Deze week hebben er twee explosies op rij plaatsgevonden aan de Crooswijkseweg. Helaas zijn dit niet de eerste explosies, want Rotterdam zit op dit gebied nu al op hetzelfde cijfer als heel 2022. Deze twee explosies aan de Crooswijkseweg lijken niet opzichzelf te staan. We mogen gerust stellen dat de ondermijnende criminaliteit deze straat, en de omgeving, in haar klauwen heeft. Dit mogen wij niet accepteren!

Wij verwachten dat het college hier stevig op gaat handelen, want dit is een totaal onleefbare situatie voor de bewoners. Wij sluiten ons ook volledig aan bij de oproep van de Wijkraad Crooswijk voor een plan van aanpak. Daarbij moeten we onorthodoxe maatregelen overwegen en niet schuwen. De veiligheid van Rotterdammers weegt voor ons zeer zwaar. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Kan het college ons iets vertellen over de ‘nazorg’ aan de bewoners uit de omgeving? En hoe wordt hierop door de bewoners gereageerd?
  2. Is het college bereid om mobiele politieposten op te stellen op de Crooswijkseweg? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat gaat het college in de nachtelijke uren doen rondom de Crooswijkseweg om de veiligheid te garanderen?
  4. Deelt het college de mening dat per direct intensiever gepatrouilleerd dient te worden in de wijken die momenteel het meest gebukt gaan onder deze explosies? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u, gezien de capaciteitstekorten bij de politie, bereid om een beroep op het Rijk te doen voor een tijdelijke impuls van onze mankrachten bij de politie en handhaving, bijvoorbeeld door de inzet van marachaussee? Zo nee, waarom niet en vanaf welk punt in de strijd tegen ondermijning is dit wél het moment?
  6. In hoeverre kijkt het college naar de mogelijkheden voor een breed integraal programma om (drugs)criminaliteit te bestrijden? Welke afweging wordt er gemaakt om dit wel of niet te doen en in welke mate wordt deze afgewogen aan de ernst van de situatie in onze stad?
  7. Bij de afgelopen begrotingsbehandeling is de motie ‘Voor een (winkel)straat om trots op te zijn aangenomen. Daarin werd onder meer verzocht om een integrale aanpak voor de Crooswijkseweg op te tuigen. Kan het college ons meer vertellen over de stand van zaken hieromtrent en is men bereid om, indien er concrete acties gaan plaatsvinden, dit ook zo spoedig mogelijk met bewoners uit de omgeving te delen? Zo nee, waarom niet?

Deze vragen zijn ingediend door Leefbaar-raadslid Ingrid Coenradie