Op dinsdagavond 21 februari heeft de Wijkraad Zevenkamp een bijeenkomst georganiseerd over de situatie op het Ambachtsplein. De opkomst was fors. De Zevenkampers maken zich namelijk zorgen om de snel achteruit hollende kwaliteit van het winkelgebied Ambachtsplein.

Dit gaat met name om het winkelaanbod en de buitenruimte. Een van de Zevenkampers vergeleek de buitenruimte met een ‘crematorium’. Wat ons betreft kan het Ambachtsplein zeker een vergroenings- en verschoningsslag gebruiken. Het winkelaanbod keldert. Veel winkeliers verdwijnen, wat resulteert in leegstand. Zo staat onder meer het voormalige pand van een supermarkt al vier of vijf jaar leeg.

Leefbaar Rotterdam en de VVD staan voor een goed winkelaanbod en een aantrekkelijke buitenruimte voor het Ambachtsplein. Wij horen graag van het college welke maatregelen zij de komende periode gaan nemen om hier invulling aan te geven. Daarom willen wij graag in commissieverband dit onderwerp bespreken.