Stormen met harde windstoten zorgen vaak voor schade aan woonhuizen en kantoorpanden. Ramen vliegen open, dakpannen komen los te zitten, muren brokkelen af; de stukken glas en steen vliegen door de lucht en komen zomaar op straat terecht. Dit zorgt voor zeer onveilige situaties in onze stad. Leefbaar wil dat de gemeente Rotterdam dit strakker gaat monitoren en waar nodig actie onderneemt.

Het valt namelijk op dat vooral de panden die slecht onderhouden worden, sneller schade oplopen bij slechte weeromstandigheden. Zo is er deze week een groot raamkozijn van de Ungerpleinflat naar beneden komen zetten. Dit Rijksmonument, dat tussen 1928 en 1934 gebouwd is, wordt al jaren slecht onderhouden en dat heeft nu dus tot een zeer onveilige situatie geleid. In de bijlage bij deze vragen vindt u vier foto’s van de enorme ravage. Op foto 1 ziet u dat het kozijn en het glas zomaar voorbijgangers op straat hadden kunnen raken. Op foto 3 ziet het grote gat van binnenuit. Dit voorval is Rotterdam onwaardig.

Het verwaarlozen van prachtige panden door pandjesbazen is helaas niet nieuw. Zo werden het Poortgebouw en Hotel Centraal ook jarenlang slecht onderhouden. Dit moet stoppen. Rotterdammers verdienen een mooie, veilige en leefbare stad.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  • Welke panden in de stad worden naar uw mening verwaarloosd? En welke panden lopen het risico om schade op te lopen tijdens een storm en kunnen voor onveilige situaties zorgen?
  • Hoe kan de gemeente ingrijpen als een pand verwaarloosd wordt door een grote speler op de vastgoedmarkt? Zet u druk op de grote pandjesbazen om de stad mooi, heel en veilig te houden? Wat heeft u gedaan om deze panden aan te pakken?
  • Heeft u kennisgenomen van het afgebroken raamkozijn van de Ungerpleinflat?
  • Bent u in gesprek met de eigenaar van de Ungerpleinflat? Heeft u gepraat over het voorval van deze week?
  • Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Vormt de huidige staat van de Ungerpleinflat een gevaar voor bewoners en voorbijgangers? En hoe gaat u ervoor zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren?

Met vriendelijke groet,

Hans van Putten