Leefbaar Rotterdam is benaderd door bezorgde bewoners van Heijplaat over het mogelijke verdwijnen van basisschool De Klaver -de enige basisschool op Heijplaat. Door het lerarentekort dreigt de school volgend jaar over onvoldoende docenten te beschikken om te kunnen voortbestaan. Indien niet binnen twee maanden voldoende nieuwe leerkrachten worden aangetrokken, zou de school haar deuren moeten sluiten.

Indien dit gebeurt zijn de gevolgen voor Heijplaat desastreus. 125 leerlingen uit zouden moeten verkassen naar een andere basisschool, wat alleen al gelet op de ligging en bereikbaarheid een groot probleem zal opleveren voor veel leerlingen en hun ouders op Heijplaat, waar door nieuwbouw de afgelopen periode juist veel jonge gezinnen zijn komen wonen.

Leefbaar Rotterdam zou het verdwijnen van de enige basisschool een onaanvaardbaar grote klap voor het voorzieningenniveau op Heijplaat vinden. De gemeente moet daarom alle mogelijkheden benutten om dit scenario te voorkomen. Wij willen hierover op zo kort mogelijke termijn in gesprek met wethouder Kasmi. Wij voegen dit onderwerp dan ook toe aan de agenda van de actualiteitenraad van 6 april.