Leefbaar Rotterdam heeft de afgelopen week meerdere signalen ontvangen van drugsoverlast in Vreewijk en Lombardijen. Volgens omwonenden zou de drugsoverlast ontstaan zijn door personen die woonachtig zijn in een opvangsvoorziening voor verslaafden aan de Hippiashof in Lombardijen, die eerder tegen het advies van diverse betrokken partijen –waaronder de toenmalige gebiedscommissie en de politie- in de wijk gevestigd is.

Zo hebben wij signalen ontvangen dat het winkelend publiek bij de Spinozaweg lastiggevallen wordt, waar dit vóór de komst van deze voorziening nooit gebeurde. In Vreewijk gaat het om overlast ter hoogte van de Hovendaal, Enk en Sparrendaal. Omwonenden hebben ons voorzien van beeldmateriaal waarop duidelijk te zien is dat bewoners van de voorziening drugs kopen van dealers. Ook zijn meermaals zakjes, zilverpapier en andere drugsgerelateerde materialen op straat gevonden. Daarnaast worden ouderen in de achterpaden lastiggevallen door deze mensen. Volgens de bewoners hanteert de politie (vooralsnog) een afwachtende houding, omdat eerst een dossier moet worden aangemaakt.

Voor Leefbaar Rotterdam is dergelijke overlast onacceptabel. Met name oudere Rotterdammers lijden hier ernstig onder. Ook vinden wij het niet te verkopen dat deze groep, die nota bene vanwege drugsproblematiek op deze locatie gehuisvest is, deze praktijken hier openlijk voort kan zetten.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de hierboven geschetste toestanden in Vreewijk en Lombardijen? Zo ja, erkent u dat deze drugsoverlast te linken is aan de voorziening voor drugsverslaafden aan de Hippiashof, en zo nee aan wat dan wel? Zo nee, bent u bereid om hierover contact te zoeken met buurtbewoners?
  2. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat deze overlast onacceptabel is, temeer daar Lombardijen en Vreewijk al genoeg problemen hebben met criminaliteit?
  3. Hoeveel signalen heeft de politie reeds ontvangen van drugsoverlast in de hierboven geschetste omgeving?
  4. Welke acties gaat het college ondernemen om deze overlast terug te dringen zodat de omwonenden zich weer veilig voelen als zij over straat gaan?