‘College, neem geen onomkeerbare besluiten meer inzake het Warmtebedrijf’, dat is de strekking van de motie die Leefbaar-raadslid Robert Simons vandaag indient. De motie krijgt brede steun van andere politieke partijen. Ook wethouder Van Gils omarmt de waarschuwing. Simons benadrukt: ‘Handel uit het belang van Rotterdam.’

Al jaren vergaderen politieke partijen op het stadhuis over dit hoofdpijndossier. Sinds de oprichting van het Warmtebedrijf in 2006 zijn er grote problemen, waardoor er al vele miljoenen verkwanseld zijn. Het Warmtebedrijf zorgt dat restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruikt kan worden door huizen en bedrijven in de omgeving. Door onder andere verkeerde afspraken met leveranciers is het een verlieslijdende operatie. De gemeente probeert tot 1 mei 2021 te onderhandelen met verschillende partijen om via een pijpleiding naar Leiden, de WLQ+, de operatie alsnog winstgevend te kunnen maken.

Simons benadrukt dat de gemeente tijdens de onderhandelingen goed moet kijken naar het eindrapport van de raadsenquête over het Warmtebedrijf met aanbevelingen als: ‘Bezint eer ge begint’, ‘Niet starten zonder een voldragen businesscase’ en ‘Stoppen is geen falen’.

Robert Simons roept in de motie, welke hij tijdens de raadsvergadering zal indienen, op om bij deze gesprekken te handelen uit het belang van Rotterdam en niet opnieuw grote financiële risico’s te nemen. Wethouder Van Gils neemt dit ter harte door de motie te omarmen. Leefbaar wil op dit dossier nog maar één ding: Wel de lusten, niet de lasten.