Het aantal minderjarige steekverdachten en het aantal in beslag genomen messen is de afgelopen paar jaar de pan uitgerezen. Rotterdam is helaas met stip koploper in dit slechte lijstje. Sinds 2017 zijn er 215 minderjarige steekverdachten. Dat zijn er maar ruim 50 meer dan Den Haag en 60 meer dan Amsterdam.

Zoals bekend maakt Leefbaar Rotterdam zich hier enorm veel zorgen over. Niet voor niets hebben wij zo’n anderhalf jaar geleden het initiatiefvoorstel “Rotterdams Aanvalsplan Wapengeweld” ingediend, met vijftien concrete maatregelen om dit geweld tegen te gaan. Helaas zijn een groot deel van deze maatregelen niet overgenomen door het college en de burgemeester.

Leefbaar Rotterdam heeft naar aanleiding van deze cijfers, in combinatie met de recent genomen maatregelen na het debat over de geweldsgolf in Rotterdam op donderdag 9 september, enkele vragen aan de burgemeester:

 • Heeft de burgemeester een verklaring voor het feit dat er in Rotterdam zoveel meer minderjarige steekverdachten zijn dan in Amsterdam of Den Haag?
 • In welke gebieden/wijken is dit probleem rondom minderjarige steekverdachten het grootst? Graag zien wij hiervan overzicht.
 • Kan de burgemeester ons meer vertellen over de uitrolling van de motie “De wapens van straat”, die oproept om alle mogelijke instrumenten in te zetten, waaronder preventief fouilleren, om de rust in Rotterdamse wijken te herstellen?
  1. In hoeverre is het preventief fouilleren uitgerold en over welke wijken? En zo nee, waarom is dat (nog) niet gebeurd?
  2. Welke extra instrumenten, naast het preventief fouilleren, is de burgemeester nog meer bereid om in te zetten en welke niet? Graag een overzicht.
 • Welke concrete stappen zijn er, sinds het laatste veiligheidsdebat van 9 september, gemaakt op het gebied van messengeweld onder jongeren?
 • Vanaf 11 oktober tot 17 oktober is het mogelijk om op zes politiebureaus wapens in te leveren. Kan de burgemeester vertellen wat de resultaten van deze inleveracties zijn? Graag zien wij een overzicht per politiebureau.
 • Hoe vaak spreekt de burgemeester met de politie en het OM over het excessieve messengeweld onder jongeren in onze stad? Welke concrete extra stappen of maatregelen zijn er dit jaar genomen om dit geweld te beteugelen?
 • Op welke wijze zijn de ouders van deze minderjarige steekverdachten betrokken vanaf het moment dat zij ook daadwerkelijke verdachte zijn? Kan de burgemeester hier een overzicht van geven.
 • Op welke manieren worden ouders vervolgens gestimuleerd om hun kind extra in de gaten te houden? Welke maatregelen worden er genomen indien ouders dit nalaten of weigeren?
 • Jongeren zijn actief op social media. Via verschillende Instagram-, Telegram- en snapchatkanalen wordt messengeweld verheerlijkt en/of aangewakkert, onder meer via online ruzies. Veel ruzies zijn dus letterlijk in alle openheid te volgen. Zo krijgt een groep (spreekwoordelijk) punten als zij iemand van de “opps” (vijand) hebben neergestoken. In 2019 gebeurde dit bijvoorbeeld tussen jongeren uit Slinge en IJsselmonde. In hoeverre worden minderjarige steekverdachten gecontroleerd op hun uitingen via social media en in welke mate wordt er preventief gehandhaafd naar aanleiding van uitingen via social media?
 • In hoeverre heeft de politie afgelopen jaren maatregelen genomen – of de financiële middelen gekregen hiervoor – om extra stevig te handhaven op de digitale component van het (voorspel van) geweld? Kan de burgemeester ons vertellen hoeveel geld geïnvesteerd is in deze “digitaliseringsslag”?

Robert Simons