In de Woonvisie staat dat u inzet om, uitgaande van de behoefte, een extra 2.000 studentenkamers te realiseren. Hierbij streeft het college naar studentenwoningen met een betaalbare prijs: ‘Huren onder de huurtoeslaggrens voor min 23 jarigen, namelijk 417 euro en tot 597 euro.’ Klinkt als muziek in de oren, alleen vraagt Leefbaar Rotterdam zich af waar deze kamers dan precies te vinden zijn.

Het college maakt een onderscheid tussen zelfstandige en onzelfstandige studentenwoningen cq kamers. Deze zelfstandige studentenwoningen, zoals studio’s, vind je bijvoorbeeld bij Bright (Our Domain). Bij dit project worden studio’s gebouwd van tussen de 590 euro en 960 euro huur per maand, exclusief service kosten. Deze woningen vallen echter niet onder het collegetarget van 2.000 extra studentenkamers, maar maken onderdeel uit van het target om 18.000 woningen te bouwen.

Tijdens de vergadering van de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van 3 maart 2021 vroegen wij aan wethouder Kurvers hoeveel van die 2.000 studentenkamers onderweg zijn. Gek genoeg verwees de wethouder in zijn antwoord naar projecten met zelfstandige studentenwoningen, zoals Bright.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  • Waar worden de beloofde 2.000 extra studentenkamers gerealiseerd? Wat is er al gebouwd? En wat zit er in de pijpleiding?
  • Lukt het om uw streven om betaalbare studentenwoningen te realiseren (van tussen de 417 euro tot 597 euro) te behalen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Hans van Putten