Leefbaar Rotterdam wil dat er definitief een streep gaat door de asielopvangplannen van de gemeente Barendrecht. Begin vorig jaar liet de gemeente Barendrecht weten het voornemen te hebben tot de vestiging van een AZC in het Zuidelijk Randpark. Het Zuidelijke Randpark ligt op Barendrechts grondgebied, dicht tegen de wijk Lombardijen aan. Omdat de A15 het park scheidt van Barendrechtse woningen, zullen Barendrechters geen last hebben van overlast. Rotterdammers in Lombardijen zouden daar wel mee opgezadeld worden.

De gemeente Rotterdam was hier terecht zeer ontstemd over, aangezien dit gelet op de ligging de facto zou neerkomen op een Rotterdams AZC waar de kwetsbare wijk Lombardijen veel hinder van zou ondervinden. Het plan werd vervolgens in juni van datzelfde jaar weer ingetrokken als onderdeel van de deal waarbij de Provincie betrokken was.

In december liet de gemeente Barendrecht echter plotsklaps, opnieuw tot verrassing en onvrede van Rotterdam, weten alsnog asielopvang en opvang van Oekraïners in het Zuidelijk Randpark te overwegen. De verantwoordelijk wethouder van Barendrecht liet hierbij wel optekenen dat de plannen niet zouden doorgaan indien de Spreidingswet geen doorgang zou vinden. Dat is nu het geval. Wat ons betreft is helder: geen AZC in dit gebied en wij willen dat de bewoners van Lombardijen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over krijgen.

“In schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders hebben wij het Stadsbestuur gevraagd om deze boodschap op korte termijn krachtig over te brengen aan de gemeente Barendrecht, zodat de inwoners van Lombardijen voorgoed verlost worden van de dreigende overlast in hun wijk.”, zo licht Leefbaar-raadslid Simon Ceulemans toe.