De feestdagen zijn voorbij en dat is te merken ook. De afgelopen waren door de hele stad afgedankte kerstbomen te vinden. Geen fraai gezicht wat Leefbaar Rotterdam betreft. Dat kan beter! Zo hebben ze bijvoorbeeld in Den Haag iets verzonnen om de overlast van afgedankte kerstbomen tegen te gaan, namelijk het concept ‘verloot je boompje’.[1]

Hoe gaat dit in z’n werk? Simpel. Direct na de kerstdagen, namelijk op 27 december, verschijnen er door de stad verschillende pop-up inleverpunten. Bij elke ingeleverde boom wordt er een sticker op een spaarkaart geplakt. Elke volle spaarkaart kan bij een lokale ondernemer ingeleverd worden voor een gratis product (kop koffie, zak snoep ed.) Ook wordt er bij elke boom een lootje uitgegeven, waarmee leuke prijzen gewonnen kunnen worden. Na de inleverperiode (27/12 – 08/01) wordt er per inleverpunt een trekking gedaan.

De ervaring leert dat de actie vooral een succes is onder kinderen. Voor de gemeente een win-win situatie: Kinderen houden leren namelijk verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. de buitenruimte en daarnaast hoeft de gemeente alleen maar langs de inleverpunten te rijden om de kerstbomen op te halen. Ook de verwerking van ingeleverde kerstbomen heeft gemeente Den Haag goed geregeld: de bomen worden verwerkt tot compost of uitgestrooid over ruiterpaden.[2]

Hierover heb ik dan ook de volgende vragen:

  • Is de wethouder ook van mening dat het verzamelen van kerstbomen beter geregeld kan worden? Zo nee, waarom niet?
  • Is de wethouder bekend met het Haagse concept ‘verloot je boompje’? Zo ja, wat vindt de wethouder hiervan? Zo nee, is de wethouder bereid zich hierin te verdiepen?
  • Is de wethouder bereid om te onderzoeken of bovenstaand concept ook in Rotterdam uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld in samenwerking met de wijkraden? Zo nee, waarom niet?

[1] https://verlootjeboompje.nl/centrum/

[2] https://indebuurt.nl/denhaag/genieten-van/mysteries/afgedankte-kerstbomen~19345/