben daar veel meer geld voor nodig. Laat dat besef nu eens, zowel op het Binnenhof als op het stadhuis, beter indalen.

1. Onderzoek omvang drugscriminaliteit


Hoe groot is de drugseconomie? Zowel de lokale als de landelijke politiek hebben daar geen idee van. Er moet daarom een groot onderzoek komen naar de omvang van de drugscriminaliteit en de impact op de samenleving. Want hoe kun je meten of het beleid effectief is als je niet weet hoe groot het probleem is? Een groot onderzoek moet de ogen van politici en beleidsmakers openen. Waardoor zij, net als Leefbaar Rotterdam, ondermijnende criminaliteit als een grotere prioriteit gaan zien. We moeten namelijk meer investeren in de veiligheid van onze samenleving. Zoals in onze haven. Hoeveel drugs gaan hier jaarlijks doorheen? Niemand heeft een idee. Dit moet de gemeente onderzoeken, om vervolgens een tegenoffensief te bieden aan de Taghi’s van deze wereld. Zodat mensen er weer veilig kunnen werken.

2. Deltaplan georganiseerde misdaad: pak grote criminelen op alle fronten


De georganiseerde misdaad kun je zien als een groot monster dat met zijn tentakels verschillende delen van de samenleving controleert en beïnvloedt. Het verscheurt gezinnen, zet kinderen in als drugsdealers, verloedert winkelstraten door witwaskantoren, ronselt jonge meisjes op schoolpleinen voor de prostitutie en ga zo maar door. Om de samenleving veiliger te maken moet er een integrale aanpak komen tegen ondermijning en ontwrichting van de samenleving. Dit betekent dat wij op alle terreinen, zoals justitie, onderwijs, jeugdzorg etc., gezamenlijk de georganiseerde misdaad moeten aanpakken. In de praktijk zijn de instanties nog te vaak afzonderlijke eilandjes. Deze moeten integreren met elkaar, vandaar de integrale aanpak in een zogenoemd Deltaplan. 

3. Zet een familieaanpak op om dealende ‘familiebedrijven’ aan te pakken


Zware criminaliteit kan in families van generatie op generatie doorgegeven worden. Ook blijkt uit onderzoek dat georganiseerde misdaad vaak een familiebedrijf is. Deze patronen moeten we doorbreken. Hele buurten worden hierdoor al heel lang ondermijnd. Maak dan ook een speciale familie-aanpak onderdeel van het Deltaplan. 

4. Iedere snuif draagt bij aan het bendegeweld op straat


Onze samenleving gaat gebukt onder het extreme geweld van drugsbendes. We hebben te maken met gestoorde en gewetenloze criminelen die er niet voor terugdeinzen om een advocaat of een journalist te vermoorden. Iedere snuif in Rotterdam en ieder pilletje op een festival, draagt bij aan het in stand houden van de onderwereld. En dat zijn er niet te weinig ook. Dagelijks gaan er 40.000 lijntjes cocaïne doorheen in Rotterdam. Daarom onze oproep: denk na en kap met het gebruiken van drugs. Hiervoor starten we een campagne om te stoppen met (hard)drugsgebruik. Hierbij benadrukken we dat het gebruik van drugs nooit genormaliseerd mag worden. We willen de bewustwording vergroten om gezond te leven en onze kinderen ontmoedigen om aan de pillen te gaan. Tevens moet er gehandhaafd worden op het persoonlijk gebruik en bezit van harddrugs. Drugs en veilig verkeer gaan niet samen. We hebben ons als Leefbaar Rotterdam dan ook lang hardgemaakt voor een lachgasverbod, maar ook voor het verbieden van de designerdrug 3-MMC.

5. Meer agenten/rechercheurs die georganiseerde misdaad aanpakken


Om de georganiseerde misdaad stevig aan te pakken moet er een einde komen aan de ondercapaciteit bij de politie. Zo zijn er veel meer rechercheurs nodig, bijvoorbeeld om de zwaardere criminelen op te pakken en de uithalers van drugs uit de haven te halen. De komende jaren gaan er door vergrijzing veel agenten met pensioen. Om dit nijpende tekort te bestrijden moeten we zorgen dat het werken als agent in Rotterdam aantrekkelijk blijft. De minimale lokroep voor jonge agenten in een stad als Rotterdam is de weg naar een betaalbare woning met betaalbaar parkeren. Voor meer agenten zijn we afhankelijk van politiek Den Haag. Daarom moet de gemeente blijven lobbyen om meer agenten naar onze stad te halen.  

Voor onze vrijheid


Vrijheid en tolerantie. Dat zijn kernwaarden die ons land hebben gemaakt voor wat het is en daar staan wij voor. Hier mag je geloven wat je wil, mag je houden van wie je wil en heb je de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Maar deze vrijheid staat onder druk doordat verschillende radicale ideologieën, zoals de politieke islam, Black Lives Matter en het woke-gedachtengoed onze samenleving negatief beïnvloeden. Leefbaar Rotterdam is duidelijk: wij knielen voor niemand. Discriminatie, uitsluiting, onderdrukking en haatzaaien pakken we keihard aan. We zullen nooit wegkijken van maatschappelijke tegenstellingen en conflicten. We staan voor het behoud van onze authentieke Rotterdamse straatnamen en beelden. We bekommeren ons om onze oorspronkelijke wijken waar het winkelaanbod divers is, waar buren elkaar verstaan, waar mensen elkaar respecteren en waar saamhorigheid en gezelligheid hand in hand gaan. We zijn hard waar het nodig is en zacht waar het kan. We hanteren daarbij dezelfde lat voor iedereen: niemand is meer of minder dan een ander. We hebben respect voor iedereen die het verdient.

1. Iedereen langs dezelfde lat


Iedereen moet gelijk beoordeeld worden. Niemand verdient een voorkeursbehandeling. Vacatures met teksten als ‘bij voorkeur zoeken wij een vrouw’ en ‘bij voorkeur zoeken wij iemand van kleur’ vinden wij absoluut onwenselijk. Iedereen is voor ons gelijk. Kleur, gender of afkomst spelen geen rol. Wij, en veel Nederlanders met ons, beoordelen mensen louter op hun gedrag. 

2. De Nederlandse taal, normen en waarden staan voorop in iedere Rotterdamse wijk


Veel Rotterdammers herkennen na tientallen jaren van slechte integratie hun wijk niet meer. Wat eerst een gezellige en knusse volksbuurt was, is gaandeweg veranderd in een wijk met veel wisselende bewoners die elkaar niet verstaan, spreken en kennen. Deze vervreemding moet worden doorbroken. Dat gaat een stuk makkelijker als we elkaar verstaan en een gemeenschappelijk waarden- en normenkader hebben. Daarvoor moet de taaleis in de bijstand strikt gehandhaafd worden en een resultaatsverplichting worden, in plaats van een inspanningsverplichting. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Als zij daarbij hulp nodig hebben, bieden wij de helpende hand. Wij investeren in de mensen die er nu zijn. 

3. Gaypride door Zuid


In onderzoeken geven slachtoffers van homohaat aan dat de daders vaak van niet-westerse afkomst zijn. Daarom moet de Rotterdam Pride niet starten in de Leuvehaven, maar in de Afrikaanderwijk. Vervolgens kan de optocht over de Erasmusbrug naar het Schouwburgplein. 

4. Stop de woke-waanzin


Op universiteiten en in de media is het woke-zijn in opmars. Aanhangers van deze uit de VS overgewaaide ideologie denken dat ze alert zijn op maatschappelijke misstanden, zoals sociale ongelijkheid, racisme en discriminatie van minderheden. Dit gedachtengoed zorgt voor een toenemende intolerantie en overgevoeligheid in onze samenleving. Sommige studenten eisen bijvoorbeeld op hooghartige toon dat een woord als ‘blank’ niet meer gebruikt mag worden. Kritische uitspraken van docenten over immigratie, slavernijverleden en genderneutraal opvoeden worden op een agressieve manier gewogen en veroordeeld. Uit angst passen veel docenten zelfcensuur toe, omdat ze anders het etiket ‘racist’ opgeplakt krijgen. Dit hoort niet in onze vrije samenleving.

5. Geen woke-indoctrinatie in het onderwijs


Na de moord op de Franse leraar  Samuel Paty vroegen wij aan het college: ‘Wat gaat u doen om Rotterdamse scholen te stimuleren hier in lessen aandacht aan te geven?’ Het antwoord luidde: ‘Het college bemoeit zich niet met de inhoud van lessen op scholen.’  Maar datzelfde college vindt tegelijkertijd wel dat het koloniale en slavernijverleden een prominente plaats moet krijgen in het onderwijs en zet zich daarvoor in. Deze bizarre tegenstrijdigheid legt de woke-waanzin van vandaag de dag bloot. We moeten ervoor zorgen dat onze kernwaarden, waarin de vrijheid van meningsuiting een voorrangspositie inneemt, op scholen niet onder druk komen te staan.

6. Geen excuses, nu samenleven


Tegenwoordig moeten wij overal onze excuses voor aanbieden en onze geschiedenisboeken aanpassen. De huidige samenleving moet excuses aanbieden voor bijvoorbeeld het slavernijverleden waar het part nog deel aan heeft gehad. Ineens komen er allerlei vraagstukken op ons af die voor verdeeldheid zorgen in onze samenleving. Zoals moeten we straatnamen aanpassen? Bent u slachtoffer of dader? Die discussies willen wij niet. We moeten nu samenleven en elkaar niet verantwoordelijk houden voor wat onze verre voorouders elkaar hebben aangedaan. Door de geschiedenis steeds maar weer in het heden te plaatsen geeft men nieuw bestaansrecht aan verschillen die juist niet mogen bestaan.

7. Rotterdam ontzien van de huisvesting van statushouders


Asielzoekers met een verblijfsvergunning worden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verdeeld over gemeenten in Nederland. Hoe groter de gemeente, hoe meer statushouders zij moet huisvesten. Leefbaar Rotterdam pleit voor een andere verdeelsleutel. Er moet eerst gekeken worden naar hoeveel statushouders een stad aankan. Is er bijvoorbeeld sprake van woningnood? Zitten er veel mensen in de bijstand? Wij zeggen: verdeel de statushouders op basis van de draagkracht van een gemeente. Gezien alle problemen, zou Rotterdam daarom juist moeten worden ontzien. Dus geen nieuw AZC in Rotterdam. We nemen een aantal jaren om de orde op zaken te stellen, zodat we de integratie van de mensen die er nu zijn een boost kunnen geven. 

8. Geen plek voor overlastgevers en illegalen


We regelen opvang voor Rotterdamse daklozen. Echter als zij voor overlast zorgen, krijgen zij geen ruimte in Rotterdam. We zien scherp toe op bedeloverlast. Voor illegaliteit is geen plek in de stad. We sluiten dan ook alle Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Rotterdam, zoals de Pauluskerk.

9. Kans op terroristische aanslagen nog steeds reëel, daarom geen onnodige risico’s


Een aanslag in Nederland is volgens de NCTV nog steeds voorstelbaar. De grootste terroristische dreiging komt nog altijd vanuit de jihadistische beweging. Voor Leefbaar Rotterdam is daarom geen plaats voor terroristen, rondreizende haatpredikers en jihadbruiden in onze stad. 

Een schoon en groen Rotterdam


Vuiligheid. Het was de afgelopen vier jaar zonder Leefbaar aan de knoppen misschien wel de grootste ergernis van de Rotterdammer. Langzaam maar zeker veranderde onze schone, mooie stad in een smerige stad. Afvalcontainers puilen uit. Het afval zwerft door de straten. Ratten vieren feest. Hardnekkige vervuilers die afval naast blijven plaatsen moeten keihard aangepakt worden. Daar zijn meer boa’s voor nodig en meer camera’s. Rotterdammers willen en verdienen een schone en hele stad. Zonder kapotte lantarenpalen en zonder losse stoeptegels. Ook willen de Rotterdammers een groene leefomgeving. Daar hoort het metershoge onkruid in onze straten overigens niet bij. Wel planten we extra groen en bomen in de wijken. Door efficiënt te werken, kan dit met de huidige mankracht zonder de afvalstoffenheffing te verhogen. 

1. Afvalinzameling op orde


We halen vaker en regelmatiger het afval op en zetten in op piektijden, zoals bij hitte en tijdens feestdagen. Huiscontainers (kliko’s) worden weer iedere week geleegd, in plaats van om de week. Ook ondergrondse wijkcontainers worden standaard iedere week geleegd en we wachten niet totdat de sensor aangeeft dat het tijd wordt. Na een klusweekend kunnen Rotterdammers ook op zondag hun afval kwijt in de milieuparken.

2. Extra handhaving, hufterboetes en camerabewaking bij hotspots


We zetten in op meer handhaving op straat om vervuilers te pakken en door zwaardere boetes op te leggen, specifiek voor veelplegers. Deze zogenoemde hufterboetes blijven we uitschrijven. We plaatsen camera’s op hotspotlocaties. Ook controleren we strenger op afvaltoeristen, bewoners uit randgemeenten, die illegaal hun afval dumpen in Rotterdamse containers.

3. Aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen dichtbij


Steeds meer mensen willen genieten van de groene zones die onze stad biedt. Maar die zijn er in sommige wijken te weinig. In Carnisse, Hoogvliet en Noord kan het aandeel groen flink omhoog, zodat meer mensen dichtbij huis kunnen genieten. Daar planten we dan ook kleinschalig groen en plaatsen we meer bankjes in de buitenruimte. Tevens bieden we ruimte aan zelfbeheer. We attenderen bewoners op de mogelijkheden en bieden waar nodig gemeentelijke ondersteuning aan. ’s Zomers maaien we het gras volgens afspraak en voorkomen we onkruid op de stoepen.

4. Parkmanagers als vaste beheerders in alle stadsparken


Recreëren in de parken gaat altijd samen met zo min mogelijk overlast voor medebezoekers en de buurt. Na een gezellige dag in het park ruimt iedereen zijn troep op. Waar wenselijk plaatsen we extra 800 liter containers en meer mobiele openbare toiletten op plekken waar daar behoefte aan is. Elk park heeft een vaste parkmanager om het onderhoud te plegen en overlast te monitoren en aan te pakken. Tijdens festivals houdt de parkmanager toezicht.

5. Periodieke controle van de buitenruimte door wijkmanagers én bewoners


Geregeld controleren we de buitenruimte in iedere wijk op ‘schoon’ en ‘heel’ door bijvoorbeeld te kijken naar kapot meubilair, zoals lantaarnpalen, bankjes en containers. Ook onleesbare borden worden vervangen waar dit nodig is. Op donkere plekken in de stad plegen we meer onderhoud aan bosjes en struiken en plaatsen we extra verlichting.

6. Stadsboulevards langs de waterkant


Uniek aan Rotterdam is natuurlijk de waterkant. Daar valt meer uit te halen dan wat er nu gebeurt. Daarom faciliteren we meer ruimte voor recreatie aan het water. Aantrekkelijke wandelpaden langs de Maas en de rivieroevers moeten de Rotterdammers het gevoel geven van een dagje uit in eigen stad. Daarnaast zorgt het voor meer bezoekers in de stad.

7. Verhogen biodiversiteit van ons groen


De komende jaren gaan wij meer groen en bomen planten. Hierbij kiezen we voor inheemse bomen, omdat die het best gedijen in hun natuurlijke omgeving en zij het beste bijdragen aan de biodiversiteit. Waar het kan zorgen we voor bio-diverse bermen, met een aangepast maai-regiem. Leefbaar Rotterdam staat voor natuurlijke bermen in combinatie met een goed maaibeleid. Door wilde bloemen de kans te laten geven om te groeien, nemen de aantallen bijen en vlinders toe wat weer goed is voor de biodiversiteit. 

8. Intensieve aanpak plaagdieren en exoten


Tegelijkertijd zetten we goed in op dieren die onverhoopt overlast veroorzaken. Ratten en ander ongedierte bestrijden we, weliswaar diervriendelijk, evenals de overlast door ganzen en duiven op drukke plekken. Exoten zoals de Japanse Duizendknoop bestrijden we.

Veilig en vloeiend verkeer in Rotterdam


Leefbaar Rotterdam staat voor veilig, vloeiend verkeer. Dit geldt voor iedereen die op pad gaat; fietsend, lopend, met het openbaar vervoer, de scooter én de auto. Voor al deze vervoersmogelijkheden moet een bereikbare stad het uitgangspunt zijn. Vloeiend verkeer houdt in dat het treiteren van de automobilist moet stoppen en dat iedere Rotterdammer op een normale manier naar de supermarkt of werk kan. Gevaarlijke verkeerssituaties houden wij tegen het licht en de raddraaiers pakken wij aan. Bovendien zetten we alles-op-alles om de veiligheid in de trams, bussen en metro’s terug te laten keren. Een goede verbinding van, naar en tussen de stad is belangrijk om een groeiende wereldstad als Rotterdam bereikbaar te houden. 

1. Stoppen met de verkeersexperimenten bij de Maastunnel en Erasmusbrug


De experimenten bij de Maastunnel en Erasmusbrug met een afgesloten rijstrook hebben vooral tot frustraties geleid. Ondernemers, bewoners en automobilisten zijn door deze maatregelen ernstig geraakt en het is nog maar de vraag of de luchtkwaliteit überhaupt verbetert als rokende auto’s urenlang in de files staan. Wat Leefbaar Rotterdam betreft stoppen we met deze experimenten en is het afgelopen met het wegpesten van de automobilist.

2. Vernieuwen verkeerscirculatieplan voor goede doorstroming


Door het zittende college worden er allemaal ad hoc maatregelen genomen, die de doorstroming allesbehalve bevorderen. Wat Leefbaar Rotterdam betreft is het tijd voor een nieuw, goed verkeerscirculatieplan. Hierbij moeten alle verkeersstromen optimaal op elkaar worden afgestemd, zodat alle mobiliteitsstromen goed blijven vloeien door de stad.  

3. Stevig handhaven en bestraffen van verkeersaso’s


Rotterdam is geen racebaan. Verkeersaso’s moeten in de kraag worden gevat en stevig aangepakt. Stevig beleid betekent niet dat de Rotterdammer hiervan de dupe mag zijn. Hele straten afzetten om verkeersaso’s de pas af te snijden leidt tot verplaatsing van het probleem en is symptoombestrijding. Auto’s van op heterdaad betrapte verkeersaso’s moeten in de wielklemmen. 

4. Verkeersveiligheid topprioriteit


Rotterdam telt nog te veel verkeersonveilige situaties. Het kruispunt Weena-Kruisplein is daar een voorbeeld van. Leefbaar Rotterdam wil bewoners, maar ook de dagelijkse verkeersdeelnemers rond deze gevaarlijke plekken betrekken bij het oplossen van de problemen.  

5. Bezuinigingen OV-surveillanten terugdraaien


Het zittende college heeft de afgelopen jaren, tegen de zin van reizigers en het RET-personeel in, bezuinigd op de  OV-surveillanten. Steeds vaker horen wij dat het ‘normaal’ is geworden dat medewerkers van de RET worden uitgescholden, bedreigd, bespuugd óf te maken krijgen met fysiek geweld. Wat Leefbaar Rotterdam betreft een beschaafde stad onwaardig. 

6. Een gericht plan van aanpak tegen toenemende agressie in het openbaar vervoer


Reizigers en OV-personeel voelen zich steeds onveiliger in de tram, metro of bus. Dit toenemende geweld kunnen wij alleen een halt toeroepen door een stevige samenwerking tussen gemeente, RET, politie en andere diensten. Leefbaar Rotterdam wil deze partijen bij elkaar brengen en kijken welke verbeteringen gemaakt kunnen worden om de veiligheid in het OV te verbeteren. Om te beginnen met het vaker en sneller opleggen van OV-verboden om dit wangedrag te bestraffen. 

7. Parkeertarieven- en vergunningen niet verhogen


Op veel plekken in de stad zijn de parkeertarieven de afgelopen jaren verhoogd. De automobilist is een melkkoe voor de politiek. Leefbaar Rotterdam wil de parkeertarieven- en vergunningen niet verhogen voor automobilisten. 

8. Als bewoners geen betaald parkeren willen, dan komt het er niet


De afgelopen jaren hebben veel wijken te maken gekregen met het invoeren van betaald parkeren. Vaak gebeurt dit zonder ook maar een seconde naar de bewoners te luisteren. Ze mogen wel bloeden, want zij hebben te maken met een hoge parkeerdruk door auto’s uit andere wijken. Voor Leefbaar Rotterdam is het eenvoudig: als bewoners geen betaald parkeren willen in hun wijk, dan komt het er niet! Daarom houden we altijd een draagvlakonderzoek als betaald parkeren onverhoopt wel wordt ingevoerd. 

9. Gratis parkeervignetten voor Rotterdammers in hun eigen wijk


In veel wijken buiten het centrum ontstaat een hoge parkeerdruk door forenzen, bezoekers en wijkvreemde parkeerders. Daarom moeten bewoners van wijken waar betaald parkeren is ingevoerd een gratis parkeervignet voor twee auto’s per huishouden krijgen. Het betaald parkeren geldt dan alleen voor wijkvreemde parkeerders die de parkeerdruk veroorzaken.

10. Terugdringen van overlast door deelscooters


In Rotterdam struikel je bijna over de deelscooters. Op zich is hun entree in de stad een prima initiatief, maar ze veroorzaken ook veel overlast. Het moet niet mogelijk zijn om een deelscooter op de stoep, voor woningen of voor basisscholen te parkeren. Leefbaar Rotterdam pleit er daarom voor om vergunningen tijdelijk stop te zetten in wijken waar bewoners structureel veel overlast van deelscooters melden.

11. Meer aandacht voor de bereikbaarheid van Rozenburg met het openbaar vervoer


Met het openbaar vervoer ben je vanaf Rotterdam sneller in Antwerpen dan in Rozenburg. Dat kan echt niet! Momenteel is Rozenburg niet direct bereikbaar vanuit Rotterdam en dat moet wat Leefbaar Rotterdam betreft snel veranderen. Wij pleiten voor een directe buslijn van Rotterdam naar Rozenburg. 

12. Nieuwe metrotunnel voor de stad


Het wordt steeds drukker in de stad. Momenteel zijn er nog steeds veel verkeersbewegingen in en rond het centrum van de stad, vooral rond knooppunt Beurs. Om het drukke centrum te ontlasten, moet er een nieuwe metroverbinding komen tussen de Kralingse Zoom en Zuidplein om de mobiliteitsbewegingen tussen Noord en Zuid beter te laten gedijen. Met een nieuwe metrotunnel kunnen Rotterdammers in de toekomst fijner reizen.

13. Rotterdam The Hague Airport moet open blijven


Een wereldstad als Rotterdam hoort gewoon een vliegveld te hebben. Zowel zakelijke als vakantievluchten; Rotterdam The Hague Airport is een geliefd vliegveld om van te vertrekken. Het vliegveld staat bij de Rotterdammer ook wel bekend als Zestienhoven en roept bij velen warme gevoelens op. Wat Leefbaar Rotterdam betreft, blijft het vliegveld gewoon zoals het is.

Fijn en betaalbaar wonen voor iedereen


In onze prachtige stad moet er voor iedereen een fijne en betaalbare plek zijn om te wonen. Dat is tegenwoordig een flinke uitdaging, want de huizenprijzen zijn in de afgelopen jaren tot bizarre hoogten gestegen. Rotterdam is daardoor haast onbetaalbaar geworden voor starters en mensen met een modaal inkomen. Zo moet de agent, docent en verpleger, oftewel de ruggengraat van onze maatschappij, vaak noodgedwongen buiten de stad gaan wonen. Dat hoort niet en moet anders. 

Daarnaast zijn veel woningen in de grijpgrage handen terechtgekomen van grote op geldbeluste beleggers. In 2020 ging 38% van de verkochte woningen naar beleggers, die deze vervolgens voor enorme bedragen verhuurden. Starters en doorstromers zijn hiervan de dupe. Ze kunnen fluiten naar een koophuis, maar moeten wel vaak meer dan de helft van hun salaris afdragen aan de huisbaas. Dit moet afgelopen zijn.

De luxe appartementencomplexen schoten de afgelopen collegeperiode als paddenstoelen uit de grond. Terwijl er veel minder huur- en koopwoningen zijn gebouwd in het middensegment, dus koopwoningen van tussen de €265.000 en €325.000 en huurwoningen van tussen de €710,68 en €1.060 in de maand. Leefbaar Rotterdam vindt dat de gemeente moet beginnen met het bouwen naar de behoeften van Rotterdammers. 

1. Bouw betaalbare huizen voor starters en mensen met een modaal inkomen


Mensen met een modaal inkomen moeten betaalbaar kunnen wonen in Rotterdam. Dat betekent: betaalbaar huren of betaalbaar kopen. De gemeente kan bij een nieuwbouwproject afdwingen dat een ontwikkelaar zoveel mogelijk woningen in het middensegment moet bouwen. Helaas is dit in de afgelopen vier jaar te weinig gebeurd. Er zijn te veel huizen gebouwd in het hoge- en topsegment.

2. Stop geldbeluste grote beleggers


Leefbaar Rotterdam wil de grote beleggers aanpakken die starters en doorstromers verdringen op de woningmarkt. De gemeente neemt al goede maatregelen, maar mag wat ons betreft nog een stap verder gaan. Zo willen wij dat Rotterdam zo snel mogelijk opkoopbescherming doorvoert in alle wijken. Dit zorgt ervoor dat beleggers geen goedkope en middeldure woningen (tot NHG-grens van €355.000) meer kunnen opkopen. 

3. Sociale huurwoningen opknappen


Woningcorporaties bezitten en verhuren bijna de helft van de woningen en appartementen in Rotterdam. Veel van deze huizen zijn in slechte staat. Rotterdam moet deze corporaties aansporen om deze huizen te renoveren. Denk aan funderingen herstellen, beter isoleren, gevels verfraaien en woningen veiliger maken.

4. Luister bij bouwprojecten naar bewoners, omwonenden en andere Rotterdammers


Vier jaar geleden heeft het zittende college zichzelf het doel gesteld om 18.000 woningen te bouwen. Zij hebben dit target bij lange na niet gehaald, terwijl hiervoor alles moest wijken. Waren er veel bewoners of omwonenden tegen de bouwplannen? Daar had het zittende college geen boodschap aan. Leefbaar Rotterdam heeft daarom bij de ontwikkelingen in de Fazantstraat, rond Waterside en de Parkhaven flink aan de bel moeten trekken. Veel Rotterdammers waren namelijk tegen deze sloop/bouwplannen.In IJsselmonde maken bewoners zich ondertussen zorgen over de verkeersdrukte door de toekomstige grote bouwprojecten. Maar ook die signalen worden weggewuifd onder het mom dat ‘het past in het verkeersmodel’. Leefbaar Rotterdam vindt dat we veel moeten bouwen, maar wel in samenspraak met de bewoners en omwonenden. Dus niet als een kip zonder kop achter bouwtargets aanhollen, maar per project een zorgvuldige afweging maken en dus luisteren naar de Rotterdammers.

5. Bouw niet alleen in het centrum en op Zuid, bouw ook in Hoogvliet, Rozenburg, Hoek van Holland en Pernis


Bij nieuwbouwprojecten is vaak vooral oog voor de hippe plekken in het centrum en Rotterdam-Zuid. Wij horen van bewoners in Rozenburg en andere kleine kernen dat ook daar grote behoefte is aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Kinderen van de Rozenburgers kunnen namelijk in Rozenburg geen huis meer vinden en moeten daardoor noodgedwongen uitwijken naar Spijkenisse en Maassluis. Leefbaar Rotterdam vindt daarom dat de gemeente ook naar andere wijken moet kijken waar behoefte is aan nieuwbouwwoningen. Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis en Hoogvliet zijn daar passende voorbeelden van.

6. Bouwen voor een fijne oude dag


Iedere Rotterdammer verdient een prettige woonplek met goede faciliteiten en veel groen om fijn oud te worden. Leefbaar Rotterdam wil dan ook meer aanleunwoningen bouwen. Ouderen kunnen op die manier volledig zelfstandig wonen, maar op elk gewenst moment makkelijk terugvallen op de zorg en service van een verzorgings- of verpleeghuis in de buurt. Bouwen voor ouderen zorgt er ook voor dat er meer doorstroming ontstaat op de woningmarkt ten bate van starters en jonge gezinnen.

7. Bouwen voor Nederlandse studenten


Er is een groot tekort aan studentenwoningen. Veel studenten moeten daardoor noodgedwongen langer thuis blijven wonen. Leefbaar Rotterdam vindt dat studenten altijd betaalbaar een kamer moeten kunnen vinden in de stad. De gemeente moet daarom corporaties, zoals Stadswonen Rotterdam, faciliteren en aansporen om nieuwe studentenflats te bouwen. Een van de belangrijkste redenen voor het tekort van studentenwoningen is de enorme toestroom van buitenlandse studenten. We streven daarom naar een maximum voor buitenlandse studenten. Nederlandse studenten krijgen voorrang op de woningmarkt. Universiteiten moeten zelf zorgen voor de huisvesting van buitenlandse studenten. 

8. Meer koop door samenvoegen en kluswoningen


Er zijn meerdere acties nodig om meer koopwoningen te kunnen realiseren. Kluswoningen en woningen samenvoegen zijn mooie initiatieven. Sloopwoningen van woningcorporaties, zoals Vestia, Havensteder en Woonstad, kunnen in veel gevallen verkocht worden als kluswoning. Starters en jonge gezinnen kopen deze woningen en knappen ze op. Dit heeft een positief effect op de buurt. 

9. Straten opknappen doe je samen en met maatwerk


Veel straten en panden in verschillende delen van de stad zien er verwaarloosd uit. Stoepen zijn verzakt. Panden zijn nauwelijks onderhouden en er is veel te weinig groen. De gemeente moet per straat samenwerkingen gaan opzetten tussen bewoners, ambtenaren en woningbouwcorporaties. Zo kunnen er kleine Verenigingen Van Eigenaren worden samengevoegd, waardoor bewoners in samenhang panden kunnen opknappen. Maatwerk per straat, daar knapt elke buurt van op.

10. Bovenop woonoverlast


Woonoverlast blijft een taai probleem, ondanks dat er goede stappen zijn gezet in Rotterdam. Zo zijn de door Leefbaar geïntroduceerde Skaeve Huse een waar succesverhaal. In deze woningen aan de rand van de stad wonen beruchte overlastgevers bij elkaar. Deze aanpak willen we uitbreiden, want helaas blijkt er op veel plaatsen nog veel werk aan de winkel. Vooral in IJsselmonde en Hoek van Holland ervaren veel Rotterdammers woonoverlast van seizoensmigranten. Het gevolg: illegale prostitutie, openbaar dronkenschap en lege blikken bier in de bosjes. Sommige oorspronkelijke bewoners herkennen hun wijk niet meer en verhuizen noodgedwongen naar buiten de stad. Leefbaar Rotterdam wil daarom: meer adressen toevoegen aan de Rotterdamwet (artikel 10) om kandidaat-huurders te screenen op overlastgevend- en crimineel gedrag. Maar ook malafide pandjesbazen keihard aanpakken en meer wijkagenten laten aanstellen, die samen met de bewoners de problemen oplossen.

11. Voldoende sociale huurwoningen in de regio Rotterdam


Voor mensen met een krappe beurs moeten er voldoende sociale woningen zijn. Het zou goed zijn als in politiek Den Haag de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Dat geeft corporaties meer financiële armslag. Het aandeel van sociale huurwoningen in de randgemeenten is nu volstrekt onvoldoende. Er moet via de bestaande regioafspraken meer druk komen om meer sociale huurwoningen in de regiogemeenten te realiseren. De verdeling van sociale huurwoningen in de regio Rotterdam moet meer in balans komen.

12. Snelheid geboden bij grote gebiedsontwikkelingen


Leefbaar Rotterdam vindt de gebiedsontwikkelingen zoals Feyenoord City, Schiekadeblok en Merwe-Vierhavengebied van cruciaal belang om de woningvoorraad in Rotterdam te vergroten. De business case rondom het nieuw te bouwen stadion van Feyenoord binnen Feyenoord City voldoet niet aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden. Daarmee lijkt het nieuwe stadion niet meer haalbaar. Als gevolg hiervan moeten alternatieve scenario’s worden ontwikkeld voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City.

Hart voor ouderen in Rotterdam


Wij horen vaak dat onze Rotterdamse ouderen zich niet meer herkennen in de stad die ze hebben opgebouwd. Bovendien zien ze tot hun schrik dat hun voorzieningen stukje bij beetje door politiek Den Haag en door dit zittende college in Rotterdam worden wegbezuinigd. Tal van trieste voorbeelden bevestigen deze respectloze tendens. Prachtige verzorgingsarrangementen waar Nederland ooit naam en faam door kreeg vervliegen door asociale en desastreuze maatregelen. Leefbaar Rotterdam gaat ze repareren en plaatst ouderen weer op het voetstuk waar ze thuishoren. Waardering in plaats van schoffering moet weer het uitgangspunt zijn. Onze ouderen doen er wel toe. 

1. Aanpak eenzaamheid onder ouderen


Helaas is het sociale isolement van ouderen vaak groot, niet in de laatste plaats omdat velen alleen thuis wonen. Door de coronacrisis is het pijnlijke gevoel van eenzaamheid alleen maar versterkt. Leefbaar Rotterdam vindt dit zorgelijk en zet met een groot verantwoordelijkheidsgevoel in op het terugdringen hiervan.

2. Huismeesters terug in seniorenflats


Hoe fijn is het om bij binnenkomst even met iemand te kletsen en je problemen aan iemand voor te leggen? Door huismeesters weer een vaste plek te geven binnen de sociale miniatuur van seniorenflats, hebben ouderen weer een vast aanspreekpunt. Zo kunnen zij in een vertrouwd automatisme terecht met vragen en klachten over bijvoorbeeld woonoverlast en veiligheid in hun directe leefomgeving. In tegenstelling tot het zittende college wil Leefbaar Rotterdam juist meer huismeesters in plaats van minder.

3. Heropenen van zorgrestaurants


Het zittende college heeft de huiselijke zorgrestaurants wegbezuinigd in de seniorenflats waar ouderen altijd terecht konden voor een gezonde en betaalbare maaltijd. Er is niks aangenamer dan af en toe eens ouderwetse stamppot met een rookworst te kunnen bestellen. Bovendien is samen eten niet alleen gezellig, sociaal en familiair, maar voorkomt het ook nog eens eenzaamheid. Leefbaar Rotterdam wil deze gezellige ontmoetingsplekken heropenen.

4. Actieplan dementie


Spijtig genoeg krijgen steeds meer ouderen dementie. De impact van deze vreselijke ziekte is erg ingrijpend voor de mensen zelf en hun directe omgeving. Daarom pleiten we voor een Actieplan Dementie met preventieve maatregelen om deze aandoening te voorkomen. Wetenschappers zeggen dat dit in 10 tot 20% van de gevallen mogelijk is. Mocht het noodlot niettemin alsnog toeslaan, dan willen we een hulpprotocol om slachtoffers en naasten te kunnen ondersteunen.

5. Realisatie van meer seniorenwoningen en aanleunwoningen


De afgelopen jaren zijn ouderen gedwongen om steeds langer thuis te blijven wonen. Verzorgingstehuizen zijn wegbezuinigd en de oorspronkelijke bejaardentehuizen met sociale functie zijn volledig uitgehold, met alle gevolgen van dien. Leefbaar Rotterdam zorgt voor meer seniorenwoningen en aanleunwoningen waar ouderen aan een touwtje kunnen trekken voor hulp.

6. Maximum voor mensen met psychische problemen


Om de stad en de voorzieningen leefbaar te houden als ook het draagvlak voor bijzondere doelgroepen stellen we een quotum in voor mensen met psychische (ggz) problemen in seniorenflats. We strijden tegen een verdere vermenging van deze doelgroepen. Zo beperken we de woonoverlast. Senioren verdienen het genot en de rijkdom van een rustige, ongestoorde oude dag.

7. Tegen betutteling van ouderen


Ouderen die in seniorencomplexen wonen, worden niet verder betutteld. Een borreltje na de bingo moet wat Leefbaar Rotterdam betreft dan ook prima kunnen. Nu wordt hen dat hier en daar zelfs verboden. Die bevoogding is een regelrechte schande en een belediging voor de intelligentie van onze senioren. Ouderen weten zelf heel goed wat goed voor hen is of niet. Een advocaatje op zijn tijd met een kersenvlaai dat hoort erbij.

8. Fel tegen ouderenmishandeling


Helaas krijgen we steeds vaker meldingen van ouderenmishandeling. Leefbaar Rotterdam vindt het verschrikkelijk dat onze kwetsbare ouderen zo behandeld worden. Of dit nou gaat om financiële, geestelijke of fysieke mishandeling, wij hebben de morele plicht om onze ouderen te beschermen tegen deze vreselijke mensen. Daarom zien we streng toe op ouderenmishandeling.

9. Campagne tegen babbeltrucs


Ouderen zijn triest-genoeg een makkelijke prooi voor criminelen. Met gemene trucjes worden ze niet zelden om de tuin geleid, beroofd of zelfs mishandeld. We willen ouderen via intensieve campagnes aanhoudend weerbaar maken tegen de zogenaamde babbeltrucs.

10. Gratis lessen tegen valpartijen


Kwetsbare ouderen zijn sneller geneigd om een lelijke val te maken. We bieden hen gratis valpreventielessen aan, zodat zij veilig leren vallen en daardoor minder snel in het ziekenhuis belanden met breuken of kneuzingen. We gaan ervoor pleiten om heupairbags op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering.

11. Behoud gratis OV voor 65-plussers


Ouderen zijn nou eenmaal minder mobiel dan jongeren. Omdat zij vaak zelf niet meer kunnen rijden, zijn zij afhankelijk van openbaar vervoer om naar het ziekenhuis of familie te gaan. Daarom blijven we gratis openbaar vervoer bekostigen voor 65-plussers in Rotterdam.

12. Samenwerken met ouderenbonden


We luisteren goed naar de vertegenwoordigers van de ouderenbonden. Dit zijn de mensen uit de praktijk en die weten wat er speelt bij de ouderen. Het OSO-manifest (Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisatie Rotterdam) hanteren we hierbij als leidraad.

Een zorgzaam Rotterdam


Rotterdammers moeten te vaak en te lang wachten op goede zorg. Er zijn lange wachttijden voor jeugdhulp, ouderenzorg en elke dag hopen mensen met een dagbesteding dat hun vervoer op tijd komt. Veel huisartsenpraktijken zijn overvol. Ondertussen neemt de bureaucratie in de zorg alleen maar toe, terwijl zorgmedewerkers – die zich elke dag met hart en ziel inzetten – daar geen fatsoenlijk salaris voor ontvangen. Mede door de coronacrisis zien we een verdere toename van mensen met psychische en psychosociale problemen. Wij willen deze mensen de (geestelijke) zorg bieden die zij nodig hebben door extra geld vrij te maken en een volwaardige plek in de samenleving te bieden. Wij zetten de mens weer centraal in plaats van het systeem. 

1. Menselijke maat terugbrengen in de zorg


Zorg draait om mensen. Helaas wordt dit in het huidige zorgstelsel te vaak vergeten. Zorgprofessionals hebben hun handen vol aan administratie en regels, waardoor zij minder tijd over hebben voor de cliënt. Wij dringen de regeldruk terug en herstellen het persoonlijk contact tussen de hulpbehoevende medemens en de zorgverlener. Wij staan voor de keuzevrijheid van zorg.

2. Vergroten Rotterdamse aanpak zorgpersoneel


Rotterdam kent een groot tekort aan zorgpersoneel. Er zijn te weinig huisartsen, te veel gebreken in de wijkteams en specialistische kennis in de jeugdzorg is schaars. Ondertussen werken verpleegsters/verplegers zich dag en nacht zeven slagen in de rondte. Wij laten zien dat deze hardwerkende zorgverleners een waardevolle baan hebben en moedigen schoolverlaters en zij-instromers aan om voor een baan in de zorg te kiezen. We proberen het vestigingsklimaat in Rotterdam aantrekkelijker te maken om meer huisartsen naar Rotterdam te halen en te verspreiden over de stad. Met de Rotterdamwet artikel 9 kan er voorrang worden gegeven aan huisvesting van bijvoorbeeld zorgpersoneel.

3. Fatsoenlijk en stipt vervoer op maat


Het huidige doelgroepenvervoer laat te wensen over. Iedereen met mobiliteitsproblemen die daar recht op heeft, verdient passend en tijdig vervoer. Wij starten desnoods een nieuwe aanbesteding voor doelgroepenvervoer voor Rotterdammers.

4. Meer aandacht en budget voor mantelzorg en respijtzorg


Rotterdam kent veel vrijwilligers en mantelzorgers die dagelijks hun dierbaren verzorgen. Leefbaar Rotterdam heeft grote waardering voor deze mantelzorgers en wil hen graag extra ondersteunen. Zo maken we bijvoorbeeld meer budget vrij voor respijtzorg, om mantelzorgers even (tijdelijk) te ontzien.

5. Structureel gericht budget inzetten voor de jeugdhulp en volwassenzorg


Door de veranderingen binnen de WMO en jeugdwet en de uitvoering daarvan, is er de afgelopen jaren veel misgegaan. Jongeren en volwassenen met ernstige psychische problemen kunnen een groot gevaar zijn voor hun eigen veiligheid en hun omgeving. Daarom zetten we alles-op-alles om tijdige en passende hulp en ondersteuning te bieden daar waar dat het hardst nodig is: in de daadwerkelijke zorgverlening in plaats van in de administratie. Geen extra geld naar peperdure zorgbestuurders. Zo verkorten we onder meer de wachttijden in de zorg.

6. Indicaties worden gedaan door zorgverleners


Zorgorganisaties moeten weer zelf de indicaties van cliënten gaan doen. Dit gebeurt nu door medewerkers van de gemeente, waarna de zorginstelling zelf ook nog een keer gaat onderzoeken welke ondersteuning noodzakelijk is. Door die dubbele laag te schrappen besparen we geld, dat nu niet naar de directe zorg gaat. Op basis van steekproeven controleren we zorgorganisaties en leggen we bij herhaaldelijk over-indiceren sancties op.

7. Terugdraaien bezuiniging tegemoetkoming meerkosten zorg voor chronisch zieken/gehandicapten en thuiszorgvouchers


Door het zittende college wordt er fors bezuinigd op groepen mensen die veel zorg nodig hebben. Hierdoor worden de gedupeerden extra geraakt in hun portemonnee. Leefbaar Rotterdam draait de bezuiniging van €12 miljoen terug door de tegemoetkoming meerkosten zorg voor chronisch zieken/gehandicapten in ere te herstellen. Ook het geschrapte extra uurtje thuiszorg – via de thuiszorgvouchers – voeren we weer in.

8. Praktijkstages voor zorgmanagers


Leefbaar Rotterdam heeft gerealiseerd dat contractmanagers stage gaan lopen in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp. De problemen die zij tegenkomen in de praktijk, komen namelijk niet altijd overeen met wat er op papier staat. Wij luisteren naar de hulpverleners over wat er concreet nodig is en stappen uit de papieren werkelijkheid.

9. Realiseren dekkend AED-netwerk


Leefbaar Rotterdam vindt het enorm belangrijk dat de infrastructuur voor AED’s op peil is in de stad. We zorgen ervoor dat er meer AED’s bijkomen in de openbare ruimte en dat deze goed beheerd worden en in het oproepsysteem terecht komen. Zo is voor iedereen hartveiligheid bereikbaar als de nood wet breekt.

10. Waarderen van jonge vrijwilligers


Jongeren die hun steentje bijdragen aan de maatschappij willen we een blijk van waardering geven. Iedere jongere tot 25 jaar die vrijwilligerswerk doet, krijgt een gratis Rotterdampas.

11. Toegankelijke stad voor iedereen


We streven ernaar om de best toegankelijke stad van Europa te worden. Rotterdam moet veilig toegankelijk zijn voor iedereen: voor ouderen, voor mensen met een beperking, mensen in een rolstoel, scootmobiel of achter de kinderwagen. 

12. Topsalarissen aanpakken van zorgbestuurders en -managers


Door toedoen van Leefbaar Rotterdam zijn de salarissen van bestuurders en managers van zorginstellingen die meer verdienen dan de Balkenende-norm de afgelopen jaren aangepakt. Hier blijven we vol op inzetten, want geld in de zorg moet naar de zorg en niet naar dure managers met chauffeur.

Klimaatrealisme voor Rotterdam


De afgelopen jaren is er veel discussie over de verduurzaming van Nederland en Rotterdam. Leefbaar Rotterdam pleit voor klimaatrealisme; haalbare, betaalbare en realistische plannen zijn nodig voor de verduurzaming van Rotterdam. Momenteel zien we dat te weinig terug. Klimaatrealisme houdt ook in dat wij inzetten op adaptatie, onszelf aanpassen aan de veranderingen om ons heen. Dit houdt in dat wij onze polder drooghouden met dijken en gemalen. Maar ook met projecten zoals ruimte voor de rivier. Nederland is hét land wat watermanagement tot een kunst verheven heeft. Het zit diep in onze cultuur om droge voeten te willen houden en ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Leefbaar Rotterdam wil zich hiervoor blijven inzetten.

1. Zonnepanelen op daken en windturbines op zee


Het is niet realistisch en niet haalbaar om ons kleine land vol te bouwen met zonneweides en windturbines. Wat ons betreft zijn zonnepanelen uitstekend voor op daken. Windturbines sowieso niet op land, maar op zee. Rotterdammers hebben er dan geen last van. 

2. Geen draagvlak, geen windturbines


Op tal van plekken in onze stad is veel weerstand tegen de komst van windturbines in de buurt van woonwijken. De GGD en andere gezondheidsinstanties maken zich zorgen over negatieve gezondheidseffecten van windturbines voor omwonenden. Leefbaar Rotterdam begrijpt deze weerstand en deelt die zorgen. Daarom willen wij geen windturbines in de buurt van woonwijken. Dus ook niet op het Vaanplein.

3. Stoppen met operatie aardgasvrij


Overal in Nederland faalt het project aardgasvrije wijken: het is onbetaalbaar, kan rekenen op weinig steun onder Rotterdammers en zorgt voor zeer geringe CO2-reductie. Bovendien lopen de totale kosten voor het aardgasvrij maken van Rotterdam op in de miljarden euro’s. De portemonnee van Rotterdammers wordt dus keihard geraakt. Tijd dus om te stoppen met deze peperdure hobby van de landelijke politiek! Mocht de landelijke politiek Rotterdam dwingen om de stad aardgasvrij te maken dan mogen ze ook de rekening betalen.

4. Inzetten op isolatie van oudere huizen


Veel oude huizen zijn slecht geïsoleerd. Hierdoor verliezen deze woningen veel warmte en rijzen de energiekosten de pan uit. Dit terwijl steeds meer Rotterdammers moeite hebben om de aanhoudend stijgende energiekosten te kunnen betalen. Leefbaar Rotterdam wil daarom Rotterdammers helpen bij het isoleren van hun woning, zodat de energiekosten omlaag kunnen.

5. Vergroen de openbare ruimte verder door het aanplanten van extra bomen


Bomen absorberen CO2, vangen fijnstof af, zorgen voor verkoeling in de stad en geven een rustgevend gevoel in de wijk. Wie wil dat nou niet? Daarom willen wij het aantal bomen in Rotterdam verhogen tot de getalsterkte van één miljoen.

6. Maak werk van de afvoer van regenwater


Bomen en struiken verdampen water, en zorgen ervoor dat overtollig regenwater wordt vastgehouden. Behalve groen zijn ook waterdoorlatend asfalt en waterpleinen nodig om overtollig regenwater af te voeren. Leefbaar Rotterdam vindt het belangrijk dat bij nieuwe gebiedsontwikkelingen wordt gekeken naar maatregelen om regenwater goed af te voeren en naar het aanplanten van voldoende groen.

7. Stimuleer en ondersteun onderzoek naar innovaties zoals kernenergie, thorium en waterstof


Met alleen zonne- en windenergie blijft het licht in huis niet branden. Daarom moeten we inzetten op energievormen die stabiel zijn en in één klap veel energie opleveren. Kernenergie is een energiebron die dit kan, dit geldt ook in de nabije toekomst voor thorium en (groene)waterstof. Het draagvlak voor deze innovaties neemt toe en daar moeten we als Rotterdam dan ook gebruik van maken.

8. Voorkom dat er maatregelen genomen worden die banen in de haven in gevaar brengen


Vaak wordt beweerd dat de energietransitie veel banen gaat opleveren in de haven, maar dat moet nog blijken. Windturbines worden bijvoorbeeld door heel Europa gemaakt en leveren amper Rotterdamse banen op. Voor ons is het belangrijk dat de huidige werkzaamheden in de haven niet verdwijnen, voordat er vervangende banen voor terugkomen. Leefbaar Rotterdam wil investeringen stimuleren in nieuwe technieken als groene waterstof, en daarvoor bijscholing mogelijk maken in het technisch beroepsonderwijs.

9. Ondersteun breed gedragen burgerinitiatieven op straat-, buurt-, of wijkniveau


De gemeente heeft lang niet altijd het beste idee of dé oplossing voor een probleem. Vaak ontstaan de beste ideeën voor de wijk vanuit de bewoners zelf. Wij willen daarom bewoners steunen die haalbare en betaalbare plannen hebben met betrekking tot (hernieuwbare) energieprojecten.

Rotterdammers aan zet


Leefbaar Rotterdam staat voor een overheid die de mens – in ons geval de Rotterdammer – centraal stelt. Te vaak verschuilt de politiek zich achter beleidsnota’s, rapporten en wensen van bestuurders. Wat er in het stadhuis gebeurt, wordt vaak belangrijker gevonden dan wat er op straat gebeurt. Pim Fortuyn zei het al: politiek mét de mensen, in plaats van tegen de mensen. De politiek mag en moet niet bang zijn voor Rotterdammers. Rotterdammers weten namelijk zelf heel goed wat nodig is in hun buurt. Voor ons is directe inspraak in uw omgeving daarom een must. Niet achteraf, maar vooraf. 

1. Een geloofwaardige en betrouwbare overheid komt zijn eigen regels na


Een overheid die haar eigen regels niet naleeft kan onmogelijk op een geloofwaardige manier regels opleggen aan Rotterdammers en bedrijven. In Rotterdam worden WOB-verzoeken niet op tijd afgehandeld en is als schrijnend voorbeeld sprake van onbehoorlijk bestuur rondom het recreatieoord Hoek van Holland. Voor Leefbaar Rotterdam is en blijft een geloofwaardige overheid het fundament van een ordentelijke samenleving.

2. Betrek Rotterdammers door burgerjury’s, wijkenquêtes en wijkreferenda


Politici en bestuurders hebben vaak de mond vol over burgerparticipatie en draagvlak. Toch heeft het zittende college de burgerjury’s van het vorige Leefbaar-college afgeschaft. Leefbaar Rotterdam wil zich hard maken om dit geweldige instrument te laten terugkeren in onze stad. Bovendien willen wij meer gebruikmaken van enquêtes en referenda op wijkniveau, zodat de Rotterdammer zich kan uitspreken over zaken die spelen in de wijk. Digitale meningspeilingen zouden dan ook vaker gehouden moeten worden.

3. Ongekozen burgemeesters in de achterkamertjes zijn niet meer van deze tijd


Leefbaar Rotterdam is sinds haar oprichting een warm voorstander van een direct gekozen burgemeester. Niet de gemeenteraad of de landelijke kartelpolitici moeten over deze benoeming beslissen, maar u! Wij zijn ervan overtuigd dat een gekozen burgemeester het vertrouwen en de transparantie van de politiek richting u versterkt.

4. Werk maken van een goede en slagvaardige overheid


Onder het zittende college is het ambtenarenapparaat van de gemeente enorm gegroeid en zijn de kosten met honderden miljoenen gestegen tot ruim €1,2 miljard. Dat komt neer op meer dan €1700 per Rotterdammer. Ter vergelijking: in 2017 was dit nog geen €1500. Deze groei is niet vol te houden en daarom wil Leefbaar Rotterdam werken aan een goede en slagvaardige overheid. Door de apparaatskosten structureel met 5% te verlagen, komt er ongeveer €65 miljoen per jaar vrij om nieuw beleid voor te kunnen betalen. Bij deze verlaging zetten we erop in om de inhuur en de management- en beleidsfuncties te verminderen. We bezuinigen aan de top, niet op de uitvoering. Het streven is daarbij om de gemeentelijke belastingen en de parkeertarieven niet te verhogen.

5. Een overheid die rekening houdt met digibetisme en laaggeletterdheid


Steeds meer overheidsdiensten worden digitaal geregeld. Dat is voor veel Rotterdammers erg makkelijk, maar er zijn ook groepen die hierin niet meekunnen. 14% van de ouderen heeft geen internet en 90.000 Rotterdammers hebben te maken met laaggeletterdheid. Deze Rotterdammers mogen wij niet uit het oog verliezen. Stadswinkels moeten daarom goed bereikbaar blijven zodat persoonlijke dienstverlening op maat beschikbaar blijft. Ook willen wij inzetten op begrijpelijk taalgebruik vanuit de gemeente naar de Rotterdammer.

6. Wijkbussen en andere dienstverlening op maat in de wijk


De afgelopen periode is op initiatief van Leefbaar Rotterdam gestart met een stadsbus die de wijken langsgaat op vaste tijden. In deze stadsbus kunnen mensen vragen stellen over de gemeentelijke dienstverlening. Wij willen de komende jaren meer stadsbussen regelen en kijken naar de mogelijkheden voor andere wijkgerichte initiatieven om de gemeente dienstbaar, benaderbaar en bereikbaar te maken in uw buurt.

7. Servicenummer 14010 op de schop


Voor meldingen en klachten kan de Rotterdammer terecht bij het servicenummer 14010. De Rotterdammer die  dit nummer draait om melding te willen maken van de zoveelste afvalberg in de straat, kent het wel: je luistert eerst noodgedwongen  minutenlang  naar een toespraak van burgemeester Aboutaleb, waarna diezelfde bellende Rotterdammer vervolgens nog ellenlang beziggehouden wordt voordat er uiteindelijk een échte ambtenaar aan de lijn komt. Dit werkt gewoon niet! Leefbaar Rotterdam wil een effectievere en betere 14010.

8. Stoppen met de stortvloed aan gemeente-apps: maak werk van één app


Naast 14010 heeft de gemeente tientallen dienst-apps in omloop, zoals BuitenBeter, MeldR, Gemeentepeiler, StopApp, VeiligR, parkeerapps en AfvalWijzer. Deze apps zitten vol met systeemfouten en werken niet goed. Iedere organisatie die diensten levert werkt met één app. De gemeente Rotterdam niet. Die heeft gekozen voor een onoverzichtelijke brij aan apps. Leefbaar Rotterdam wil alle gemeentelijke apps samenvoegen tot één app waar de burger terecht kan om klachten snel en daadkrachtig op te pakken.

9. Meer geld voor bewonersinitiatieven


Rotterdammers weten zelf als de beste wat nodig is in de wijk. Daarin willen wij u de ruimte geven én de middelen. Leefbaar Rotterdam wil daarom meer geld reserveren voor initiatieven van Rotterdammers.

10. Betrokkenheid bij projecten die impact hebben op uw directe leefomgeving


Rotterdammers willen meepraten over problemen en oplossingen die impact hebben op uw dagelijkse leefomgeving. Nog te vaak gebeurt het dat er zonder uitleg of melding simsalabim bomen worden gekapt of rioleringen worden bloot gelegd. Leefbaar Rotterdam wil de bewoners sneller en beter vooraf informeren en actief betrekken bij dit soort gebeurtenissen. 

Veiligheid en vrijheid voor vrouwen in Rotterdam


De vrijheid en zelfbeschikking van vrouwen en meisjes is in de afgelopen jaren gigantisch onder druk komen te staan. Dat is zeker het geval bij een deel van de migrantenvrouwen die te lijden hebben onder eerwraak, huwelijksdwang of hun eigen woning niet mogen verlaten. Maar ook het enorme probleem van seksuele straatintimidatie, het onzichtbare toenemende partnergeweld en misbruik en het groeiende aantal meisjes dat direct van het schoolplein in handen valt van loverboys. De gemene deler van dit alles is dat er vooral liever niet over gesproken wordt. Ondertussen komt de veiligheid en vrijheid van vrouwen verder in het geding. Leefbaar Rotterdam steekt de kop niet langer in het zand en neemt echte maatregelen. We vinden het jammer dat dit nodig is, maar zijn daarom niet minder gedreven. 

1. Beestje bij de naam noemen


De samenleving heeft lang genoeg weggekeken. Leefbaar Rotterdam benoemt de geweldsproblemen waar vrouwen en meisjes mee te kampen hebben wel specifiek. We zullen doorzetten om waar nodig taboes te doorbreken. Niet meer praten over ‘geweld achter de voordeur’, maar over vrouwenmoord. Elke 10 dagen wordt er namelijk in Nederland een vrouw vermoord en zolang we dat niet benoemen, worden deze schrikbarende aantallen ook zeker niet minder. 

2. Taskforce Horeca realiseren om uitgaansleven veiliger te maken


Tuig dat zich schuldig maakt aan intimidatie op straat en in het uitgaansleven, kan een harde boete en een relevant gebiedsverbod tegemoet zien. Daarbij realiseren we een Taskforce Horeca om deze slecht opgevoede en ontregelde jongeren aan te pakken, zowel op straat, als in clubs en hotels.

3. Slachtoffers seksueel geweld centraal, daders pakken en vervolgen


De aangiftebereidheid tegen seksueel geweld moet omhoog. Veel vrouwen en meisjes durven nu geen aangifte te doen of worden zelfs ontmoedigd. We starten in Rotterdam een pilot om alle drempels voor het doen van een aangifte weg te nemen. Daarbij garanderen we de anonimiteit van slachtoffers voor de tegenpartij en stoppen we met de belachelijke waarschuwingsboekjes tegen het doen van aangifte. Door juist aangifte aan te moedigen verhogen we de pakkans en vervolging van daders en geven we vrouwen en meisjes rust.

4. Hulp voor huiselijk geweld altijd geregeld


De aanpak huiselijk geweld wordt integraal ingezet. We herstellen de oude teams uit de wijken. Regeltjes en miscommunicatie mogen veiligheid niet in de weg staan. Alles wordt ingezet om meer vrouwen te kunnen bereiken. Alleen het topje van de ijsberg is niet goed genoeg. We willen de hulp laagdrempelig beschikbaar stellen. 

5. Unit eerwraak bij de politie instellen


Helaas komt eerwraak in sommige families nog steeds voor. Ook hier komt de veiligheid en vrijheid van vrouwen in het geding. Daarom willen we een Unit Eerwraak tegen cultureel geweld zoals eerwraak en huwelijksdwang. 

6. (Online) seksueel grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting tegengaan


We werken samen met scholen om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken: duidelijk en zonder meel in de mond. De gemeente, scholen, politie en jongerenwerk zetten effectief in op het tegengaan van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alles wat we kunnen doen om uitbuitingen en geweld tegen te gaan, doen we. Waar mogelijk met jongeren en altijd in duidelijke taal.

Een sterke economie door een ondernemend Rotterdam


In Rotterdam geldt: niet lullen, maar poetsen. Hard werken zit in ons bloed. Van de marktkramers tot aan de startups in de Van Nelle Fabriek: overal steken Rotterdammers de handen uit de mouwen om een goed bestaan op te bouwen. Hier zijn wij trots op. Helaas is onze economie de afgelopen tijd hard geraakt door corona. Minder internationale handel, vertraagde productieprocessen en de contact beperkende maatregelen zorgden voor een flinke krimp van de Rotterdamse economie.

Veel mensen in de reisbranche, horeca, retail, cultuursector, evenementensector etc. verloren jammer-genoeg hun baan. Ook onze prachtige horecabedrijven kregen flinke (financiële) klappen te verwerken. Gelukkig is de economie inmiddels weer goed op stoom en groeien de internationale handel, de consumptie en de investeringen. Er is een sterk herstel zichtbaar. Toch zijn we de slechte tijden niet vergeten. Wij vinden daarom dat de gemeente ruimhartig moet blijven naar de bedrijven en mensen. 

1. Rotterdam heeft een wethouder MKB en ondernemerschap nodig


Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Het bedrijfsleven bestaat voor een groot deel uit MKB-bedrijven, die voor zo’n 60% van de Rotterdamse werkgelegenheid zorgen. Het zijn dus ondernemende mannen en vrouwen die voor het grootste deel van onze banen zorgen. Deze ‘gangmakers’ moeten we koesteren. Voor Leefbaar is het klip en klaar: Rotterdam heeft een wethouder MKB en ondernemen nodig.

2. MKB-toets bij nieuwe lokale regels


In 2020 organiseerde de gemeente Rotterdam voor het eerst een MKB-toets. Dan praten MKB-ondernemers al in een vroeg stadium mee over nieuwe lokale regels die gevolgen voor het MKB kunnen hebben. In een panel geven de ondernemers aan of nieuwe lokale wet- en regelgeving werkbaar is. Het doel is om regeldruk voor MKB-ondernemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Leefbaar Rotterdam vindt dit een goede ontwikkeling en deze werkwijze dient in het vervolg standaard te worden gebruikt bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe lokale regels voor het MKB.

3. Niet multinationals, maar MKB centraal


Voor veel politici is de kleine ondernemer de ideale knuffelbeer om mee te scoren in de media. Maar als het gaat om het verdelen van de centen, rennen diezelfde politici naar de multinationals. Kijk maar naar de Groeiagenda Zuid-Holland light (plannen om gebruik te maken van een landelijke subsidiepot van 20 miljard). Wie zaten daar prominent aan tafel? De bekende multinationals. Nog te vaak telt bij grote beslissingen de bakker om de hoek niet mee. Leefbaar Rotterdam heeft al eerder met een motie afgedwongen dat kleine bedrijven beter moesten worden betrokken bij deze groeiagenda. Dit voorstel werd aangenomen, nu de uitvoering nog.

4. Zorgen voor een sterk vestigings- en ondernemersklimaat


De gemeente moet te allen tijde zorgen dat ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dit betekent vooral zorgen voor goede bereikbaarheid, lage belastingen, aantrekkelijke buitenruimten, een veilige stad, duidelijke communicatie en zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. 

5. Rotterdam First bij aanbestedingen


Bij inkoop en inhuur door de gemeente moet altijd gelden: Rotterdamse MKB-bedrijven krijgen voorrang. Zo helpen we Rotterdamse MKB-ondernemers. Als Rotterdam het niet heeft, vergeet het dan maar. 

6. Een gemeente van minder regels en minder bureaucratie


Ondernemers zitten vol goede ideeën die onze stad vaak mooier en beter maken. Helaas kunnen zij soms hun ideeën niet uitvoeren, omdat ze tegen wetten en regels van de gemeente aanlopen. Volgens Leefbaar Rotterdam hoort de gemeente mee te denken met de ondernemers in plaats van zich te verschuilen achter regeltjes en wetten. Oftewel: verminder de ambtelijke bureaucratie en regeldruk.

7. Een warm hart voor onze horeca


Restaurants, cafés, clubs en andere uitgaansgelegenheden geven kleur aan onze stad. De hardwerkende horecaondernemers hebben door corona flinke financiële klappen te verduren gekregen. Op ons initiatief zijn we dan ook midden in de crisis met ondernemers, politieke partijen en vertegenwoordigers om de tafel gaan zitten. Op basis van de input van ondernemers is het Horeca Herstelplan geschreven dat unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. Zo kon de horeca beter uit te startblokken komen. Kortom, de horeca zit in ons hart. Leefbaar koestert een bruisende horeca.

Werken moet lonen in Rotterdam


De coronacrisis heeft laten zien dat werkzekerheid voor een grote groep mensen niet bestaat. Een vaste baan met een vast contract is voor veel mensen te ver weg. Toch heeft een sterke Rotterdamse samenleving belang bij baanzekerheid. Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het geeft inkomen, een doel en brengt ons sociale relaties. Niet in de laatste plaats maakt het ons onderdeel van een groter geheel. De laatste jaren heeft een nieuwe ontwikkeling op de arbeidsmarkt plaatsgevonden; er zijn meer banen dan werkzoekenden. Tegenover 100 werklozen zijn er 106 openstaande vacatures.

1. Omscholingsfonds in stand houden


In Rotterdam is er veel werkloosheid terwijl het aantal beschikbare banen ook hoog is. De afgelopen periode is een omscholingsfonds opgericht waarmee Rotterdammers financieel ondersteund worden op weg naar een andere baan. Leefbaar Rotterdam wil die transitie met het omscholingsfonds doorzetten en extra aandacht geven aan banen in de techniek, de zorg en het onderwijs.

2. Jongeren tot 27 jaar zonder diploma helpen aan een opleiding of werk


Voor jongeren tot 27 jaar die geen diploma hebben, moet het ook mogelijk blijven om een succesvol bestaan op te bouwen. Daarom helpen we hen bij hun zoektocht naar een baan of terugkeer naar school.

3. Vrijwilligerswerk stimuleren en steunen


Vrijwilligers spelen een enorm belangrijke rol in de zorg, bij religieuze gemeenschappen, de plaatselijke speeltuin of de sportvereniging. Leefbaar Rotterdam wil vrijwilligerswerk steunen waar het kan en stimuleren waar het moet. Op deze manier kunnen we allemaal een zinvolle bijdrage leveren aan onze omgeving.

4. Rotterdammers die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden, verdienen een steuntje in de rug


Dit willen wij geven via een goede samenwerking tussen de werkzoekende, de gemeente en de werkgever. Op deze manier proberen wij voor iedere Rotterdammer een passende baan te vinden. Wij verwachten wel een open en actieve houding om ook echt iets van je baan te maken. Een praktisch voorbeeld in dit verband zijn banen waar ‘open hiring’ mogelijk is. Dat is een open sollicitatieprocedure waar de baan gaat naar de Rotterdammer die als eerste reageert.

5. Werkbonus behouden voor Rotterdammers met een inkomen tussen 100 en 130 procent van het minimumloon


Werken loont nog te vaak niet. Daardoor blijven veel mensen in de bijstand zitten. Rotterdammers met een inkomen net boven het minimumloon lopen veel kwijtscheldingen mis. Het verlagen van de belasting op werk is een taak van de Rijksoverheid, maar wij willen doen wat kan om werken in Rotterdam meer te laten lonen. Leefbaar Rotterdam wil daarom de bonus behouden voor Rotterdammers met een inkomen tussen 100 en 130 procent van het minimumloon.

6. Speciale aandacht voor 50-plussers


50-plussers hebben vaak na jaren van keihard werken in bijvoorbeeld de bouw of de zorg moeite met het vinden van een nieuwe baan die lichamelijk minder zwaar is. Voor deze groep moet extra aandacht komen. 50-plussers moeten daarom actief worden benaderd voor het omscholingstraject, zodat zij weer perspectief op werk krijgen.

7. Inzetten op het voorkomen van schulden


Om te voorkomen dat Rotterdammers in de schulden belanden, willen we hen helpen voordat bij hen het water aan de lippen staat. Maar we vragen van Rotterdammers met een schuldhulpverleningstraject wel iets terug. Zij mogen geen nieuwe schulden meer aangaan.

8. Keiharde aanpak van bijstandsfraude


Bijstandsfraude is ontoelaatbaar en moet keihard aangepakt worden. Wij willen maximale inzet op het opsporen en bestrijden van bijstandsfraude. Hiermee wordt frauderen minder aantrekkelijk en riskanter. Door gerichte controles vergroten we de pakkans zodat het geld ook echt terechtkomt bij Rotterdammers die het écht nodig hebben.

9. Nieuwe banen creëren


Het triple helix-innovatiemodel gaat uit van een samenwerking tussen universiteiten, overheden en bedrijven. Zij nemen kwaliteiten van elkaar over en dat zorgt voor nieuwe ideeën. Leefbaar Rotterdam gelooft in dit model en is ervan overtuigd dat dit voor nieuwe banen kan zorgen voor praktisch en theoretisch geschoolde Rotterdammers.

10. Een zinvolle tegenprestatie leveren voor Rotterdam


Iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, wordt verwacht iets terug te doen voor de Rotterdamse samenleving. Leefbaar Rotterdam is voor het in stand houden van de tegenprestatie. Rotterdammers zonder een baan moeten een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, zoals een ommetje wandelen met senioren, patiënten vervoeren in het ziekenhuis, leraren helpen bij klassenondersteuning, assisteren bij de voedselbank, in het dierenasiel, of bij een speeltuinvereniging.

Trots op onze gezellige en bruisende stad


Van De Ballentent en ’t Haantje tot Dudok en Annabel: Rotterdam is een bruisende en gezellige stad waar wij ongelofelijk trots op zijn. Van heinde en verre komen toeristen naar Rotterdam om te genieten van de mooie architectuur, de inspirerende musea, van de authentieke Rotterdammers en hun horeca. We zijn in 20 jaar van een voor toeristen onaantrekkelijke stad opgeklommen tot een toeristische trekpleister. Die stijgende lijn willen wij voortzetten. Tegelijkertijd willen we voor de huidige bewoners meer initiatieven optuigen, zodat zij kunnen blijven genieten van een gezellige en bruisende stad.

1. Danceparade terug in Rotterdam


Vroeger vonden vele Rotterdammers dit het mooiste feestje van het jaar. Heel de stad veranderde letterlijk in één grote dansende mensenmassa. In 2009 was de laatste editie, en nog altijd verlangen velen terug naar de Danceparade. Leefbaar Rotterdam wil zich hardmaken om dit prachtige feest weer in Rotterdam te organiseren.

2. Een wereldstad heeft een nachtmetro nodig


Rotterdam is een wereldstad, zonder nachtmetro. Dat rijmt niet in onze ogen. Na een avondje stappen moet er gewoon de mogelijkheid zijn om op een betaalbare en veilige manier naar huis te reizen. Een nachtmetro past bij een wereldstad als Rotterdam.

3. Een bruisend uitgaansleven


Voor de Rotterdamse feestbeesten moeten er meer uitgaansgelegenheden komen. Er is nu te weinig aanbod. Veel studenten die de bloemetjes buiten willen zetten, wijken daardoor uit naar andere steden, zoals Den Haag, Leiden en Amsterdam. Leefbaar Rotterdam wil kijken naar de mogelijkheden om meer nachtclubs en feestcafés aan de stad toe te voegen.

4. Meer ruimte voor festivals in Rotterdam


Door corona hebben Rotterdammers veel thuis moeten zitten. Het festivalseizoen ging helaas de prullenbak in. Dit heeft een zeer negatieve impact gehad op de gemoedstoestand van vooral jonge Rotterdammers. We willen daarom dat er meer ruimte komt voor festivals. Hierbij moet de gemeente op creatieve wijze gave locaties toewijzen, waarbij zo min mogelijk omwonenden overlast ervaren.

5. Tegoed op de Rotterdampas voor de jeugd voor culturele uitjes


Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kennismaken met cultuur. Om dit op een laagdrempelige manier te faciliteren willen wij op elke Rotterdampas een tegoed van €50 om culturele activiteiten te ondernemen. Jeugdigen kunnen dit bijvoorbeeld besteden aan een gratis Bibliotheekabonnement, een bezoek aan Cinerama of de Kunsthal.

Goed onderwijs in Rotterdam


Iedereen heeft recht op goed onderwijs in de stad. Voor elk kind moet er een passende en veilige plek zijn om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Van de peuterspeelzaal tot voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Daar is actie voor nodig. We kampen in het Rotterdamse onderwijs helaas met grote problemen die onze volle aandacht verdienen. De achterstanden in het onderwijs zijn mede door de gevolgen van de coronacrisis verder gestegen doordat de kinderen letterlijk niet naar school konden. Dit werd beperkt opgevangen door digitaal onderwijs. Rotterdam heeft een groot lerarentekort, met name in een aantal wijken op Zuid. Ook is er niet altijd sprake van een veilig leerklimaat en verdwijnen de normen en waarden steeds verder de klas uit.

1. De basis op orde: taal, lezen en rekenen


De gewone lessen voor Nederlandse taal, lezen en rekenen blijven voor Leefbaar Rotterdam het meest van belang. Die cijfers moeten omhoog. We monitoren de meetbare onderwijsprestaties van de leerlingen en sporen extra inzet op de kernvakken aan. De kwaliteit en kwantiteit van deze lessen moeten prioriteit krijgen op de scholen.

2. Focus op baankansen: techniek, zorg, onderwijs, haven, IT, logistiek


We leiden jongeren op tot professionals in de sectoren waar ook daadwerkelijk de meeste baankansen liggen. Zo creëren we de best opgeleide beroepsbevolking in Rotterdam voor Rotterdamse banen. We zetten breed in op de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en houden groepen die niet voldoende doorstromen, zoals vrouwen uit het mbo, goed in de gaten om hun economische zelfredzaamheid te verhogen.

3. Veilig leerklimaat in en om de school


Om goed te kunnen leren is een veilig leerklimaat nodig, zowel in de klas als daarbuiten. Door Leefbaar Rotterdam is de sociale veiligheid op de kaart gezet en hebben we samen met de scholen en maatschappelijke partners een aanpak gerealiseerd. Zo bevorderen we de veiligheid op scholen met kluisjescontroles om de ongewenste toename aan (steek)wapens in de kiem te smoren. Voor kwaadwillenden zoals dealers en loverboys is geen plek op het schoolplein. Bij grensoverschrijdend gedrag doen scholen aangifte. Daarbij is het van belang dat er orde en rust is in de klas en dat elke school heldere gedragsregels formuleert en daarop controleert. Er is geen plek voor raddraaiers die de lessen verstoren. De lastposten zouden apart geplaatst moeten worden op zogenoemde tuchtscholen.

4. Rotterdams burgerschapsonderwijs


De maatschappij verandert. Het onderwijs moet inspringen op de behoefte om maatschappelijke discussies in de klas te voeren en normen en waarden aan te leren, waar ouders die laten liggen. Ook moet de Nederlandse en Rotterdamse geschiedenis een prominente rol krijgen. Lessen over zelfbeschikking en de gevaren van social media zijn belangrijke onderwerpen binnen het burgerschapsonderwijs. Zoals Pim Fortuyn al zei: het onderwijs heeft naast haar klassieke taken ook een vormende taak.

5. Vergroten Rotterdamse aanpak lerarentekort


Ook voor de leraren in de klas moet het fijn zijn om les te geven. Daarbij is discipline van de leerlingen van belang en een goed salaris voor het harde werken van de docenten, ook buiten de reguliere schooltijden. We verstevigen daarom de aanpak van het lerarentekort. Daarbij streven we naar een aantrekkelijker salaris en verlagen we de werkdruk met meer klassenondersteuners. Met artikel 9 van de Rotterdamwet geven we leraren in Rotterdam voorrang op een woning.

6. Ouders van nu betrekken bij het onderwijs


We vergroten de ouderbetrokkenheid in het onderwijs waardoor ouders ook daadwerkelijk zicht hebben op de prestaties en het gedrag van hun kind op school. Ouders weten vaak nu niet wat er speelt op school. Ouders en onderwijs delen de opvoeding van kinderen en moeten die dan ook samen aanpakken.

7. Ontmoedigen en kritisch volgen islamitisch onderwijs


Vrijheid van onderwijs staat in onze grondwet. Maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andere grondrechten, zoals verbod op discriminatie, uitsluiting of veiligheid. Recent is dit nog onderschreven in een publicatie van de Onderwijsraad. Al het onderwijs waar segregatie in stand wordt gehouden en niet-westerse normen en waarden voorop staan, achten wij onwenselijk en moeten we daarom zoveel mogelijk beperken. Misstanden in onder meer het islamitisch onderwijs pakken we keihard aan. Syrische weekendscholen en moskee-internaten waar kinderen verder vervreemden van onze maatschappij, bestrijden we met hand en tand. Wij volgen de ontwikkelingen op dat gebied secuur.

8. Meer aandacht voor excellente en hoogbegaafde leerlingen


Kinderen die net wat meer uitdaging nodig hebben, hebben hiertoe niet altijd de mogelijkheid in reguliere lessen. Voor hoogbegaafde en excellente leerlingen is het belangrijk om een geschikt aanbod binnen het onderwijs te hebben om hen te laten uitblinken. Door talentklassen en extra vakken aan te bieden kunnen leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs zich verder verdiepen en uitblinken.

9. Extra klassenondersteuning voor kwetsbare kinderen


Mede door het lerarentekort zijn de klassen overvol, voornamelijk in het primair onderwijs. Sommige kinderen die extra aandacht nodig hebben, krijgen die nu niet altijd. Niet zelden leidt dit uit verveling tot het verstoren van de les. Wij zetten in op extra klassenondersteuning voor leraren in de grote klassen, om hiermee individuele aandacht te kunnen geven aan de kinderen die dat nodig hebben.

10. Aanpak thuiszitters voortzetten


Niet elke leerling draait volledig mee op school. Schoolverlaters moeten we zo veel mogelijk beperken. Leerlingen die verzaken, hetzij constant te laat komen dan wel helemaal wegblijven van school, pakken we aan. Met een absentieapp kunnen docenten en ouders voortdurend zien wanneer kinderen niet in de les zijn. Om verdere schooluitval tegen te gaan, versterken we de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.  

Een sportief Rotterdam


Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk. Van topsporters tot amateurs, van jonge kinderen tot ouderen. Daarom stimuleren we zoveel mogelijk mensen om gezond te leven en te bewegen. Goede voorzieningen zijn daarvoor stadsbreed van groot belang. Net als de bereikbaarheid en de kwaliteit van de sportlocaties. Naast het gezonde aspect van sporten, moet sporten ook leuk zijn. Sportverenigingen maken de stad en bevinden zich in het hart van de samenleving. Daarom bieden we meer ruimte aan verenigingen om de sociale aspecten van sporten tot hun recht te laten komen. 

1. Aantrekken (internationale top) sportevenementen


Met Rotterdam Ahoy en andere grote locaties hebben we unieke plaatsen in de stad om grote evenementen te organiseren. We zijn er ook trots op dat we gaststad zijn van de European Para Championships, het gecombineerde topsportevenement voor paralympiërs dat door steun van Leefbaar Rotterdam naar de stad is gekomen. Dit soort evenementen blijven we aantrekken om van Rotterdam een echte sportstad te blijven maken én te houden.

2. Verhogen sportparticipatie bij kinderen en ouderen


Niet iedereen sport evenveel en we zien dat bepaalde groepen achterblijven in hun dagelijkse beweging, vooral kinderen en ouderen. We stimuleren dat kinderen blijven bewegen en gezond gedrag vertonen. Tegelijkertijd bieden we gratis sportlessen aan voor ouderen. 

3. Ruimte geven aan sportverenigingsleven


Verenigingen worden niet meer noodgedwongen samengevoegd of verplicht om te verhuizen als zij dat duidelijk niet willen. Verenigingen -groot of klein – zijn van grote sociale waarde voor de stad. Bijvoorbeeld de Rozenburgse Biljartvereniging en voetbalvereniging Steeds Hooger waar eerherstel voor nodig is. We streven er dan ook naar zoveel mogelijk verenigingen te behouden in de stad.

4. Stimuleren verenigingsleven


De maatschappelijke samenhang en sociale cohesie in de stad willen we behouden. Daarbij bieden we vrijwilligers van sportverenigingen meer ondersteuning. Ook kunnen zij blijvend rekenen op onze waardering. Bovendien attenderen we kinderen op de mogelijkheden om lid te worden van verenigingen en op de opties om gratis proeflessen te volgen.

5. Verenigingen bepalen het kantineaanbod


Waar het zittende college het aanbod van de sportkantine wil bepalen, vindt Leefbaar Rotterdam dat de politiek niks te maken heeft met de derde helft en zetten we daar dan ook geen scheidsrechter in om bier en bitterballen te bestraffen. We stimuleren een gezond aanbod, maar pakken de friteuse niet af.

6. Sporttoegankelijkheid in de wijken vergroten


Om ervoor te zorgen dat meer Rotterdammers gaan sporten, zorgen we ervoor dat de voorzieningen in de wijk op peil blijven. Iedereen moet in zijn of haar nabije omgeving de sport kunnen beoefenen die hij of zij wil. We proberen het aanbod en aantal sportvoorzieningen in de wijk gelijker te maken.

7. Extra sportgelegenheden in de buitenruimte


Ook in de openbare ruimte is de ene wijk geschikter om te sporten dan de ander en het huidige aanbod niet altijd toereikend. We creëren meer sportplekken in de buitenruimte. Openbare fitnesstoestellen in de parken en goed onderhouden trapveldjes zijn daar voorbeelden van. Denk daarbij ook aan de ‘muscle beaches’ bij Nesselande of in het Zuiderpark.

8. Goede voorzieningen en faciliteiten voor sportverenigingen


Niet alle sportverenigingen hebben een eigen complex. We zorgen ervoor dat elke vereniging de faciliteiten heeft die nodig zijn en de juiste voorzieningen tot zijn beschikking heeft. Elke vereniging telt.

9. Ommetje wandelen door de wijk


Niet elke vorm van bewegen hoeft even intensief te zijn. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat veel mensen een ommetje door de wijk gingen lopen. Wij gaan verschillende rondjes door de wijk selecteren om bewoners laagdrempelig aan de wandel te krijgen.

10. Speeltuinenprogramma uitbreiden


In het verlengde van sporten en bewegen ligt natuurlijk spelen. Voor Leefbaar Rotterdam is het belangrijk dat er leuke speelplekken in de buurt zijn waar kinderen van alle leeftijden kunnen spelen. We zien het succes van de Cruijff Courts en willen verdere speelvoorzieningen faciliteren.

Cultuur voor iedereen in Rotterdam


Een belangrijk uitgangspunt voor Leefbaar Rotterdam is dat Rotterdammers zelf kiezen wat zij cultuur vinden en wat niet. De politiek heeft hier eigenlijk niks mee te maken. In iedere wijk kiezen bewoners zelf waar ze behoefte aan hebben. Dit aanbod wordt vervolgens gefaciliteerd door de gemeente. De gemeente ondersteunt cultuurmakers waar nodig. Uitgangspunt is dat cultuurinstellingen proberen zoveel mogelijk hun eigen boontjes te doppen en bezoekers te trekken. Bij grote ingrijpende veranderingen waar de gemeente aan meebetaalt, heeft zij ook zeggenschap over deze veranderingen. 

1. Breed aanbod van kunst en cultuur in de stad


Wat kunst en cultuur precies is, interpreteert iedereen anders. Daarom moet er ruimte zijn in de stad voor een cultuuraanbod voor een breed publiek. Niet alleen voor de elitaire makers, maar ook voor de gewone Rotterdammers. Cultuur moet er zijn voor jong en oud, met een breed scala aan stromingen.

2. Cultuuraanbod verdeeld over de wijken, niet alleen in het centrum


Veel cultuurinstellingen zijn gevestigd in het centrum van de stad dan wel in of rond het Museumpark. Dit kan gunstig zijn, maar ook in de verschillende wijken van de stad is er vraag naar kunst en cultuur. We faciliteren die óók. Met specifieke aandacht voor laagdrempelige volkscultuur. Stadsbreed zijn Diergaarde Blijdorp en Plaswijckpark daar voorbeelden van.

3. Kwaliteits- en toegankelijkheidsnormen voor toekennen subsidie


Cultuursubsidies worden nu om allerlei redenen verstrekt. Diversiteit en inclusie zijn bij het zittende college de toverwoorden voor toekenning. Maar die gaan niet over de vraag naar cultuur. Subsidies behoren te worden toegekend op basis van vraag en behoefte. Tevens is een kwaliteitsnorm voor het toekennen van cultuursubsidie gepast om ook de kwaliteit van kunst en cultuur te belonen.

4. Aanmoedigen ondernemerschap binnen de culturele sector


Cultuurinstellingen zouden ook zelf meer ondernemerschap moeten tonen om op die manier zelf ook inkomsten te genereren. In het buitenland is dit zeer gebruikelijk. Voor bijvoorbeeld musea kan horeca of verkoop van kunstobjecten een goede financiële impuls zijn.

5. Regie en zeggenschap over ingrijpende veranderingen van cultuurinstellingen


Grote internationale musea en cultuurinstellingen krijgen naar verhouding nu veel meer subsidie of bevinden zich in een pand van de gemeente. Tegelijkertijd heeft de gemeente weinig zeggenschap over veranderingen van deze instellingen, maar wordt zij wel geacht te betalen voor renovaties of verbouwingen. We hebben gezien hoe moeizaam dit bij van Museum Boijmans van Beuningen gaat. Er gaat daarom geen gemeentelijk geld meer naar een ambitieuze verbouwing van dit museum. We zijn kritisch op de organisatiestructuur van dit soort instellingen en streven ernaar dat de gemeente meer zeggenschap krijgt bij ingrijpende veranderingen. Daarom maken we goede en heldere afspraken met raden van bestuur over nieuwe ontwikkelingen.

6. Behoud cultureel erfgoed


Rotterdam heeft door het bombardement in de oorlog weinig historische gebouwen meer. De resterende monumenten zijn daarom extra bijzonder en moeten worden gekoesterd. Laten we kijken naar wat Rotterdam verbindt, maakt en heeft voortgebracht.

7. Uitbreiden cultuureducatie


Een belangrijke speler om mensen warm te maken voor cultuur is het onderwijs. Door kinderen vroegtijdig kennis te laten maken met cultuur, kan hun interesse blijvend gewekt worden. Daarom bieden we meer cultuureducatie aan, specifiek gericht op de Nederlandse kunst en cultuur(geschiedenis).

8. Ruimte voor nieuwkomers en doorgroeiers


Niet alleen moet er ruimte zijn in de stad voor grote kunst en cultuurinstellingen, ook de kleine cultuurinstellingen verdienen een plek. We bieden kansen en moedigen ook nieuwkomers aan de ‘gaten’ in de cultuursector op te vullen. Ondersteuning volgt waar nodig.

9. Gratis toegang voor alle gesubsidieerde cultuurinstellingen met de Rotterdampas


Om zoveel mogelijk mensen met cultuur in aanraking te laten komen, moet iedere Rotterdammer met een Rotterdampas gratis toegang houden tot alle gesubsidieerde cultuurinstellingen. Met alle instellingen uit het cultuurplan gaan we hierover in gesprek. Kinderen, studenten en minima hebben bij Leefbaar altijd toegang tot cultuur.

10. Extra steun voor Diergaarde Blijdorp


Tijdens de coronacrisis kwam onze mooie Rotterdamse dierentuin in zwaar weer te zitten. Jaarlijks trekt dit stadsicoon zo’n 1,5 miljoen bezoekers. Het huidige verdienmodel van Diergaarde Blijdorp is echter onvoldoende en te inflexibel om consistent noodzakelijk onderhoud te plegen. Daarom trekken wij meer geld uit voor de Diergaarde voor o.a. het onderhoud en om meer natuureducatie te faciliteren.

De Rotterdamse dieren


Ook de flora en fauna moet de kans krijgen om mooi te bloeien in onze stad. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren er zijn, hoe beter dit is voor de biodiversiteit in de stad. Een natuurlijke balans tussen mens en dier is daarbij wel van belang. Tegelijkertijd moeten de Rotterdammers zorgvuldig met hun huisdieren omgaan. Huisdieren moeten de ruimte krijgen om te leven en dienen goed verzorgd te worden. Dierenbeulen pakken we keihard aan. Kwetsbare dieren en dieren in nood vangen we op in het gerenoveerde dierenasiel.  

1. Hondvriendelijk hondenbeleid


Leefbaar Rotterdam heeft een groot hart voor honden. Door ons is de hondenbelasting afgeschaft en worden er meer zwemgelegenheden voor honden gerealiseerd in de stad. Dit soort initiatieven zetten we door. Er moeten meer losloopgebieden worden aangewezen met aantrekkelijke speelplekken en hondenstrandjes. Tegelijkertijd ruimt ieder baasje de hondenpoep op, anders volgt een boete. De hondeneigenaar zorgt ervoor dat andere mensen geen last hebben van hun hond.

2. Scherp op bijtincidenten in de stad


Met enige regelmaat worden we opgeschrikt door ernstige bijtincidenten met honden, waarbij vaak kinderen het slachtoffer zijn. De hondenbezitter dient zich bewust zijn van dit gevaar en zelf de nodige voorzorgmaatregelen te nemen om bijtincidenten te voorkomen. Indien nodig zullen we daar extra voorlichting over geven en of extra maatregelen nemen om bijtincidenten te voorkomen.

3. Huisdieren in Rotterdam


Iedereen die een huisdier wil wordt goed geïnformeerd om een herhaling van impulsaankopen in de eerste lockdown periode te voorkomen. We vragen hier met een campagne extra aandacht voor. Daarnaast gaan we actief aan de slag met de chipplicht voor katten en intensiveren de chip je kat-actie.

4. Zacht voor dieren, hard voor dierenbeulen


Dierenwelzijn staat bij ons hoog op de agenda. We ondersteunen de dierenambulances in de stad die dagelijks uitrijden om dieren in nood te helpen. Dierenmishandeling pakken we hard aan en dierenbeulen worden dan ook bestraft.

5. Dierenvoedselbank ondersteunen


Voor mensen met een kleine beurs die een huisdier hebben, is de dierenvoedselbank beschikbaar. Elke twee weken krijgen baasjes dierenvoer aangeboden vanuit de organisatie van de Dierenvoedselbank. We subsidiëren dit mooie initiatief om dieren te ondersteunen in hun dagelijkse voedselvoorziening.

6. Geen nieuwe Floating Farm


In de Merwehaven bevindt zich een omstreden drijvende boerderij. Wij vinden niet dat dieren zoals koeien en kippen op het water horen, en vinden dit een ongewenste uitbreiding van de bio-industrie. Wij zullen tegen deze ontwikkeling blijven strijden.

7. Strenge controles op slachtfeesten


Niet alleen tijdens offerfeesten, maar ook bij verjaardagsfeesten en bruiloften is het gebruikelijk om dieren op een zeer dieronvriendelijke manier ritueel te slachten. Leefbaar Rotterdam is tegen deze vorm van dierenleed en wil dan ook strenge controles op het illegaal slachten van dieren.

8. Rotterdamse Dieren Award


We reiken jaarlijks de Rotterdamse Dieren Award uit aan een Rotterdammer die zich dag en nacht met hart en ziel inzet voor dierenwelzijn. Deze persoon zetten we in het zonnetje.