Op de Geitenwei in Rotterdam Tuindorp Vreewijk staat de bouw van ongeveer 40 flexwoningen gepland. Veel Vreewijkers zijn hier niet blij mee en vinden het plan ongeschikt en ongewenst. Ze zijn dan ook een petitie gestart die al meer dan 365 mensen hebben ondertekend. Zij geven aan dat er geen gedegen draagvlakonderzoek is verricht in de buurt. Leefbaar vindt een gebrek aan burgerparticipatie zeer onwenselijk en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college, want hoe zijn de plannen afgestemd met de bewoners in Vreewijk?  

De gemeente heeft als doel gesteld om in 2021 en 2022 over heel de stad 700 tot 1000 flexwoningen te realiseren. Op de Geitenwei staan ongeveer 40 flexwoningen gepland en het is de bedoeling dat deze er ongeveer 15 jaar blijven staan. Flexwoningen zijn over het algemeen bedoeld voor mensen die met spoed een woningen nodig hebben. Op elke locatie met flexwoningen streeft de gemeente naar een evenwichtige mix van bewoners, zoals studenten, jongeren, statushouders, politieagenten etc.

Veel bewoners van Vreewijk zijn niet blij dat ze door de bouw hun groenstrook zien verdwijnen. Dit stuk grond heeft volgens hen namelijk een waardevolle sociale functie. Zo kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten tijdens het uitlaten van de hond. Ook denken zij dat de woningen niet passen, qua architectuur en buitenruimte, in de wijk.

Raadslid Hans van Putten heeft dan ook de volgende vragen aan het college:

  • Zijn deze bouwplannen afgestemd met de bewoners van Vreewijk? Zo ja, hoe is de wijkparticipatie verlopen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u in gesprek met de bewoners? Zo ja, hoe verlopen die gesprekken?
  • Hoe kan het dat er al meer dan 365 handtekeningen zijn opgehaald tegen dit plan?
  • Welke groepen komen er in de woningen? Bespreekt u dit met de buurt? Zo nee, waarom niet?
  • Welke groene zones in onze stad heeft u nog meer op de korrel om flexwoningen te bouwen?