Op de Boompjeskade is het zogenoemde monument ‘Tegels aan de Maas’ gevestigd. Op deze tegels staan de geboortedata van 3000 Rotterdammers. De wand met tegels, die na enige vertraging in 1998 werd geopend, is een mooi kunstenaarsinitiatief dat een plek geeft aan vele Rotterdammers. Destijds kochten veel dierbaren een tegel voor hun overleden naasten om hen zo een bijzonder plekje te geven. De tegelhouders hebben allemaal een duplicaat van de tegel gekregen met bijbehorend certificaat.

Helaas hebben we echter gezien dat de tegels niet zo behandeld worden als wat wenselijk kan worden geacht. Structureel staan er namelijk vele fietsen geparkeerd voor de tegels, waardoor het aangezicht van het monument wordt verwaarloosd. Oude fietswrakken verpesten de buitenruimte, blokkeren de wandelpromenade en zorgen ervoor dat de tegels in het niets verdwijnen. Belanghebbenden hebben deze situatie eerder al aangekaart bij de gemeente, maar deze geeft niet thuis.

Wat Leefbaar Rotterdam betreft is het uiterst zonde dat deze speciale plek zo in het niets verdwijnt door deze, vaak verloederde, fietsen. Wat ons betreft zou het actief weghalen van de wrakken, het verplaatsen van de fietsen, het plaatsen van fatsoenlijke nabijgelegen fietsparkeergelegenheden of een eventueel verbod een oplossing kunnen bieden om tegemoet te komen aan de waarde van de tegels.

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u bekend met het ‘fietsenprobleem’ bij de Tegels aan de Maas?
  2. Deelt u de mening van Leefbaar Rotterdam dat de Tegels aan de Maas een meer prominente plek verdienen dan verstopt achter oude en geparkeerde fietsen? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke mogelijkheden ziet u om het monument in ere te herstellen en het fietsenprobleem op te lossen?
  4. Zou het plaatsen van fietsenrekken aan weerszijden van de tegelwand een uitkomst kunnen bieden om de tegelwand weer in het zicht te krijgen?
  5. De tegelwand is in totaal 30 meter lang. Ziet u een mogelijkheid om een fietsparkeerverbod in te stellen voor dit gebied? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Benvenido van Schaik