Leefbaar Rotterdam ontving het treurige bericht dat de Wijkbus Overschie na 35 jaar zal stoppen met rijden. Per juni 2023 kunnen 55-plussers en minder valide niet meer voor een gereduceerd tarief gebruik maken van de wijkbus. Een groot gemis voor mensen uit Overschie die minder ter been zijn. 35 jaar lang is de Wijkbus Overschie een uitkomst geweest voor mensen die zich binnen- of buiten de wijk diende te verplaatsen. Stichting Wijkbus Overschie heeft dit al die tijd met veel enthousiasme gefaciliteerd. Nu er een belangrijke medewerker met pensioen gaat en verschillende vrijwilligers stoppen, ziet de Stichting Wijkbus Overschie geen andere optie dan de stekker eruit te trekken.

Leefbaar Rotterdam heeft veel respect voor de tomeloze inzet van iedereen binnen de Stichting Wijkbus Overschie. Wij vinden het dan ook vervelend dat een stichting die zoveel voor mensen in de wijk betekend, genoodzaakt is te stoppen. Daarom zijn wij van mening dat de gemeente alles op alles moet zetten om deze stichtingen met zo’n grote sociale functie in de wijk overeind te houden.

Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst heeft dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Is de wethouder op de hoogte van het stoppen van de Wijkbus Overschie? Wat is uw reactie hierop?
  2. Zijn er meer vergelijkbare situaties van wijkbussen die bedreigd worden met voortbestaan binnen Rotterdam? Zo ja, welke?
  3. Is de wethouder het met Leefbaar Rotterdam eens dat deze stichting een belangrijke functie vervult binnen Overschie?
  4. Heeft de gemeente Stichting Wijkbus Overschie geholpen met het aanvliegen van de interne kwesties, om zo diens voortbestaan veilig te stellen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  5. Is de wethouder het met Leefbaar Rotterdam eens dat een doorstart van Stichting Wijkbus Overschie beter is dan het zoeken van een nieuwe partij, gezien het bestaande netwerk van de stichting?
  6. Ziet de wethouder kansen de Wijkbus Overschie een doorstart te laten maken? Zo nee, waarom niet?
  7. Indien de Wijkbus Overschie niet te redden is, kan de wethouder vervangend vervoer garanderen voor de 55-plussers en minder mobiele mensen uit Overschie?

Voor het invullen van personeelstekorten bij Trevvel is ook gekeken naar invulling vanuit ‘poules’ binnen Werk & Inkomen.

8. Is het mogelijk om samen met Stichting Wijkbus Overschie en Werk en Inkomen (of andere organisaties) te kijken naar invulling van de openstaande vacatures? Zo nee, waarom niet?