Op 14 november jongstleden heeft de fractie van Leefbaar Rotterdam schriftelijke vragen gesteld over de plannen om tussen de 150 flexwoningen te realiseren aan de Laan van Magisch Realisme in Nesselande. Deze week werd bekend gemaakt dat de gemeente Zuidplas overweegt om op bedrijventerrein De Kleine Vink aan de Laan van Avant Garde huisvesting voor circa 130 Oekraïense vluchtelingen te laten plaatsen[2].

Wij hebben hierover dan ook de volgende aanvullende vragen aan het college:

  1. Bent u bekend met het voornemen van het college van de gemeente Zuidplas? Zo niet, wat vindt u daar dan van als goede buur, zo ja, waarom is dit niet terstond gedeeld met de bewoners van Nesselande? Zij hebben dit nu – als donderslag bij heldere hemel – uit de pers moeten vernemen!

De door de gemeente Zuidplas beoogde locatie ligt op een steenworp afstand van de locatie waar de gemeente Rotterdam 150 flexwoningen wil gaan realiseren.

  1. Is er overleg geweest tussen de gemeente Zuidplas en de gemeente Rotterdam over dit voornemen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, waar bestond dit uit? M.a.w. was het een mededeling of was er nog ruimte voor discussie, gezien het Rotterdamse voornemen om daar in de buurt ook tijdelijke woningen te realiseren?

Bewoners van Nesselande die de flexwoningen aan de Laan van Magisch Realisme met zorgen zien komen, worden nu ook geconfronteerd met de komst van een forse hoeveelheid tijdelijke woningen bij de gemeente Zuidplas aan de grens van hun wijk. U begrijpt dat dit de zorgen niet minder zal maken bij deze Rotterdammers.

  1. Heeft het voornemen van de gemeente Zuidplas nog consequenties voor de realisering van flexwoningen in Nesselade? Zo niet waarom niet, zo ja, welke zijn dit.

Het bericht over de vestiging van een grote hoeveelheid tijdelijke woningen aan de Laan van Avant Garde heeft – bovenop de verwachtte komst van de flexwoningen aan de Laan van Magisch Realisme – extra onrust en zorgen veroorzaakt in Nesselande.

  1. Wat gaat het college doen om aan de zorgen van de bewoners van Nesselande tegemoet te komen?

We zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.