Via een artikel in het AD werd Leefbaar Rotterdam op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen rondom de Roseknoop en het vervangend vervoer van- en naar het centrum aldaar. In het artikel staat dat er een pendelbus gaat rijden tussen De Kuip en het Wilhelminaplein. De pendelbus, ook wel buslijn 613 genoemd, is de vervangende buslijn voor de werkzaamheden die op de Roseknoop zullen plaatsvinden. Het is de bedoeling dat deze buslijn delen van tram 23, 20 en 125 overneemt. Een goede en noodzakelijke maatregel.

Echter, staat er in het artikel dat de buslijn tweemaal in het uur gaat rijden en een capaciteit van acht personen heeft. Leefbaar Rotterdam ziet ook in dat de buslijn noodzakelijk is ter vervanging, maar maakt zich grote zorgen over de frequentie én de capaciteit van de buslijn. Wat ons betreft zijn deze veel te laag ter vervanging van drie tramlijnen over één van de drukste kruispunten van Rotterdam.

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan de wethouder:

  1. Waarom is er gekozen voor een buslijn die tweemaal in het uur rijdt? Op basis van welke gegevens is dit tot stand gekomen?
  2. Waarom is er gekozen voor een pendelbus met een capaciteit van acht personen? Op basis van welke gegevens is dit tot stand gekomen?
  3. Is de pendelbus slechts beschikbaar op werkdagen, of zal deze ook in het weekend te gebruiken zijn?

Zoals eerder vermeld is de Roseknoop één van de drukste en belangrijkste kruispunten van Rotterdam. Tijdens spitsuren, evenementen of wedstrijden van Feyenoord kan het er dan ook erg druk zijn.

  1. Vanwaar en op basis waarvan is de keuze gemaakt om de bus te laten rijden tussen 8:30 en 17:00?
  2. Zijn er plannen voor opschaling van de frequentie en/of bussen met een grotere capaciteit, indien blijkt dat dit nodig is? Zo niet, waarom niet?
  3. Houd de wethouder rekening met een grotere vraag dan aanbod, en kan daar dan adequaat en structureel op gehandeld worden? Zo niet, waarom niet?
  4. In hoeverre zijn de Wijkraden betrokken geweest bij dit besluit? Indien zij hierbij niet zijn betrokken, waarom niet?
  5. Wordt er ook ingezet op extra OV-verbindingen of meerdere (grotere) pendelbussen bij evenementen of wedstrijden van Feyenoord?

Natuurlijk ligt de praktische uitvoering van dit hele vraagstuk niet slechts bij de gemeente, maar zal de intensieve samenwerking voor eventuele verruiming met het MRDH en de Provincie moeten worden gezocht.

  1. Weet de wethouder of het MRDH en de Provincie budget kunnen vrijmaken voor het opschalen van de pendelbus? Zo nee, is de wethouder bereid hierover het gesprek met het MRDH en de Provincie aan te gaan? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het binnen de consessie van de RET waar nodig mogelijk om bij verruiming een externe bussmaatschappij in te huren welke verantwoordelijk zal zijn voor het uitvoeren van de pendelbusdienst?

Deze vragen ingediend door Leefbaar-raadslid Bart van Drunen

 

[1] https://www.ad.nl/rotterdam/verkeersader-in-rotterdam-zuid-binnenkort-volledig-op-slot-op-deze-manier-kom-je-toch-in-het-centrum-br~a28cac77/