Afgelopen weekend zijn maar liefst vijf mensen gewond geraakt bij een verkeersincident op de Parkkade. Twee daarvan zijn met nekletsel naar het ziekenhuis gebracht en een persoon is zwaargewond geraakt. Een vreselijke en trieste gebeurtenis.

De politie heeft laten weten dat het structureel – bijna iedere avond – raak is op de Parkkade. Verkeersoverlast, door verkeersovertredingen, te hard rijden en inhalen waar het niet kan, zijn de dagelijkse gang van zaken op deze plek. Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog regelmatig straatraces. Onacceptabel. Racen doe je op het circuit Zandvoort of op de Nordschleifde in Duitsland, maar niet op plekken waar het de veiligheid van de Rotterdammer in het geding brengt.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen op de Parkkade heeft Leefbaar Rotterdam de volgende vragen:

  1. Het vermoeden bestaat dat de slachtoffers actief betrokken waren bij straatraces of andere bewuste verkeersgevaarlijke acties. Kunt u inderdaad bevestigen dat onder de slachtoffers zich geen onschuldige voorbijgangers bevinden?
  2. De afgelopen week heeft er intensievere handhaving plaatsgevonden gevonden op en rond de Parkkade. Hoeveel bekeuringen zijn hier uitgeschreven en voor welke strafbare feiten?
  3. Zijn er de afgelopen week feiten geconstateerd die aanleiding konden geven tot het in beslag nemen van voertuigen? Zo ja, waarom is besloten om hier niet toe over te gaan?
  4. Getuige het feit dat, ondanks de geïntensiveerde handhaving, zondag 11 april een ernstig verkeersincident plaats heeft gevonden, deelt het college mijn mening dat de huidige wijze van handhaving niet voldoende is om dit probleem aan te pakken?
  5. Welke maatregelen is het college voornemens te nemen die geen belemmering opleveren voor de normale verkeersdeelnemers?

Bart van Drunen

Leefbaar Rotterdam