Wellicht heb je er weleens van gehoord: Snus. Het is een tabakstrend die is overgewaaid vanuit Scandinavië. De nicotine wordt opgenomen door middel van tabakszakjes die onder de bovenlip wordt geschoven. Deze zeer toegankelijke vorm van tabak zorgt ervoor dat kinderen nog sneller een nicotineverslaving krijgen. Daarnaast zorgt Snus voor aanzienlijke gezondheidsschade; denk aan verhoging van bloeddruk, schade aan de vaatwanden en gebit. 

Naast gezondheidsschade is (het in Nederland illegale) Snus ook onderwerp van dealpraktijken op scholen. Jonge kinderen worden door criminelen gebruikt om het verboden goedje op school te verhandelen. Ja u leest het goed. Criminelen ronselen kinderen om op school Snus te dealen. Schandelijke praktijken wat Leefbaar Rotterdam betreft. Scholen en speeltuinen moeten veilige plekken zijn, zonder dealpraktijken. Daarom heeft Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend met de volgende verzoeken:

  • Een brede campagne te starten om kinderen- en jongeren te wijzen op de bijkomende gevaren van het gebruik van snus (vaak verpakt in een lief of stoer blikje);
  • Deze campagne niet alleen gericht is op het op het gezondheidsaspect maar ook op het gevaar om misbruikt te worden voor geldelijk gewin van criminelen;
  • en gemeentelijk beleid te ontwikkelen met als doel het gebruik van snus te ontmoedigen en tegen te gaan bij Rotterdamse kinderen- en jongeren;
  • Daarbij specifiek de aandacht te leggen op het weerbaar maken van Rotterdammertjes in de basisschoolleeftijd van 9-12 jaar.

De motie is tijdens de begrotingsbehandeling met 42 stemmen aangenomen!