Op het Ambachtsplein in de wijk Zevenkamp zijn zaterdagavond 4 maart vier jongens tenauwernood ontkomen aan een beroving met een mes door een andere groep. Op donderdag 9 maart is de plaatselijk Kruidvat overvallen. De plaatselijke Lidl op het plein is in korte tijd tweemaal overvallen. We hebben te maken met een patroon. Het Ambachtsplein kampt al langer met onveilige situaties. Al geruime tijd voelen veel Zevenkampers zich niet meer veilig genoeg om ’s avonds over straat te gaan.

Voor Leefbaar Rotterdam en de VVD is dit een onacceptabele situatie waar snel werk van moet worden gemaakt. Daarom staan deze vragen los van de recentelijk ingediende Regeling van Werkzaamheden over het Ambachtsplein. Wij beseffen ons dat een impuls van het winkelgebied vraagt om een strijd van de lange adem. Daarom verzoeken wij u dit onderwerp toe te voegen aan de agenda voor de actualiteitenraad van donderdag 16 maart.

Wij hebben voor het debat in ieder geval de volgende vragen:

  1. Hoeveel incidenten zijn er de afgelopen twaalf maanden op het Ambachtsplein geweest? Kan het college ons hier een overzicht van verschaffen?
  2. Hoeveel meldingen zijn er de afgelopen twaalf maanden gedaan in het kader van onveilige situaties op het Ambachtsplein? Hoe verhoudt dit zich tot de andere winkelgebieden in Prins-Alexander?
  3. Bewoners en ondernemers voelen al lange tijd veel ongenoegen over de onveiligheid op het Ambachtsplein. Welke ingrepen heeft het college de afgelopen twaalf maanden gedaan om de veiligheid op het Ambachtsplein te verbeteren? En in welke mate zijn de klachten van bewoners en ondernemers hier concreet in meegenomen?
  4. Welke ingrepen gaat het college de komende tijd doen om de veiligheid op het Ambachtsplein te verbeteren?
  5. Welke input, op het gebied van de veiligheid op het Ambachtsplein, heeft het college gekregen vanuit de wijkraad en de Zevenkampers (naar aanleiding van de recente wijkraadsvergadering over het Ambachtsplein)? En wat wordt hier concreet mee gedaan?
  6. Prins-Alexander heeft twee cameragebieden: het strand van Nesselande en het Poolsterplein in Oosterflank. Het Ambachtsplein is niet genoemd in de recent besproken evaluatie over cameratoezicht. Is het college bereid om samen met de ondernemers en de wijkraad te praten over de veiligheidsproblemen op het Ambachtsplein en daarbij (nieuwe) maatregelen, zoals het creëren van een cameragebied of de gerichte inzet van pleinstewards, hierin mee te nemen? Zo nee, waarom niet?