Geachte mevrouw Verkoelen,

Zoals u kunt lezen tutoyeer ik liever niet, ondanks dat we beiden tot de groep ouderen behoren.

Ik kom tot deze brief c.q. hartenkreet, omdat ik sinds kort iedere keer gedwongen ben naar uw foto te kijken als ik op mijn favoriete site “dagblad010” Rotterdams nieuws ga lezen of de mening van andere columnisten wil weten; u begrijp dat uw “open deur intrap” stukjes daar niet onder vallen. Eerder al zag ik een paginagrote advertentie in de Oude Rotterdammer.

Nu hebben we een gezegde “goede wijn behoeft geen krans”. U bent dus duidelijk geen “goede wijn”

Wel goede wijn is ons raadslid Michel van Elck. Meer dan elf jaar heeft die zich tomeloos ingezet voor de oudere Rotterdammer: met resultaat! Ieder klacht uit een verzorging- c.q. bejaardenhuis werd door hem onderzocht en serieus genomen. Er werd geluisterd door directies en besturen,  omdat een grote fractie achter hem stond! Samen met hem hebben we als eerste stad in Rotterdam gratis openbaar vervoer voor 65+ ers bewerkstelligd (PvdA heeft onze motie overgenomen!) In huizen voor ouderen kwam de concièrge weer terug. De Rotterdam-pas is een zegen voor ouderen en zo kan ik nog verder doorgaan.

Ik kom ook tot deze ontboezeming , omdat u bij onze eerste ontmoeting – als u verder leest begrijpt u waarom het tevens de laatste was – meende te moeten zeggen dat in onze stad niets voor ouderen gedaan werd en dat u daar wel verandering in zou brengen. Ik heb geduldig gewacht, maar helemaal niets van u gezien: nakko, nada. Die obligate stukjes hebben natuurlijk niets bijgedragen aan het welbevinden van onze ouderen.  U heeft dus maandelijks meer dan het minimumloon gebeurd zonder substantiële bijdrage. Daar waar mogelijk heeft u links gesteund o.a. bij het terugdringen van het autoverkeer, waar zoveel ouderen gebruik van maken.

Maar het schijnt u te bevallen in de Rotterdamse politiek. Komt waarschijnlijk ook, omdat u de stap naar Den Haag niet kon maken door het hopeloos falen van uw landelijke partij. U deed nog wel een poging om met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer te komen door uw lijsttrekker zonder resultaat een mes in haar rug te steken.

Uw goed recht overigens om te proberen uw maandelijkse salaris te continueren, maar de stad en de ouderen schieten er niets mee op. Sterker uw zetel zou bij een grotere partij beter tot zijn recht komen.

Maar als u toch weer kandidaat wordt voor 50+,  wijs dan op uw verdiensten en dat wat u voor bejaarden heeft bereikt zonder natuurlijk met andermans veren te pronken. Lijkt me een onbegonnen werk, maar wie weet?

Ik ben zoals altijd eerlijk. Ik dacht dat u fractiegeld gebruikte voor die advertenties, maar u schijnt een sponsor te hebben, die graag boter aan de galg smeert.

Als u bij hem een goed woordje voor ons doet, houd ik het bij deze brief.