De afgelopen maanden hebben we zowel in de gemeenteraad en in het nieuws, dagelijks berichten voorbij zien komen over de veiligheid bij voetbalwedstrijden. Voornamelijk Feyenoord krijgt de aandacht naar aanleiding van recente incidenten. In de Rotterdamse raad hebben we afgesproken om over dit onderwerp een technische sessie te organiseren om alle vragen te kunnen stellen die er leven. Ter voorbereiding op deze sessie willen wij al vragen stellen zodat we het gesprek naar een beter niveau kunnen halen.

Daarom willen wij de volgende vragen stellen aan het college:

  • Wat is momenteel de stand van zaken rondom de ontwikkeling voor een digitale meldplicht en wat is de rol van de gemeente Rotterdam hierin?
  • Naast het neerzetten van netten in De Kuip, welke veiligheidsmaatregelen zijn er al genomen en gaan er ter voorbereiding op het volgende seizoen genomen worden?
  • Is er contact geweest met Feyenoord over het nemen van maatregelen tot persoonsgericht controleren bij de ingangen van De Kuip? Zo ja, wat is hier de uitkomst van geweest?
  • Hoeveel stadionverboden heeft Feyenoord uitgegeven in het lopend seizoen en hoe worden deze gehandhaafd?
  • Wat is het aantal gebiedsverboden/bevelen dat is afgegeven door de Burgemeester/OM op basis van door Feyenoord afgegeven stadionverboden In het afgelopen seizoen?
  • Hoeveel fysieke meldplichten zijn hieraan gekoppeld in het afgelopen seizoen?
  • Welke contacten en afspraken maakt Feyenoord met de supportersverenigingen over veiligheid en gedrag in het stadion, het gebruik van vuurwerk, sfeeracties en spreekkoren?
  • Zijn er afspraken gemaakt met Feyenoord over handhaving van veilige situatie in stadium? Zo ja, welke zijn dat en worden die ook toegepast? Zo nee, waarom niet?
  • Gezien de huisregels van de club Feyenoord: (https://www.dekuip.nl/stadion-feijenoord/huisregels-stadion-feijenoord), is de burgemeester van mening dat deze huisregels voldoende zijn nageleefd? Zo niet, wat kan hierin verbeterd worden en welke rol wil de gemeente daarin spelen om daarbij een helpende hand te bieden?
  • In hoeverre heeft het college periodiek overleg met Feyenoord om de aanpak van wanordelijkheden. Zo ja, neemt het college hier een dwingende rol aan vanuit “zachte wetgeving”? (https://nl.wikipedia.org/wiki/Soft_law)

Deze vragen zijn ingediend door Leefbaar-raadslid Ingrid Coenradie