De oprichting van Leefbaar Rotterdam

December 2001. Ronald Sörensen zit samen met z’n vrouw Nel in het kantoor van de notaris. Hij zit er om de naam van de, nieuw op te richten, partij te deponeren. Vanaf dan is het bestaan van Leefbaar Rotterdam een feit. Op het moment van oprichting ligt de stad er verloedert bij. Al jaren is de PvdA zo goed als onafgebroken aan de macht in de stad. De regentencultuur en het pappen-en-nathouden beleid vieren hoogtij. Onveilige wijken, veel criminaliteit en drugshandel waren aan de orde van de dag. Het werd tijd voor een grote schoonmaak. Het werd tijd om de problemen van de stad écht aan te pakken. Het werd tijd om de Rotterdammers hun stem weer terug te geven.

Pim Fortuyn als voorman

Met de flamboyante Pim Fortuyn als voorman begon de kersverse partij aan de campagne. Na weken van campagnevoeren kwam de dag van de waarheid: 6 maart 2002, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het lot van Leefbaar Rotterdam lag nu in de handen van de kiezer. De verwachtingen waren hooggespannen. Tijdens het bekendmaken van de verkiezingsuitslag klinken de legendarische woorden: “Ik krijg inmiddels binnen dat de definitieve uitslag zegt, meneer Fortuyn, dat u zelfs 17 zetels haalt”. Met dit nieuws was de politieke aardverschuiving compleet. Leefbaar Rotterdam staat dan op het punt om mee te gaan besturen in Rotterdam. Leefbaar levert maar liefst 3 wethouders in het nieuwe stadsbestuur en begint aan de grote opgave om de stad schoon te vegen.

De collegeperiodes daarna (2006-2010, 2010-2014) bleef Leefbaar Rotterdam fors aanwezig met 14 zetels, maar een coalitie vormen met de PvdA was iets dat Leefbaar niet zag zitten. Hierdoor heeft Leefbaar Rotterdam 8 jaar oppositie gevoerd en zag het met lede ogen aan hoe de gevestigde partijen toch weer in het zadel kwamen te zitten.

Leefbaar Rotterdam de grootste partij

In 2014 keerde het tij. Met goede moed, en kersverse lijsttrekker Joost Eerdmans, ging Leefbaar Rotterdam de verkiezingen in. Het resultaat mocht er wezen! Leefbaar Rotterdam werd de grootste partij van de gemeenteraad (14 zetels) en mocht na 8 jaar oppositie voeren weer het initiatief nemen om een stadsbestuur te vormen. Samen met D66 en CDA werd er een coalitie gevormd, met maar liefst 3 Leefbaar-wethouders.

Tijdens die periode heeft Leefbaar Rotterdam weten te leveren: Controleurs op de metro, een harde aanpak van woonoverlast, gratis OV voor ouderen, actie tegen eenzaamheid, het tegenhouden van een salafisten-school, dalende woonlasten, hufterboetes voor vervuilers, miljoenen extra naar Rotterdam-Oost, actie tegen verpaupering in achterstandswijken en meer aandacht voor technische opleidingen.

In de oppositie

Tijdens de verkiezingen van 2018 werd Leefbaar Rotterdam weer de grootste (11 zetels). Zelfs meer dan 2 keer zo groot als de 2e partij (5 zetels). Desondanks werd alles op alles gezet om Leefbaar Rotterdam uit de coalitie te houden. Sindsdien voerde Leefbaar Rotterdam op volle toeren oppositie en zorgden we ervoor dat het Leefbaar geluid in de gemeenteraad bleef doorklinken. Want we weten waar we het voor doen. Voor u, de Rotterdammer.

Opnieuw de grootste

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is Leefbaar Rotterdam opnieuw de grootste partij van de stad geworden. Ondanks de betreurende opkomst stemde Rotterdam massaal op Leefbaar Rotterdam wat resulteerde in een uitslag van 10 zetels. Met dit mandaat gaan we de komende 4 jaar weer keihard aan de slag voor de Rotterdammer, dit doen wij in het college van B&W met 3 wethouders en in de gemeenteraad met 10 raadsleden. Gewoon voor Rotterdam.

Benieuwd wie er namens Leefbaar Rotterdam in het college en de gemeenteraad zitten? Wij stellen ons graag voor.

Wethouders, raadsleden & fractiemedewerkers (2023)