De markt is sociaal en economisch gezien een zeer belangrijke plek in onze stad. Wie nu naar de markt gaat, treft een halve markt aan met alleen kramen met brood, vis, kaas, groenten en andere etenswaren. Het is dan ook een groot gemis dat de marktkooplui met non-foodproducten door corona noodgedwongen thuis moeten zitten. Dit moet anders, vindt Leefbaar Rotterdam.

Terwijl winkeliers door een aantal versoepelingen al een beetje weer kunnen ondernemen, hebben marktkooplieden met non-foodartikelen nog geen enkel perspectief. Dat is vreemd, want zij ondernemen in de buitenlucht en zijn bovendien van essentieel belang voor mensen die winkelen met een kleine beurs. Deze marktkooplui bieden namelijk tegen goede prijzen onmisbare artikelen aan, zoals kledingstoffen, beddengoed en cosmetica. Mensen die rond moeten komen met minimale inkomsten zijn dan ook veelal genoodzaakt om hun spullen op de markt te kopen.

Burgemeester Aboutaleb deed de afgelopen dagen meermaals de zeer terechte oproep om de terrassen en Diergaarde Blijdorp zo snel mogelijk weer te openen, omdat het niet meer te handhaven valt. Bovendien blijkt uit grootschalig onderzoek dat de kans op besmetting in de buitenlucht klein is en de terrassen virustechnisch prima open kunnen. Leefbaar vindt daarom dat een grotere markt ook past bij de oproep van de burgemeester en hoopt dan ook dat hij in de toekomst alle marktkooplieden meeneemt in z’n lobby richting het kabinet.

Leefbaar Rotterdam draagt alle marktkooplieden een warm hart toe en zal hun altijd blijven steunen. De markt is en blijft één van de belangrijkste levensaders van onze stad. Wij wensen alle thuiszittende marktkooplieden veel sterkte en wij hopen ze snel weer te zien op de pleinen, om onze mooie stad kleur te geven.

Wij hebben daarom hierover de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u het met ons eens dat de non-foodmarktkramen een belangrijke economische en maatschappelijke functie vervullen in onze samenleving?

Op de site van de Rijksoverheid staat: Buitenverkoop is alleen toegestaan voor vergunningplichtige (week)markten en voor bloemenverkoop. Op een (week)markt mogen alleen kramen voor levensmiddelen (eten en drinken) staan. De exacte afweging welke kramen wel of niet op een warenmarkt mogen staan wordt gemaakt door de gemeente.

  1. Zoekt u binnen de bovengenoemde landelijke kaders de grenzen op met betrekking tot wat mogelijk is voor de marktkooplieden?
  2. Bent u bereid een lobby te starten naar politiek Den Haag om deze kaders te verruimen? Zo nee, waarom niet?

Leefbaar Rotterdam wil graag, gezien de urgentie, voor het weekend antwoord op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

Robert Simons & Benvenido van Schaik