Voorzitter,

Vandaag spreken we over de eerste Voorjaarsnota van dit college. Een college wat inmiddels een jaar onze stad heeft mogen besturen. En dit doen zij in economisch onrustige tijden. De hoge inflatie raakt onze inwoners en ondernemers, maar óók de collectieve sector. De gemeente Rotterdam dreigde namelijk met een groot financieel tekort achter te blijven.

Deze tekorten vangen we onder meer op via de algemene reserve. Daar is een reserve ook voor: bij meevallers spekken we de pot en bij tegenvallers trekken wij de knip. Daarnaast kiest dit college ook ervoor om scherp aan de wind te zeilen. En dat is iets waar Leefbaar Rotterdam ook in de oppositie al voor pleitte. Ons credo is en was: tekorten niet afwentelen op de Rotterdammers, maar eerst in eigen vlees snijden. Wij zijn dan ook blij met het voornemen van dit college om de organisatie efficiënter en doelmatiger te maken. Wij hebben daar wel een hele scherpe eis tegenover: de uitvoering moet op maat blijven.

Voorzitter,

Deze Voorjaarsnota staat wat Leefbaar Rotterdam betreft toch wel in het teken van de Kleine Kernen: Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis en Heijplaat. Eindelijk. Zij hebben in 2022 massaal hun vertrouwen aan Leefbaar Rotterdam gegeven, variërend van 36 tot 40,5% van de stemmen per dorpskern. En dat vertrouwen willen en moeten wij terugbetalen. Wij zijn daarom ook blij dat het college eindelijk geld vrijmaakt voor de Kleine Kernen Aanpak.

Dit biedt eindelijk perspectief aan al die Rozenburgers, Hoekenezen, Pernissers en Heijplaters die al jarenlang het gevoel hebben dat zij op papier bij Rotterdam horen, maar in de praktijk niet. En nee, met een klap geld en een paar plannen ben je er niet meteen, zeker niet. Maar wat Leefbaar Rotterdam betreft laten we hiermee zien dat de dagen van het negeren van deze tienduizenden mensen voorbij zijn. Mijn collega Joey de Waard zal zeer scherp op de uitvoering van de Kleine Kernen Aanpak zitten. De plannen zijn mooi, maar de plannen moeten mét de inwoners worden gedaan en niet over. Dat is voor ons cruciaal.

Zoals jullie allemaal wel weten houdt Leefbaar Rotterdam wel van een feestje. Ook onze mooie gemeenschappen in Hoek van Holland en Rozenburg zijn wel in voor een leuk feestje. Wat ons betreft zingen we binnenkort op het dorpsplein de meezingers van Gerard Joling, Django Wagner, Marco Schuitmaker en Mart Hoogkamer. Volkscultuur op haar best. Daarom dien ik de motie in: ‘Een Engelbewaarder op het Raadhuisplein en Brinkplein?’, namens Joey de Waard, om ‘in gesprek te gaan met de organisator van het Sterren Muziekfestival op het Plein om de mogelijkheid te bezien om dit evenement in de toekomst zowel een keer naar Rozenburg als Hoek van Holland te halen’.

Veiligheid is alles. Veiligheid is op je gemak naar het winkelcentrum kunnen lopen, zonder aangesproken te worden door verwarde figuren of rondhangend tuig met de bedoeling om de boel te verzieken. Veiligheid is dat je in Crooswijk of Feijenoord met een gerust hart naar bed kunt gaan, zonder bang te zijn dat ditmaal jouw portiek aan de beurt is om opgeblazen te worden. En veiligheid is dat je kind met een gerust hart buiten kan spelen, zonder de angst dat ‘ie wordt geronseld voor de drugscriminaliteit. Dat is veiligheid wat Leefbaar Rotterdam betreft. Dus nee! Rotterdam is niet veilig genoeg! Bij lange na niet. Maar wij laten niet los. Rotterdam moet en zal veiliger worden.

We zijn blij met de stappen die worden gezet. Dit college investeert fors in veiligheid. Het Rijk komt met zo’n 10 miljoen euro over de brug in het kader van Preventie Met Gezag, de strijd tegen jeugdcriminaliteit. We gaan beginnen met de GVI-aanpak, welke hoopvolle resultaten heeft opgeleverd in diverse buitenlandse steden. We onderscheppen meer drugs in de haven en we betrappen meer uithalers in het havengebied. De straffen voor First Offenders ogen wel erg laag. Wat ons betreft moeten daden ook consequenties hebben!

We doen meer in de strijd tegen ondermijnende ondernemingen: Leefbaar Rotterdam is blij met de uitvoering van onze motie ‘Voor een winkelstraat om trots op te zijn!’, ingediend door collega’s Coenradie en Van Groningen. We zijn begonnen met de aanpak tegen straatoverlast. De pleinstewards lopen op de overlasthotspots. Ik hoor graag van de wethouder of hij al significante verbeteringen ziet op deze overlasthotspots?

Kortom, de ambities zijn er. Nu de resultaten nog! Er zijn nog te veel onveilige gebieden en Rotterdammers voelen zich nog te vaak onveilig. Het college heeft een grote uitdaging voor zich en Leefbaar Rotterdam zal hier scherp, maar met hart voor de goede zaak op zitten. Op het veiligheidsdomein heb ik een tweetal moties die ik wil indienen namens collega Coenradie.

De eerste heet: ‘Make-over voor onze BOA’s!’, waarin wij het college verzoeken ‘te starten met een campagne om de taken en het belang van onze BOA’s duidelijker naar voren te laten komen bij onze Rotterdammers’.

De tweede heet: ‘Van straat’, waarin wij het college verzoeken om te kijken of we het project ‘De Nieuwe Ondernemers’ ook in Rotterdam mogelijk kunnen maken.

De Nieuwe Ondernemers (DNO) is een begeleidingstraject waarbij jongeren de handvatten krijgen om uit de criminaliteit te stappen en zich focussen op legaal ondernemerschap in plaats van ‘illegaal ondernemerschap’, lees dealen.

Voorzitter,

Het landelijke asielbeleid faalt compleet. Doordat het kabinet niets aan instroombeperking doet en uitsluitend bezig is met uitbreiding van het aantal opvangplekken, blijft de asielinstroom alleen maar verder toenemen. Een groot deel van Nederland vindt, net als Leefbaar Rotterdam, dat dit onze pet te boven gaat. Vorige week liet EenVandaag optekenen dat immigratie het op een-na belangrijkste thema is dat de politiek moet oppakken, na de woningnood [1].

Leefbaar Rotterdam is dan ook blij met het besluit van het college om statushouders niet meteen een sociale huurwoning te geven, maar hen eerst een tijd op een boot te huisvesten. Hierdoor komen honderden extra woningen vrij voor Rotterdammers. Voor jongeren en urgente groepen, zoals mishandelde vrouwen en mannen en ouderen die vanwege fysieke gebreken moeten verhuizen, maar ook ‘gewone’ Rotterdamse woningzoekenden. Statushouders die sowieso al naar Rotterdam zouden komen, drukken hierdoor veel minder zwaar op de woningmarkt. We kiezen hiermee voor onze eigen inwoners: voor hen komen veel meer woningen vrij.

Daarbovenop hebben we weten te voorkomen dat het Barendrechtse AZC, wat eigenlijk een AZC bij Lombardijen is, niet doorgaat. Leefbaar Rotterdam is dan ook erg opgelucht voor de bewoners dat het Rotterdamse stadsbestuur dit heeft weten te voorkomen. Kortom, geen AZC in hun achtertuin en meer woningen voor Rotterdammers: een goede deal voor Rotterdam!

Dit resultaat is goed voor de middellange termijn, maar op de lange termijn blijven we dweilen met de kraan open. De instroom blijft onhoudbaar. Vrijwel iedere asielzoeker krijgt een verblijfsstatus, wat onhoudbaar is voor onze voorzieningen. Als gevolg hiervan worden gemeenten door het Rijk wettelijk gedwongen om steeds meer statushouders een woning te geven. Daarom blijft het onverminderd belangrijk dat het college werk maakt van de afspraak uit het coalitieakkoord om de taakstelling niet meer op inwoneraantal maar op draagkracht te baseren, zodat Rotterdam wordt ontzien. En natuurlijk het allerbelangrijkst: dat landelijk eindelijk de instroom gestopt wordt.

Voorzitter,

Ik blijf even bij de woningmarkt. Hét thema waarvan de Nederlander wil dat dit aangepakt moet worden. Echter, er wordt in Nederland minder gebouwd dan noodzakelijk is. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Ook Rotterdam heeft te maken met uitdagingen om woningen uit de grond te stampen. Deze uitdaging kan niet behaald worden zonder een gemeente die meer regie pakt op die Rotterdamse woningmarkt. En dat doet dit college: 25 miljoen euro wordt er gereserveerd voor het ‘Doorbouwakkoord’. Dit geld is bedoeld om sneller en meer betaalbare woningen te bouwen. Wat Leefbaar Rotterdam betreft een goede maatregel, omdat we het tij écht moeten keren.

We zijn tevreden over het Doorbouwakkoord, maar kijken wel kritisch naar de segmentering van de gebouwde woningen. In 2022 is iets meer dan 1/3e van de woningen ‘betaalbaar’ (sociaal- en middensegment), terwijl in het coalitieakkoord is afgesproken om 55% betaalbaar te bouwen. Een bouwjaar net als in 2022 is qua segmentering voor ons dus niet voldoende. De komende jaren blijven wij scherp letten op deze segmentering bij woningbouwontwikkelingen, zoals afgesproken in het Coalitieakkoord.

Voorzitter,

Blij ben ik om te zien dat dit college in deze zorgelijke tijden zich maximaal inzet om Rotterdammers passende zorg te verlenen. In tijden van sterke vergrijzing en een groeiende complexe zorgvraag zien we dat de houdbaarheid van ons zorgsysteem tegen haar grenzen aanloopt. Een pijnlijke, maar harde realiteit waaraan we niet ontkomen. Aangezien het Rijk de gemeente niet in aanvullende financiële middelen voorziet, rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van dit college om aan de zorgvraag van de Rotterdammers te voldoen. Gelukkig neemt deze wethouder die verantwoordelijkheid om samen met aanbieders maatregelen te nemen om deze explosieve kostenstijgingen tegen te gaan.

En voorzitter, daar blijft het niet bij. Ondertussen wordt er ruim een half miljoen euro per jaar uitgetrokken voor de realisatie van 16 thuisplusflats, verspreid over de stad. Zo kan de oudere Rotterdammer straks met een gerust hart van diens oude dag genieten in één van de meer dan 20 thuisplusflats. Het liefst in de eigen wijk, met de benodigde hulp- en zorg binnen handbereik.

We hebben de wethouder inmiddels al verschillende seniorenrestaurants zien openen. Dat doet ons enorm goed. Het vorige college deed er niets aan om zorgrestaurants open te houden. Dit college zet hier gelukkig volle kracht op in. En Leefbaar Rotterdam ziet dit als een morele plicht: oudere Rotterdammers, die onze stad hebben opgebouwd, moeten gezellig samen kunnen komen om te eten voor een schappelijk prijsje. Maar dat is het niet alleen. Het is heel mooi in de strijd tegen eenzaamheid en zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid.

Maar voorzitter, de seniorenflats missen nog de kers op de taart. Zoals iedereen weet heeft Leefbaar Rotterdam zich altijd hard gemaakt voor de aanstelling van huismeesters in de Rotterdamse seniorenflats. Deze zijn helaas wegbezuinigd door voormalig PvdA-wethouder Kathmann (Plan Oost destijds). En omdat we zien dat er met voldoende wilskracht een hoop te realiseren is voor de ouderen in onze stad, zullen we het ook niet laten hierop voor te sorteren. Daarom dien ik de motie ‘Stadsbreed uitrollen huismeesters’ in, namens mijn collega Van Aalst.

Na de moeilijke Coronajaren waarin gezelschap, plezier en genot (tijdelijk) verloren leken te zijn, zien we nu herstel optreden. We constateren dat veel Rotterdammers er weer op uit trekken en onze stad op verschillende manieren herontdekken. Echter geldt dit nog niet voor iedereen, met name niet voor veel 65-plussers. Het recentelijk gewijzigde tariefstelsel voor de Rotterdampas in het kader van het actieplan ‘geldzorgen’ heeft hier enige invloed gehad. We merken dat veel senioren hierdoor niet snel de weg vinden naar de voordelen van de Rotterdampas. Daarom dienen wij een motie in om het college te verzoeken ook deze groep Rotterdammers tegemoet te komen. Deze motie dien ik in namens mijn collega Ceulemans.

Voorzitter,

Wie ‘schoon’ zegt, zegt Leefbaar Rotterdam. Het is met genoegen dat ik zie en ruik (!) dat Leefbaar Rotterdam opnieuw vertegenwoordigd is in ons stadsbestuur! Met het recent (unaniem) aangenomen plan “Schoon’R” maken we niet alleen het wegbrengen van afval gemakkelijker, maar zorgen we er ook voor dat het actief wordt opgehaald. Dit plan gaat verder dan alleen het versimpelen van het afvalbeheer, bijvoorbeeld door het creëren van pop-up milieustraten in de wijken of het aanbieden van transportmiddelen zodat grofvuil niet langer op straat hoeft te blijven staan.

Maar dat is nog niet alles, voorzitter. We gaan nog een stap verder: we halen actief afval op. Zelfs wanneer er per ongeluk een zak naast de container belandt, staan onze onverschrokken ‘Supersnel Schoon Teams’ paraat om het afval te verwijderen nog voordat er maar een tweede melding bij 14 010 wordt gemaakt.

Het getuigt van prioriteit voor de buitenruimte en voor een aangename verblijfplek voor de Rotterdammer. Voor die Rotterdammer die niet langer bedolven wil worden onder een berg vuilnis. Voor die Rotterdammer die niet langer last willen hebben van de hordes ratten in onze stad. En voor die Rotterdammer die gewoon wil genieten van de stad en haar buitenruimte. Met grote trots lezen en horen wij dat onze Rotterdamse aanpak nu al door omliggende steden wordt beschouwd als een toonbeeld van efficiëntie. Sterker nog; ik heb in de wandelgangen gehoord dat door het buitenruimtebeleid burgemeesters van over de hele wereld in rijen dik deze kant op willen komen, wat voor onze burgemeester weer de nodige vliegreisjes scheelt.

Ik rond af, voorzitter. Tot slot dien ik nog een motie in. Allereerst de motie ‘Handje contantje’, namens Joey de Waard. Er is in de wijkraden veel te doen om de voorgenomen bezuiniging van totaal 800.000 euro op de bewonersinitiatieven én het handgeld voor wijkmanagers. Die zorgen snappen wij. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze bezuiniging te minimaliseren.

Tot zover!

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/verlies-in-zetelpeiling-voor-bbb-zet-licht-door-asiel-wonen-en-zorg-veel-belangrijker-dan-stikstof/