In Rotterdam-Alexander is de chaos compleet. Door gelijktijdige werkzaamheden aan zowel de viaduct over de Hoofdweg A16 (Rijkswaterstaat) alsmede de Terbregseweg, Alexanderlaan en President Rooseveltweg (Gemeente Rotterdam) ondervindt menig weggebruiker en bewoner ernstige verkeershinder.

We hebben al verschillende signalen ontvangen dat hierdoor gevaarlijke verkeerssituaties aan de orde van de dag zijn, met soms ongelukken en nog grotere vertraging tot gevolg. Hoelang de werkzaamheden bij de viaduct A16 nog gaan duren is onbekend. Rijkswaterstaat spreekt over ‘enkele weken’

Zijn deze werkzaamheden wel op de juiste manier op elkaar afgestemd? En hoe wordt er teruggekeken naar de communicatie rondom de verschillende projecten? Het is een greep uit de vragen die leven.

Graag gaan we met de wethouder en raad hierover in gesprek, zodat er lessen uit getrokken kunnen worden. Wij gaan hierover in debat tijdens de raadsvergadering van 2 juni a.s.