De afgelopen 2 weken stonden in het teken van de verkenning onder leiding van Hermann Jaeger. Er zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen verschillende partijen. Er is gekeken naar een vruchtbare combinatie van partijen die samen een coalitie willen vormen.

Vandaag heeft Herman Jäger zijn bevindingen in een brief naar de gemeenteraad gestuurd. In deze brief is te lezen dat 4 partijen samen verder willen praten. Dit zijn Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK.

Deze combinatie van partijen is representatief voor de gehele stad, voor zowel Noord als Zuid alsmede de kleine kernen. Deze partijen stellen zich constructief op en zijn bereid om samen de handen uit de mouwen te steken voor de Rotterdammers.

De komende weken gaan deze partijen in gesprek om tot een collegeakkoord te komen. Leefbaar Rotterdam is blij dat er 4 partijen bereid zijn om constructief met elkaar in gesprek te gaan in het belang van de Rotterdammers en de stad.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we u daarover informeren.