Bij iedere discussie over minderheden dienen we tegenwoordig op eieren te lopen. De lhbti+ gemeenschap (even opgezocht) heeft lange tenen en is snel beledigd, waarbij ze in verontwaardiging vaak voorbij wordt gestreefd door deugende pseudo intellectuelen: de woke gemeenschap, waar opvallend veel journalisten deel van uitmaken.  

Ik kom tot deze constatering, omdat twee weken geleden de rector van de school waar ik 32 jaar werkzaam ben geweest in een interview aan het RD niet het achterste van zijn tong liet zien. Ik reageer nu pas, omdat ik geleerd heb van Pietje Bell eerst tot tien te tellen alvorens te reageren. Ik houd het dus – met moeite weliswaar – beschaafd. 

In het betreffende interview vertelde mijn voormalige rector, dat de school op een gegeven moment geteisterd werd  door extreem wangedrag; hij noemde o.a. bommeldingen. Ik noem aanrandingen, diefstal, mishandeling (in groepsverband), bedreigingen (zelfs met een vuurwapen) en brandstichting. 

Nu zaten op onze school leerlingen met ongeveer 65 nationaliteiten en het opvallende was, dat de daders van genoemd wangedrag afkomstig waren uit – naast de Nederlandse – slechts één nationaliteit (ik houd mijn lippen stijf op elkaar) 

Op mijn toenmalige school mocht de nationaliteit van daders niet in verband worden gebracht met slecht c.q. misdadig gedrag. Een stagiair had ooit bij de wethouder over ons geklaagd en die wethouder luisterde wel naar hem en niet naar het onderwijzend personeel. Ze was duidelijk al een beetje “woke avant la lettre” We noemden die groep toen maar Jappen, omdat sommige allang gepensioneerde Indische collega’s (mag dat?) daar in het verre verleden nogal problemen mee hadden. 

Op de televisie en in de andere media heeft men het eufemisme “licht getinte dader” ingevoerd. Ik vind dat nogal wat, omdat er veel meer licht getinte mensen zijn, dan die afkomstig uit de niet te noemen groep. Er worden dus nogal wat licht getinte mensen, die een voortreffelijk leven leiden, gecriminaliseerd. 

In 020 is een onderzoek gedaan naar iets dat iedereen die wel eens op straat komt allang wist. Bij het beledigen, bedreigen en mishandelen van joden en lhbti+ valt vooral één groep op. Zeer slecht nieuws voor de woke gemeenschap, dus ze willen het eindrapport van het onderzoek onder het tapijt vegen. Net zoals ze ooit het onderzoek van prof. Koopmans van de Humboldt universiteit in Berlijn over gedrag van mensen met een bepaald geloof, onder het tapijt wilden vegen. Hij, integer onderzoeker, werd van islamofobie beschuldigd (hier mag het woord Islam wel gebruikt worden!)

De woke gemeenschap wil dus van het hele benoemen van een bepaald geloof, nationaliteit of uiterlijke kenmerken af, maar helaas voor hen wordt een signalement veel gebruikt om misdadigers op te sporen. Ook bestaan camerabeelden die er niet om liegen en slachtoffers vermelden signalementen. Daarnaast valt opvallend gedrag soms te verklaren door religieuze motivatie; lees in het woordenregister van de Koran maar onder “Joden” 

Uiteraard willen sommige woke mensen (wokies?) dus camera’s verbieden onder het mom: wat niet weet, wat niet deert. Als wij onze kop in het zand steken, dan hebben anderen dat ook maar te doen. De geschiedenis leert dat sommige mensen zo overtuigd zijn van hun gelijk dat ze andersdenkenden zonder moeite dwingen hun gedachten en ideeën over te nemen. Opsporing Verzocht wordt voor de zekerheid ook maar gehalveerd. 

Toch blijft het door mijn hoofd spoken: wat beweegt mijn oud rector om niet gewoon man en paard te noemen? Zou hij nog steeds de instructies van die oud wethouder in het achterhoofd houden? Zou hij bang zijn voor een aanklacht? Of zou hij gewoon mee willen huilen met de wolven in het bos? Het bos waarin door politieke partij Bij1 dingen gezegd worden, die als je de woorden wit en blank zou vervangen door donker of zwart het direct aanklachten zou regenen. 

Ik ben de weg kwijt, vooral door de inconsistentie van het woke denken. Want het algemeen geaccepteerde woord Mocro maffia is toch ook een verwijzing naar een afkomst c.q. nationaliteit? Of mogen we alleen de waarheid zeggen als we straattaal gebruiken? 

Ik ga straattaal leren! Welke bro in Roffa wil me joinen?