Bewoners van een appartementencomplex aan de Schiekade ondervinden al geruime tijd overlast door daklozen. De daklozen verblijven in de onderdoorgangen van het complex, dat gelegen is tegenover het Ungerplein.

“Bewoners hebben de overlast bij ons gemeld en vertellen dat het probleem veelledig is. Zo is het geregeld onmogelijk voor bewoners om met hun fiets uit de fietskelder te vertrekken aangezien de deur aan de buitenkant geblokkeerd wordt door een slapende dakloze. Hierdoor durven kinderen tevens hun fiets niet meer in de fietskelder te zetten. Ook is er sprake van ernstige vervuiling die niet alleen uit afval en achtergelaten slaapspullen, maar ook uit ontlasting bestaat. Wie door de onderdoorgang loopt wordt geconfronteerd met een zware urinestank.”, zo vertelt Leefbaar-raadslid Simon Ceulemans.

Vanwege de vervuiling werden de onderdoorgangen voorheen wekelijks schoongespoten door Stadsbeheer. De dienst is hiermee gestopt, naar verluid na een aantal confrontaties met agressieve daklozen. Simon Ceulemans: “Het is absurd dat bewoners nu zelf noodgedwongen de onderdoorgangen schoon moeten maken en achtergelaten afval, matrassen, kussens en kleding wegbrengen.”

Gelet op de drukte en het karakter van de Schiekade, de criminaliteit die er plaatsvindt, de nabijheid van de Nico Adriaans Stichting en het hostel naast het appartementencomplex, zijn de bewoners echt wel iets gewend. “Het feit dat men nu aan de bel trekt, toont dan ook aan dat de situatie echt de spuigaten uit begint te lopen. We hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.”, aldus Ceulemans.

Leefbaar Rotterdam wil onder andere weten wanneer de gemeente weer start met het schoonmaken van de onderdoorgangen, om wat voor overlast gevende daklozen het gaat en of de omgeving aan Handhaving kan worden toegewezen als aandachtsgebied om de overlast tegen te gaan.