Leefbaar Rotterdam heeft meerdere zorgwekkende signalen ontvangen omtrent het reizen via Zuidplein in de avonduren. Het station wordt namelijk op dit dagdeel gedomineerd door verwarde personen, bedelaars, dronken lui, verslaafden, dealers en zwartrijders die te pas en te onpas poorten opentrappen. Dit leidt ertoe dat het station – zowel het metrostation als het busstation in de avonduren transformeert in een onveilige plek waar vaders hun dochters niet meer laten lopen en waar onze ouderen beter met een grote boog omheen kunnen lopen. De signalen die wij ontvangen is dat er van handhaving op deze locatie amper tot geen sprake van is.

Leefbaar Rotterdam accepteert niet dat het drukstbezochte OV-knooppunt van Rotterdam-Zuid in de avond verandert in een gebied waar dealers en junkies het straatbeeld domineren. Leefbaar Rotterdam heeft de volgende vragen:

  1. Herkent u de toenemende overlast op en rondom station Zuidplein zoals omschreven in de inleiding?
  2. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat deze overlast a la minuut moet stoppen?
  3. Hoe frequent wordt er door de Politie, BOA’s en/of OV-surveillanten gehandhaafd rondom het Zuidplein in de avonduren? Wordt dit bijgehouden, en zo ja wat zijn de cijfers hiervan?
  4. Hoeveel boetes/registraties zijn uitgeschreven of opgemaakt in verband met overlast rond Zuidplein?
  5. Welke rol kunnen de Pleinstewards spelen rondom het Zuidplein in de avonduren?
  6. Bent u bereid om de inzet van Toezicht & Handhaving en/of de Politie zo snel als mogelijk voor dit gebied te vergroten? Zo ja, hoe gaat dit eruit zien? Zo nee, waarom niet?
  7. In de omgeving zijn talloze HBD-voorzieningen gehuisvest en tevens heeft Leefbaar Rotterdam in het verleden al signalen naar voren gebracht over overlastgevende dakloze Oost-Europeanen. In hoeverre weten we of deze combinatie een versterkend effect heeft op de overlast rondom het metrostation en het busstation op Zuidplein? Zo nee, is men bereid te onderzoeken welke factoren dit veroorzaken?
  8. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat overlastgevers van straat moeten worden gehaald en een passende straf en/of zorgtraject moeten krijgen zodat zij tegen zichzelf beschermd worden en de omgeving beschermd wordt tegen deze overlast? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Deze vragen zijn ingediend door Leefbaar-raadslid Ingrid Coenradie en Simon Ceulemans