Op 2 februari jl. vond er weer een gemeenteraadsvergadering plaats. Tijdens de raadsvergadering werden er verschillende zaken besproken en besloten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

Horecabeleid

Het Rotterdamse nachtleven kan wel een impuls gebruiken! Daarom bespreken we vandaag het nieuwe Rotterdamse horecabeleid. De horeca heeft de afgelopen jaren flinke klappen gekregen door corona-ellende, inflatie en hoge energieprijzen. In het nieuwe beleid mag de horeca o.a een uurtje extra open op vrijdag en zaterdag, namelijk van 02:00 tot 03:00. Want een uurtje extra omzet kunnen zij goed gebruiken. Daarnaast wordt er in verschillende steden gebruik gemaakt van een zogenaamde zwarte lijst. Hierop staan notoire overlastgevers die we liever niet in de horeca verwelkomen. Dit beleid is in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland ontwikkeld. In Rotterdam maken we hier echter nog geen gebruik van. Zonde! Daarom hebben we een motie ingediend (aangenomen) om te onderzoeken of Rotterdam dit ook kan gebruiken, zodat we de veiligheid in de Rotterdamse kroegen en clubs kunnen waarborgen.
Parkhaven
Tijdens dit debat werd het bestemmingsplan voor de nieuw te bouwen woningen bij de Parkhaven besproken. Het is een dossier met vele meningen en emoties. En we zullen heel eerlijk zijn: we worden niet heel warm van dit plan. Bouwen rondom het symbool van de wederopbouw van Rotterdam, dat doet pijn. Dat is ook de reden dat we eerder tegen het plan hebben gestemd. Echter hebben we een afspraak gemaakt in het coalitieakkoord. Namelijk dat we eerder vastgestelde plannen niet meer open gaan breken. En aan die afspraak houden we ons, al zij het met een steen op de maag ter grootte van een zwerfkei. Dat betekent niet dat we niet kritisch zullen blijven en we de ontwikkelingen van het plan op de voet zullen volgen. Zo hebben we samen met DENK een motie ingediend om de toekomstige retail aldaar maximaal te faciliteren.
Grondstoffennota

Tijdens de grondstoffennota werd o.a besproken hoe Rotterdam met haar afvalstromen omgaat. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Er wordt veel geïnvesteerd om slim met het afval om te gaan; denk aan recycling en circulariteit. Belangrijkste is dat de straten van Rotterdam weer schoon worden. En dat de Rotterdammer makkelijk met zijn of haar grofvuil ergens terecht kan. Zo openen we de milieustraat op zondag, beginnen we met ‘pop-up milieustraten’ in de wijk en heeft de gemeente de grofvuil-bakfiets geïntroduceerd die je van de gemeente kan huren om het grofvuil naar de milieustraat te brengen.

Feyenoord-City

Dat het nieuwe stadion er niet gaat komen is inmiddels een voldongen feit. Maar waar is het precies misgegaan? Had de gemeente de samenwerking beter kunnen inrichten? Of lag het misschien aan de private partijen? Om hierachter te komen hebben we een motie ingediend om een externe onderzoekspartij opdracht te geven voor een reflecterend onderzoek.

Rapport Kinderombudsman over kinderen en jongeren met een beperking

Tijdens dit agendapunt was het rapport van de Kinderombudsman onderwerp van gesprek. Hierin werd gesproken over het gemeentelijke beleid ten aanzien van kinderen en jongeren met een beperking. Ouders van kinderen met een beperking komen in hun zoektocht naar antwoorden op hun zorgvragen in een ware lokettenjungle terecht. Wat Leefbaar Rotterdam betreft moet het deze ouders een stuk makkelijker gemaakt worden.

Daarom diende raadslid Caroline Aafjes-van Aalst een motie in die oproept tot het ontwikkelen van een verbeterplan tussen alle zorgpartners en waar nodig de wijkhubs een rol te laten spelen in de ondersteuning van deze ouders. De motie werd unaniem aangenomen!
Park 16Hoven
Tijdens dit agendapunt werd het beleid ten aanzien van de nieuwbouwwijk Park 16Hoven besproken. Leefbaar-raadslid Vanessa Bruin diende een motie in die ervoor moet zorgen dat er voor koophuizen een zelfbewoningsplicht komt met een termijn van vijf jaar. Een 40 stuks huurwoningen zullen namelijk binnenkort worden omgezet naar koopwoningen. En om te voorkomen dat beleggers deze huizen opkopen om vervolgens te verhuren, diende Vanessa Bruin dan ook deze motie in. Middeldure koopwoningen zijn voor gezinnen, niet voor beleggers! De motie is aangenomen.