Als de zon gaat schijnen en de temperaturen stijgen, trekken steeds meer Rotterdammers naar de stadsstranden die de gemeente rijk is. Van Hoek van Holland tot Nesselande. Uit ervaring kunnen we stellen dat dit helaas ook betekent dat overlast naar de stadsstranden trekt. Omwonenden worden geteisterd door overlastgevers die de boel komen verstieren.

“Zo ook afgelopen week, toen het traditioneel weer raak was in Nesselande waar goedwillende strandgangers, bewoners en ondernemers geterroriseerd werden door wat eufemistisch ‘250 klierende jongeren’ werden genoemd. De Jumbo moest noodgedwongen de deuren sluiten. Bewoners geven aan dat politie en handhaving goed werk hebben verricht, maar dat tegen overlast van deze omvang -die al begint op het metrostation- amper op valt te werken.”, zo legt Leefbaar-fractievoorzitter Simon Ceulemans uit.

Leefbaar Rotterdam is al heel lange tijd klaar met deze jaarlijks terugkerende strandterreur. Met een lange zomer voor de boeg willen wij daarom op korte termijn in gesprek met het college van burgemeester en wethouders over de gebeurtenissen van afgelopen week en aanvullende maatregelen die getroffen kunnen worden om dergelijk wangedrag de komende weken in de kiem te smoren en aan te kunnen pakken. Er is daarom een debat aangevraagd tijdens de actualiteitenraad van 4 juli.