Sinds een aantal jaren wordt er in Rotterdam gewerkt met de VIGOR-acties, in de volksmond ook wel de ‘Patseraanpak’ genoemd. Ook de komende periode gaan wij hiermee door. Leefbaar Rotterdam is altijd een groot voorstander van deze aanpak geweest, omdat wij hiermee criminelen kunnen raken waar het hen pijn doet; bij hun statusverhogende spulletjes.

De VIGOR-acties worden altijd grootschalig aangepakt. In samenwerking met diverse instanties en op prominente locaties in onze stad. Dat heeft effect. Vaak lezen wij in het nieuws dat diverse acties veel wapens, geld en dure (onverklaarbare) spullen heeft opgeleverd. Daar moeten we dus mee doorgaan en waar mogelijk intensiveren.

Daarnaast gelooft Leefbaar Rotterdam in kleinschalige, wijkgerichte VIGOR-acties. Deze acties lijken naadloos te passen bij de voorgenomen (persoons- en wijkgerichte) GVI-aanpak, welke Rotterdam wil gaan uitrollen de komende periode. Vaak zien we in bepaalde wijken in de avonduren een grote hoeveelheid dikke bakken die de wijk in en uit rijden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit toeval is. In wijken waar het gemiddeld inkomen lager ligt op Zuid, zoals Bloemhof, Hillesluis en Feijenoord horen wij vaak van bewoners dat zij zich erg verbazen over dit fenomeen (‘Wij zien in onze straat duurdere auto’s dan in Hillegersberg of Kralingen’). En ja, daarmee zeggen wij niet dat iedereen met een mooie auto in een wijk waar het gemiddeld inkomen lager ligt, zijn of haar vermogen heeft verdiend aan criminele activiteiten.

Leefbaar Rotterdam heeft de volgende vragen aan de burgemeester:

  1. Hoeveel VIGOR-acties worden er jaarlijks in Rotterdam gehouden? Kan de burgemeester ons een overzicht doen toekomen van de gehouden acties, inclusief de opbrengsten, van het jaar 2022/2021?
  2. Hoeveel politieagenten en/of handhavers worden ingezet bij deze acties?
  3. Spelen eventuele capaciteitsproblemen een rol bij het aantal VIGOR-acties? En zo ja, in hoeverre wordt er ‘out of the box’ gedacht bij het organiseren van mankracht bij deze acties? Bijvoorbeeld; door het inzetten van handhavers en politievrijwilligers in de ondersteuning van deze acties? Zo nee, om welke reden(en) gebeurt dit niet?
  4. Is men bereid, gezien de flinke investeringen op het gebied van veiligheid vanuit het coalitieakkoord en de grote ambities op dit thema, om de VIGOR-acties de komende periode te intensiveren? Zo ja, hoe en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  5. VIGOR-acties worden nu vaak op prominente plekken in de stad gehouden. Daar is niets mis mee, maar we missen wijkgerichte acties. Waarom worden deze wijkgerichte en kleinschaligere acties niet gehouden aangezien ondermijning zich specifiek in bepaalde wijken (met name op Zuid) plaatsvinden?
  6. In hoeverre kunt u een toelichting geven op de strategie achter de opzet voor de VIGOR-acties, hiermee bedoelen wij, bestaan de VIGOR-acties uit lange controles op één locatie of is zijn het korte snelle controles die zich verplaatsen door de stad?
  7. In hoeverre past een wijkgerichte VIGOR-actie bij de aanstaande GVI-aanpak, gezien het feit dat deze aanpak zich meer richt op het specifiek in kaart brengen van de dynamiek rondom ondermijning (wie zijn meelopers en baasjes, en waar bevinden zij zich specifiek)?
  8. Wijkraden zijn vaak uitstekend op de hoogte van waar en wat er speelt op het gebied van ondermijning en overlast in de wijk. In hoeverre kunnen wij de wijkraden optimaal benutten bij het in kaart brengen van ondermijning, onder meer bij VIGOR-acties, inzet van pleinstewards op hotspotlocaties en de nieuw op te tuigen GVI-aanpak?
  9. Is de burgemeester bereid om een technische sessie te organiseren over dit instrument? Dit kan (agendatechnisch) betrokken worden bij de voorgenomen technische sessie over preventief fouilleren?