Bewoners van De Esch hebben bij de fractie van Leefbaar Rotterdam hun zorgen geuit over de overlast van sluipverkeer wat zich door hun wijk begeeft. Het lijkt met name te gaan om verkeer van en naar het Rivium wat het Kralingseplein tijdens de spits wil vermijden.

Hierover heeft Leefbaar Rotterdam de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u bekend met bovengenoemd probleem?
  2. Zo nee, bent u bereid om dit te onderzoeken middels een verkeersmeting in de wijk?
  3. De Esch is vanuit het Rivium bereikbaar via slechts twee wegen; Toepad en Schaardijk. Bent u bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om hier sluipverkeer te ontmoedigen of zelfs volledig te stoppen? Zo nee, waarom niet?
  4. Een vergelijkbare situatie deed zich in het verleden voor tussen Delft en Rotterdam; tijdens de spits werd de Rotterdamseweg in Schipluiden gebruikt om drukte op de A13 te omzeilen. Dit is opgelost middels een spitssluis (zie onderstaande afbeelding). Hoe kijkt het college aan tegen het plaatsen van een spitssluis op het Toepad en de Schaardijk?