Het nieuwe kunstcentrum in Oud-Charlois wordt bedreigd. In principe was alles tot in de nopjes geregeld en waren de locatie, de financiën en de vrijwilligers/leden rond. Alleen het laatste aspect rondom de horeca, gooit roet in het eten voor de plannen van het cultuurcentrum. De gemeente geeft aan dat het nieuwe centrum niet in het horecagebiedsplan past en dat het gebied te ‘kwetsbaar’ is, waardoor er geen horecavergunning wordt verleend. Er zouden tevens al te veel overlastgevende cafés in de wijk zijn.

Deze argumenten van de gemeente bevreemden ons ten zeerste. Het historische pand heeft al eerder een horecafunctie gehad en zou met het sociale horecabedrijf Heilige Boontjes deze taak mooi op zich kunnen nemen. Met deze samenwerking kan een positieve impuls worden gegeven aan de omgeving en is het cultuurcentrum als ontmoetingsplek een waardevolle toevoeging voor de buurt. Juist vanuit de buurt zijn deze initiatiefnemers namelijk gestart om meer ruimte te bieden aan exposities, muziek, optredens en debatten. Zeker het voorzien in extra expositieruimte is een mooie toevoeging voor de stad en past perfect in de nieuwe visie Cultuur op Zuid. Zeer recentelijk heeft Leefbaar Rotterdam nog expliciet aandacht gevraagd voor meer cultuur in dit specifieke gebied, omdat dit deels ontbrak in de visie.

Leefbaar Rotterdam steunt het kunstinitiatief en vindt het erg teleurstellend dat de gemeente tot op heden geen medewerking verleent. Dit past niet bij een gemeente die maatwerk levert zoals wij dat graag zouden zien. Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Waarom stelt de gemeente zich niet wat opener op tegen het beoogde kunstcentrum in Charlois, met waardevolle toevoegingen voor de buurt op het gebied van cultuur, economie en sociale activiteiten?
  2. Vindt het college het opeens ongebruikelijk om bij een cultuurcentrum een eenvoudig hapje of drankje te kunnen nuttigen?
  3. Waarom kiest de gemeente ervoor om aan dit mooie, sociale en nieuwe kunstcentrum geen horecavergunning te verlenen, maar tegelijkertijd oude, louche en overlastgevende cafés te laten zitten?
  4. Welke mogelijkheden zijn er om, al dan niet tijdelijk, toch een horeca- of evenementenvergunning te verlenen aan het kunstcentrum?
  5. Welke toekomst ziet het college anderzijds voor het oude raadshuis van Charlois?
  6. Deelt het college onze mening dat er vanuit het verleden ook zeer positieve ervaringen zijn met kunstinitiatiefnemers en culturele exposities in Charlois, waarbij ook horecavergunning zijn verleend, zoals de kunstroute en een galerie?
  7. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijke versterking van cultuur op Zuid, met de combinatie van het nieuwe kunstcentrum en de plannen voor de Cultuurcampus op het Charloisse Hoofd?

Bent u bereid met de initiatiefnemers in gesprek te gaan en samen te zoeken naar oplossingen, om toch, al dan niet met horecavergunning, de geplande opening in de zomer te laten doorgaan?

Geert Koster & Caroline Aafjes-Van Aalst