Leefbaar Rotterdam staat voor een goed uitgaansleven in onze stad. Daarbij horen ook goede voorzieningen om veilig van en naar huis te gaan. Deze voorzieningen staan onder druk. De BOB-bussen en de nachtmetro rijden bijvoorbeeld niet meer. Dit zijn zeer betaalbare alternatieven om na het stappen op een veilige en verantwoordelijke manier mee te reizen.

Door het verdwijnen van deze voorzieningen zijn veel jongeren afhankelijk van de taxi. Zij hebben defacto een soort monopoliepositie verworven in de nachtelijke uren. Wij ontvangen al lange tijd signalen van jongeren over de enorme prijzen die taxi’s vragen voor een rit. Deze prijzen zijn soms wel het dubbele van de maximale tarieven die bepaald zijn [1]. Een tweetal voorbeelden:

  • Een reis van de Coolsingel naar Vlaardingen-Holy (10 kilometer) zou maximaal zo’n 34 euro moeten kosten. Te vaak wordt een bedrag van rond de 70 euro gevraagd en vaak valt het boven de 34 euro.
  • Een reis van de Coolsingel naar Zevenkamp (11,5 kilometer) zou maximaal zo’m 38 euro moeten kosten. Te vaak wordt een bedrag van rond de 80 euro gevraagd en vaak valt het boven de 38 euro.

Dergelijke bedragen vormen een belemmering voor jongeren om uit te gaan – wat ook onze horeca omzet kost – en zorgen er ook voor dat jongeren alternatieven zoeken, zoals (met drank op) de deelscooter of zelfs met de auto. Dit zorg voor onveilige toestanden in het verkeer die wij ten alle tijden moeten minimaliseren.

Leefbaar Rotterdam wil van het college weten of deze signalen bekend zijn en welke stappen er gezet worden om onze uitgaangscultuur zo goed mogelijk te faciliteren. Daarom de volgende vragen:

  1. Welke inspanningen worden er momenteel verricht om de BOB-bussen (al dan niet een deel, bijvoorbeeld op basis van de vraag naar bepaalde lijnen) en nachtmetro weer te laten rijden? Op welke termijn hopen we deze voorzieningen weer aan te kunnen bieden?
  2. In hoeverre worden randgemeenten, zoals Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Capelle aan den IJssel, betrokken bij dit proces? Zijn zij bereid om hierin hun eerlijke deel bij te dragen?
  3. Is het college bekend met de soms schandalige prijzen die taxichauffeurs vragen aan mensen die na het stappen veilig naar huis willen? Zo ja, wat is het standpunt van het college in deze kwestie? Zo nee, is het college bereid om hier een inventarisatie naar te doen?
  4. Heeft de gemeente, binnen de landelijke kaders rondom tariefering, tussen traditionele taxibedrijven en platform-based aanbieders (zoals Uber)?
  5. Wat is het huidige beleid ten aanzien van taxichauffeurs die tarieven flink boven het maximumbedrag vragen?
  6. In hoeverre ziet het college ruimte om dit eventueel te verscherpen of te verruimen? Welke mogelijkheden heeft de gemeente binnen dit domein?
  7. Welke mogelijkheden zijn er om meer preventieve controles uit te voeren op de tariefering van taxichauffeurs? In hoeverre is het bijvoorbeeld mogelijk (gezien capaciteit en huidige takenpakket in de nacht) om de politie of Toezicht & Handhaving hier preventief voor in te zetten?

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-kosten-voor-een-taxi#:~:text=De%20kosten%20voor%20een%20rit,klant%20te%20veel%20moet%20betalen.