Bewoners van de vier grote appartementencomplexen in de omgeving van de Heindijk, de eerste gemeentelijke pilotwijk die van het gas ging en op het warmtenet werd aangesloten, zijn zich vlak voor de Kerst rot geschrokken. Van verhuurder Woonbron kregen zij een brief op de deurmat met een enorme afrekening op de energierekening voor stookkosten. Deze gaat weliswaar nog iets omlaag als gevolg van de compensatie in het kader van de tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen, maar blijft in veel gevallen een bij te betalen bedrag van honderden tot duizenden euro’s.

Veel bewoners maken zich grote zorgen over de gevolgen van deze afrekening voor hun financiën. “Veel van hen moeten rondkomen van een bescheiden inkomen of een uitkering en hebben geen idee hoe ze deze grote financiële tegenvaller moeten opvangen. Daarnaast lijkt iedere logica in de afrekeningen te ontbreken.”, aldus Leefbaar-raadslid Sebastiaan Bonte.

De bewoners wonen in vergelijkbare appartementen en betaalden eerder met een aardgasaansluiting grofweg hetzelfde bedrag. De bewoners zijn allemaal tegelijkertijd overgegaan naar Vattenfall toen Woonbron daar een contract mee afsloot in aanloop naar het aardgasvrij maken van de vier complexen. “De afrekeningen verschillen gigantisch. De grootste bekende uitschieter is een bij te betalen bedrag van ruim 4500 euro. Met compensatie is dit nog altijd bijna 2000 euro. De bewoonster is juist heel spaarzaam met energie en heeft zelden tot nooit de verwarming aan. Dit kan gewoon niet kloppen.”, aldus Sebastiaan.

De hoge afrekeningen zijn ook niet in lijn met de afspraken met Woonbron. De woningcorporatie sprak eerder met de centrale bewonersraad van de complexen af dat de energierekening voor het hele complex niet zou stijgen. Als deze wel zou stijgen, zou Woonbron maatregelen nemen om het energieverbruik te verminderen.

Raadslid Sebastiaan Bonte is boos: “Alsof deze bizar hoge afrekeningen niet erg genoeg zijn, kregen we van diverse bewoners te horen dat Woonbron niet of nauwelijks bereikbaar is voor vragen. Pas weken nadat bewoners de hoge afrekeningen kregen, kwam Woonbron met een reactie. Ze stuurden een brief waarin ze hun eigen gelijk benadrukten en de hogere kosten wijten aan hogere marktprijzen. In de brief stonden ook excuses, excuses dat Woonbron niet eerder het voorschot al verhoogd had. Belachelijk! Het is echt bizar hoe de woningcorporatie met de huurders omgaat”. Leefbaar Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders en wil dat de verantwoordelijk wethouder Woonbron op het matje roept.

En alsof er nog niet genoeg onrust is, heeft Woonbron aangekondigd dat per 1 februari de voorschotten van de stookkosten weer omhooggaan. Een overstap naar het warmtenet zou betaalbaar zijn, de praktijk pakt voor de bewoners aan de Heindijk nu heel anders uit. “Bewoners zijn op het verkeerde been gezet, niet tijdig en niet volledig geïnformeerd. Veel bewoners zitten in de bijstand of schuldhulpverlening, dit is een klap die zij niet te boven komen.”, aldus Sebastiaan.