De Rozenburgse Wijkhub wordt nog niet druk bezocht door de Rozenburgers. Met erg beperkte openingstijden en een slecht vindbare locatie, is dat niet vreemd.

“Ook wij hebben de Wijkhub bezocht. Deze was moeilijk te vinden. De Wijkhub is namelijk enkel toegankelijk via een achterafpadje, met een soort achterdeur welke niet goed zichtbaar is.”, aldus Leefbaar-raadslid Joey de Waard (Kleine Kernen).

Dankzij een motie van Leefbaar Rotterdam en de PvdA is eerder al besloten dat alle Wijkhubs ruimere openingstijden moeten krijgen, hier wordt volop op ingezet. In schriftelijke vragen hebben we gevraagd naar de stand van zaken, wij zijn zeer benieuwd wanneer de openingstijden worden verruimd. Tevens willen we dat de Wijkhub beter zichtbaar wordt, dit kan op de huidige locatie of bij de eventueel andere locatie. Er zijn namelijk gesprekken over een eventuele verhuizing naar het Bibliotheekgebouw aan de Molenweg. In de schriftelijke vragen hebben wij ook de mening van het Stadsbestuur over deze mogelijke verhuizing gevraagd.